دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود گزارش کارآموزی تراشکاری

گزارش کارآموزی در تراشکاری

تاريخچه ماشين تراش

ماشين هاي تراش که ابتدائي ترين نوع ماشينهاي افزار بشمار مي روند تاريخچه آن بين قرن 17و18 شروع شده که در ابتدا معمولي ترين و يا قديمي ترين روش تراش تراشيدن چوب بوسيله درخت است . بدين معني که دو سر چوب را بين دو درخت قرار داده و يک طناب به شاخه درخت بسته و انرا حول چوب مورد نظر پيچيده و طرف ديگر طناب را شخص ديگري گرفته و با دست طناب را به حرکت در خواهد آورد. شخص دومي که در طرف مقابل قرار گرفته با رنده چوب را مي تراشد . اين روش قديمي ترين روش تراش بوده که بعد از مدتي تکامل پيدا کرد.

اولين ماشين تراش در سال 1740 در فرانسه ساخته شد . در اين ماشين وسيله چرخش محور اصلي بوسيله ي دست خواهد بود که دسته گرداننده محور آن مستقيما روي پيش دستگاه که به محور اصلي متصل است توسط دو چرخ دنده ساده به ميله پيچ بري متصل مي باشد قرار گرفته است . در اين نوع ماشين براي تعويض چرخ دنده هاي متفاوت جهت پيچ تراشي پيچهاي مختلف پيش بيني شده است .

دانلود گزارش کارآموزی تراشکاری

فهرست مطالب
فصل اول :
آشنايي با مكان كارآموزي
مقدمه:
فصل دوم :
بخشهاي مرتبط با رشته علمي كارآموز
تاريخچه ماشين تراش
laser tracking چيست؟
ماشين کاري سريع (High Speed Machining) ماشين کاري سريع چيست؟
فاکتورهاي اقتصادي و فني اصلي براي پيشرفت ماشين کاري سريع
اولين تعريف از ماشين کاري سريع:
 تعريفهاي عملي از ماشين کاري سريع:
• کاهش تعداد مراحل فرايند
مزاياي استفاده از ماشين کاري سريع:
Cermet سراميک
فلزات غير فرو فلزات فرو
معرفي ماشين‌كاري با جت آب و مواد ساينده معرفي ماشين‌كاري با جت آب و مواد ساينده
محدوديت‌هاي موجود در مورد نازل‌هاي مربوط به جت مواد ساينده
مزاياي ماشين‌كاري با جت مواد ساينده
برنامه‌‌ريزي و تنظيم فوق‌العاده سريع
امكان ماشين‌كاري تقريباً هر قطعه (شكل) دو بعدي و برخي از قطعات (اشكال) سه بعدي
عدم آسيب‌رساني به محيط
موضوع ضخامت قطعه‌كار
عمر نازل برش‌كاري
پس هزينه اصلي عملياتي چه چيزي است؟
تلرانس‌ها و دقت‌هاي قابل دستيابي
جنس قطعه كار
ضخامت قطعه كار
دقت ميزكار

کارآموزی در تراشکاری

استحكام و پايداري ميزكار
اجزاءاصليسيستمهيدروليك u1662 پرس
نحوهانتخابسيلندرهايهيدروليك
-1 حداكثرفشاركاريسيستم
-2 قطرپيستونوميلهپيستون
-3 نسبتسطح
-4 حداكثرنيرويسيلندر
-5 طولكورسسيلندر
-6 حداكثرسرعتسيلندر
-7 نحوهنصبسيلندر
-8 وجودضربهگير
-9 نوعوكاربردسيلندر
نحوهانتخابپمپهايهيدروليك
1-Fixed Displacement Gear Pumps
-1 قطردهانههايپمپ
-2 فشاركاريدرخروجيپمپ
-3 فشاركاريدروروديپمپ
-4 سرعتدورانپمپ
-5 حجمجابجاييروغن
-6 دبيموثر
-7 توانموتوررانندهپمپ
-8 دمايكاريروغن
-9 درجهويسكوزيته
-10 فيلتراسيون
شيرهايهيدروليك
-1 شيرهايقطعووصل
-2 شيرهايكنترلفشار
1-2 ) شيرمحدودكنندهفشار
2-2 )شيركاهشدهندهفشار (رگولاتورفشار)
3-2 ) شيرتابع فشار
-3 شيرهايراهدهنده
-5 شيرهايكنترلشدتجريان
-4 شيرهاييكسوكننده
نحوهانتخابشيرهايهيدروليك (محصولاتركسروت)
تعيينميزانافتفشاردرلولهونوعجريان
-1 افتفشاردراثراصطكاك
-2 ويسكوزيته
-3 محاسبه عددرينولدز
تعيين سايزلوله درسيستمهايهيدروليك
-4 عوامل موثردرافتفشار
فصل دوم :
نتيجه گيري و پيشنهادات
نتيجه گيري ……………..

فرمت :  قابل ویرایش | WORD | صفحات :52

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد


[otw_shortcode_button href=”http://article.university/tag/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%db%8c/” size=”medium” icon_position=”left” shape=”radius” target=”_blank”]جهت مشاهده سایر عناوین کلیک بفرمایید [/otw_shortcode_button]

[otw_shortcode_button href=”http://article.university/category/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86/” size=”medium” icon_position=”left” shape=”radius” color_class=”otw-red” target=”_blank”]جهت دانلود مقالات رایگان کلیک بفرمائید [/otw_shortcode_button]

دانلود گزارش کارآموزی تراشکاری
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد