دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود گزارش کارآموزی برق

دانلود گزارش کارآموزی برق (پست، ترانسفورماتور، رله و…)
فهرست مطالب
فصل اول : مقدمه 1
– تاريخچه صنعت برق 5
– فلسفه وجود پستهاي فشار قوي7
– سيستم قدرت 9
1- پست9
2- بهره برداري از پستهاي برق10
– شرح وظايف اپراتور پستهاي 230 كيلو ولت12
الف – وظايف اپراتور شبكار13
ب – وظايف اپراتور روزكار 15
فصل دومترانس و ملحقات آن17
– تعريف ترانسفورماتور 18
-تلفات ترانسفورماتور21
– انواع ترانسفورماتور از نظر تعدادفاز22
– ترانسفورماتور جريان C.T 27
– ترانسفورماتورهاي ولتاژ V.Tو P.Tو C.V.T32
فصل سوم :رله هاي حفاظت خط وترانس 35
1- حفاظتهاي ترانسفورماتور 36
– رله بوخهلتس36
– رله جريان زياد با زمان معكوس 38
– رله ديفرانسيل 39
 – رله ارت فالت 39
– رله اضافه جريان40
– رله جريان زياد با زمان ثابت40
2- حفاظت خط 41
 – رله ديستانس41
فصل چهارم : كليدهايقدرت42
– كليدهاي فشار قوي43
– قطع كننده يا سكسيونر46
-قطع جرقه در كليدهاي فشار قوي46
 – كليد قدرت يا دژنكتور 50
-كليدهاي تمام روغني      51
پيش گفتار:
پيشرفت صنعتي ودرنتيجه ، بالا رفتن استاندارد زندگي بشرتوسعه منابع انرژي واستفاده ار آنها امكان پذير مي گرداند . با افزايش مصرف انرژي ، منابع انرژي نيزاز لحاظ تنوع وميزان توليد افزايش يافته است . ازميان انواع انرژيهاي مورد استفاده ، انرژي الكتريكي به لحاظ اينكه باعث آلودگي محيط زيست نمي شود ، درزمان نياز قابل توليد است به آساني به صورتهاي ديگر انرژي قابل تبديل بوده وهمچنين قابل انتقال وكنترل مي باشد بيش از انواع ديگرانرژيها مورد توجه بشرقرارگرفته است . امروزه سيستم هاي انرژي الكتريكي نقش اساسي را درتبديل وانتقال انرژي درزندگي انسان بازي مي كنند.
توليد قدرت خطوط انتقال ، وسيستم هاي توزيع انرژي .
به اين ترتيب ، قدرتهاي توليد شده درنيروگاهها ازطريق خطوط انتقال به محلهاي مصرف مي رسند.
رشد سيستم هاي قدرت الكتريكي :
قبل ازقرن نوزدهم ميلادي وسايلي مانند شمع وبعضي ازانواع چربيها تنها منابع تأ مين روشنايي ودراواسط قرن نوزدهم چراغ گازي عموما” عملي ترين وسالم ترين وسايل روشنايي بشمارمي رفتند . گرچه تاآن زمان تحقيقات ارزنده اي ازيك طرف توسط فاراده وهانري درزمينه توليد الكتريسته وازطرف ديگر توسط بعضي دانشمندان وبخصوص اديسون درزمينه استفاده ازالكتريسيته درملتهب نمودن بعضي مواد وبالاخره تكامل لامپ هاي ملتهب وساخت آنها بوجود آمد.
اولين سيستم هاي قدرت تحت عنوان ( شركت هاي روشنايي ) درحدود سال 1880 ميلادي بوجود آمدند ومعروفترين آنها شركت روشنايي پرل استريت درنيويورك بودكه توسط اديسون تأسيس شده بود. قدرت الكتريكي اين سيستم توسط ژنراتور  DC  تأمين ميشد وتوسط كابل هاي زيرزميني توزيع مي گرديد ، بارهاي اين سيستم نيز فقط لامپ هاي ملتهب  بودند. بعد ازآن شركت هاي روشنايي محلي به سرعت دراروپا وآمريكا رشد كردند. دراواخرقرن نوزدهم موتورالقائي جريان متناوب AC اختراع شد ومصرف انرژي الكتريكي تنوع بيشتري يافت .
درسال 1885 جرج وستينگهاوس  اولين سيستم توزيع جريان متناوب راكه انرژي 150 لامپ را تأمين مي كرد نصب كرد ودرسال 1890 اولين خط انتقال AC بطول 21 كيلومتر مورد بهره بهرداري قرارگرفت . اولين خطوط انتقال ، تك فاز بودند، انتقال قدرت توسط جريان متناوب ، بخصوص سه فاز بتدريج جايگزين سيستم هاي DC شد . دليل عمده جايگزيني سيستم هاي AC ترانسفورماتورها بودند كه انتقال انرژي الكتريكي درولتاژي بالاتر از ولتاژ يا باررا امكان پذير مي كردند ، ضمن اينكه قابليت انتقال قدرت بيشتري رانيز داشتند……………

دانلود گزارش کارآموزی برق
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد