دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود گزارش کارآموزی برق

دانلود گزارش کارآموزی برق

فهرست مطالب

فرهنگ اصطلاحات برق………………………………………………………………………… 1

اساس کار فیوز………………………………………………………………………………….. 8

کنتور……………………………………………………………………………………………… 8

اساس کار کنتور…………………………………………………………………………………. 8

نحوه نصب کنتور تکفاز در مدار……………………………………………………………….. 9

کنتورهای پیشرفته چگونه کار می کنند………………………………………………………. 10

کنتور اکتیو……………………………………………………………………………………… 10

تفاوت فرکانس شبکه های مختلف برق در کشودها…………………………………………. 13

منظور از برق گرفتگی………………………………………………………………………… 13

خطرات ناشی از برق………………………………………………………………………….. 13

جریان خطا چیست و چند نوع دارد…………………………………………………………… 14

اندازه جریان و ولتاژ مجاز……………………………………………………………………. 14

تئوری و تعاریفی از ترانسفور ماتورها………………………………………………………. 15

انواع ترانسفورماتورها……………………………………………………………………….. 15

اجزای تشکیل دهنده یک ترانسفورماتور…………………………………………………….. 16

انواع مختلف ترانسفورماتورها………………………………………………………………. 17

وسایل کنترل حرارت…………………………………………………………………………… 19

پست…………………………………………………………………………………………….. 21

انواع استانداردهای حاکم بر تجهیزات پست دنیا…………………………………………….. 21

انواع پستهای فشارقوی……………………………………………………………………….. 21

تقسیم بندی ولتاژها……………………………………………………………………………. 22

مراحل طراحی پست های فشار قوی………………………………………………………….. 23

باس بارها (شين) (  BUS  BAR , SHINE)……………………………………………. 25

 باس بارهای رايج در پستها…………………………………………………………………… 25

انتخاب هادی برای باس بارهای نصب شده در فضای آزاد…………………………………. 28

معيار انتخاب شكل باس بارها…………………………………………………………………. 28

اثر كرونا (پديده ی كرونا )……………………………………………………………………. 29

انتخاب سطح مقطع باس بارها………………………………………………………………… 29

مقره ها…………………………………………………………………………………………. 29

انتخاب ميزان آلودگی در سطح مقره ها………………………………………………………. 30

اتصال باس بار ها به تجهيزات……………………………………………………………….. 31

انواع كلمپ ها………………………………………………………………………………….. 31

 رله ها………………………………………………………………………………………….. 31

 انواع اتصالی………………………………………………………………………………….. 33

رله ها از نظر طرز اتصال به شبكه…………………………………………………………… 34

انواع رله و كاربرد آن…………………………………………………………………………. 34

برقگير ها………………………………………………………………………………………. 39

انواع برقگيرها…………………………………………………………………………………. 39

خصوصيات يك برقگير ايده آل………………………………………………………………… 40

عملکرد برقگیرهای Sic))……………………………………………………………………. 40

مشخصات مهم برقگیرها طبق مشخصات بین المللی (  IEC)

خازنها…………………………………………………………………………………………… 42

راكتورها………………………………………………………………………………………… 42

روش های حفاظت پست ها در مقابل صاعقه………………………………………………… 42

شبكه زمين……………………………………………………………………………………… 43

كليدهای  فشارقوی…………………………………………………………………………….. 45

 

دانلود گزارش کارآموزی برق
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد