دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود گزارش کارآموزی داروسازي ثامن كارگاه الكترونيك

دانلود گزارش کارآموزی داروسازي ثامن كارگاه الكترونيك 

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول : معرفي واحدهاي توليد

فرآورده هاي تزريقي تغذيه اي و الكتروليت      4

واحد آبسازي ·························· 4

واحد ساخت محلول ······················ 4

واحد پْركني ( Filling )

واحد سترون سازي ( Strilization )

واحد بسته بندي ······················· 5

فصل دوم : تكنولوژي ماشين هاي مديتال (Clear – Flex )

1 – معرفي تكنولوژي Clear – Flex   :

1 – 1 –  اطلاعات عمومي  ·············· 7

1- 2 –  المانهاي مربوط بهG.M.P   و هماهنگي آن با تكنولوژي Clear – Flex                                     7

2 – قسمت هاي مختلف ماشين :

2 -1-   شماتيك اپراتوري············· 8

2-2-    قسمت بوبين فيلم ············ 9

2-3-   شستشوي فيلم   ··············· 10

2-4-   خشك كن فيلم ················· 11

2-5-   تا كردن فيلم  ············· 11

2-6-   قسمت ولو ···················· 12

2 -7-  جوش ولو التراسونيك ········ 12

2-8-   سيستم پْركن ················· 15

2-9-   سيستم كشش فيلم و جوش ······· 16

2-10- قسمت جوش و دوخت افقي ········· 16

2-11- سيستم جهت تحت كشش قرار دادن فيلم 16

2-12- متعلقات جانبي  ··············· 17

2-13- راهنماي حفاظت ايمني  اپراتورها 17

فصل سوم : تكنولوژي ماشين هاي پْركن بطري  (SYFPAC)

سيكل اتوماتيك دستگاه ··············· 19

تشريح اساس عملكرد دستگاه Syfpac   ···· 19

دانلود گزارش کارآموزی داروسازي ثامن كارگاه الكترونيك
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد