دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در کارخانه عطر بیک

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در کارخانه عطر بیک
فهرست مطالب
مقدمه. 3
آشنایی با شرکت.. 4
محصولات شر کت.. 5
فصل اول.. 12
شرح وظایف ونحوه عملکرد واحد مالی شرکت سرمایه گذاری توسعه بازار تجارت   12
بخش اول :حسابداری حسابهای پرداختنی (خرید) 13
بخش سوم :حسابداری فروش…. 23
فصل دوم. 29
چرخه عملیات مربوط به سایر واحدهای مالی.. 29
بخش دوم : حسابداری تنخواه. 32
بخش سوم :حسابداری حقوق ودستمزد. 33
فصل سوم. 36
بودجه و اعتبارات: 36
پیش نیازهای برنامه بودجه :‍ 36
کمیسیون بودجه : 36
بودجه و فروش…. 37
بودجه تولید. 38
بودجه نقدی.. 38
هدف و ماهیت بودجه نقدی.. 39……………..

شرح وظايف ونحوه عملكرد واحد مالي شركت سرمايه گذاري توسعه بازار تجارت

براي درك بهتر وترسيم روشي قابل لمس از عملكرد واحد مالي، وظايف اين واحد رادر 2 فصل مجزا بررسي وتبيين مي نمائيم.

فصل اول را اختصاص ميدهيم به واحدهائي كه درگيري مستقيم وتنگاتنگي با عمليات اجرائي(پخش محصولات و مواد بهداشتی)دارند و در فصل دوم به وظايف ساير واحدها مي پردازيم.

فصل اول :چرخه عمليات پخش محصولات و ماد بهداشتی ونحوه نگهداري وثبت در حسابهاي مالي شركت سرمايه گذاري توسعه بازار تجارت كه ازاين به بعد ازآن تحت عنوان شركت ياد مي شود .

جهت دسته بندي ودرك بهتر ،كل عمليات پخش شركت رادر 4 بخش به شكل زير خلاصه وشرح جامعي از وظايف هر بخش رادرذيل مي آوريم :

 الف-حسابداري حسابهاي پرداختني (خريد)

ب حسابداري انبار (نگهداري موجودي )

ج حسابداري فروش

د حسابداري دريافت (وصول )

 بخش اول :حسابداري حسابهاي پرداختني (خريد)

همانطور كه از نام اين بخش معلوم است دركل وظيفه نگهداري وثبت تمامي حسابهايي كه شركت تعهد پرداخت آنها را عهده دار مي باشد به عهده حسابداري خريد است كه در راس آن خريد محصولات و مواد بهداشتی ويا هرگونه اجناس ديگري كه در حيطه فعاليت اقتصادي شركت است .

1-كالاهائي كه از توليد كنندگان جهت پخش خريداري ميشود طي فاكتور ارسالي از طرف توليد كننده جهت ثبت در حسابهاي مالي به واحد بازرگاني دفتر مركزي ارسال مي گردد.

مديريت بازرگاني( يا به عبارتي در چارت تشكيلاتي شركت مديريت فروش)موظف است پس از ضميمه كردن رسيد انبار مربوط به فاكتور هاكه حاكي از دريافت جنس توسط انبار مركزي ويا انبار مراكز توزيع (درصورتي كه جنس مستقيما از كارخانه به انبار مراكز ارسال شود)مي باشد ،فاكتور ها راجهت ثبت با اخذ رسيد طي صورت خلاصه اي به واحد مالي ارائه نمايد.

حسابداري خريد پس از دريافت فاكتور هاي خريد آنها راباقرارداد موجود (كه حتما بايد يك نسخه از آن در اختيارش باشد)تطبيق وپس از مطابقت در حساب معلق خريد كالا ثبت نمايد ونحوه ثبت سند آن به شكل زير است :

حساب معلق خريد كالا               ******

فروشندگان كالا                       ******

 

2-يكي ديگر از وظايف حسابداري خريد كنترل مطالبات شركتهاي توليدي وتنظيم بودجه پرداخت (تعهدات)مطابق قرارداد مي باشد.

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در کارخانه عطر بیک
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد