دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود گزارش کارآموزی درشرکت ایران خودرو 2

دانلود گزارش کارآموزی درشرکت ایران خودرو 2 
فهرست مطالب
مقدمه                                                                                                                      آ
بخش اول : پياده و سوار كردن قطعات موتور
كليات مربوط به بازديد قسمتهاي موتور                                                                        1
آزمايش رينگ هاي پيستون                                                                                          10
كليات مربوط به بستن موتور                                                                                         13
بستن ميل لنگ و كپه هاي ثابت روي بلوك موتور                                                        13
بستن پيستون ، گچن پين و شاتون                                                                                  15
جا انداختن رينگها روي پيستون                                                                                     16
جا انداختن پيستون و شاتون                                                                                          17
بستن اويل پمپ به بلوك موتور                                                                                                19
بستن فلايويل روي ميل لنگ                                                                                         19
بستن ميل سوپاپ                                                                                                                      20
بستن دينام واستارت بر روي موتور                                                                                24
بخش دوم : تعمير سيلندر
سائيدگي سيلندر و علل آن                                                                                           25
سنگ زدن يا پوليش موتور                                                                                                       30
بوش هاي سيلندر                                                                                                                      34
تعمير ترك هاي بلوك سيلندر                                                                                      36
بخش سوم : تعمير سوپاپ و سرسيلندر
عيب هاي سوپاپ                                                                                                                     37
بخش چهارم : چرخ دنده هاي جلوي موتور و طرز تنظيم آنها
تايمينگ                                                                                                                                   41
بخش پنجم : تعمير شاتون ، ميل لنگ و ياتاقانها
كليات مربوط به شاتون و گجن پين                                                                              48
سنگ زدن ميل لنگ                                                                                                                 61
يادآوري                                                                                                                                   68
ساختمان ياتاقان                                                                                                                        71
علل صدمه ديدن ياتاقانها                                                                                                           76
بخش ششم : عيب يابي
كاهش كشش موتور                                                                                        78
عواملي كه در عمر موتور تاثير دارند                                                                 83
بخش اوّل ـ پياده و سوار كردن قطعات موتور (تعمير اساسي)

1ـ كليات مربوط به بازديد قسمتهاي موتور

س از شستشوي قسمتهاي مختلف موتور و خشك كردن آنها ، بايستي كلية قطعات تراشكاري شده و يا تعويض شده بازديد گردد. هم چنين خلاصي ( لقي )قسمتهاي مختلف موتور كنترل شده و با ارقام مندرج در كتاب راهنماي تعميرات موتور اتومبيل مقايسه و تطبيق داده شود. در صورتي كه كتاب راهنما در دسترس نباشد مي توان ارقام مربوط به مشخصات فني موتور را از تراشكار با تجربه پرسيد و ياداشت نمود. لازم به يادآوري است كه هر تعميركاري، بايستي ارقام مربوط به مشخصات فني موتور را كه به طور تجربي به دست آمده و بين تعميركاران معمول است در دفترچه اي يادداشت كرده ، و در صورت لزوم از آنها استفاده نمايد. هم چنين در جدولهاي 1و2مقدار سفتي پيچهاي موتور با تورك متر ( آچار مدرّج )، نسبت به بزرگي و كوچكي آن ( قدرت موتور )و نسبت به قطر و جنس پيچ به طور نمونه ذكر شده است .

دانلود گزارش کارآموزی درشرکت ایران خودرو 2
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد