ضعیف‌الاراده کسی است که با هر شکستی بینش او نیز عوض شود.
خانه » گزارش کارآموزی » دانلود گزارش کارآموزی در ماهی سرای قزل آلا
دانلود گزارش کارآموزی در ماهی سرای قزل آلا

دانلود گزارش کارآموزی در ماهی سرای قزل آلا

دانلود گزارش کارآموزی در ماهی سرای قزل آلا

رشد بی رویه جمعیت در سالهای اخیر و نیاز مبرم به تهیه مواد غذایی از یک طرف و رو به اتمام بودن منابع غذایی قابل دسترس از طرف دیگر توجه به این موضوع که در حال حاضر بسیاری از مردم دنیا با کمبود مواد غذایی روبرو می باشند باعث شده در کشور ما نیز با توجه به رشد جمعیت و محدود بودن منابع آبی و از طرفی رو به کاهش بودن منابع دریایی، شرکت سهامی شیلات ایران را برآن داشت که پرورش ماهی را در آبهای داخلی جدی گرفته و امکانات خود را در جهت افزایش تولیدات داخلی به کار گیرد.

پرورش موفق و پایدار آبزیان اعم از ماهیان وسخت پوستان بستگی به پیش بینی غذای کافی، روابط زیست محیطی و نیز ملاحظات اقتصادی، تهیه و دسترسی به غذا دارد. امروزه به طور میانگین در حدود یک درصد انرژی، 5 درصد کل پروتئین و 14 درصد پروتئین حیوانی مردم از ماهی تأمین می شود که این ارقام روند صعودی داشته و مصرف آبزیان رو به گسترش است. بازده تبدیل غذا به گوشت در ماهی بسیار بالا است در پرورش ماهی بازده تبدیل پروتئین به پروتئین ماهی (کیلوگرم پروتئین در غذا برای تولید یک کیلوگرم پروتئین ماهی) نسبت به جوجه های گوشتی و سایر حیوانات خونگرم بیشتر است.

فهرست مطالب

 فصل اول………………………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه………………………………………………………………………………………… 2

1- تعریف ماهیان سرد آبی……………………………………………………………………………… 3

2- معرفی ماهی قزل آلای رنگین کمان………………………………………………………… 4

2-1- جایگاه ماهی قزل آلای رنگین کمال در رده بندی جانوری……………….. 4

2-2- مورفولوژی و اکولوژی ماهی قزل آلای رنگین کمان…………………………… 4

2-3- آناتومی و فیزیولوژی دستگاه گوارش……………………………………………………. 6

2-3-1- دهان…………………………………………………………………………………………………… 6

2-3-2- حلق……………………………………………………………………………………………………. 7

2-3-3- مری…………………………………………………………………………………………………….. 7

2-3-4- معده……………………………………………………………………………………………………. 7

2-3-5- روده…………………………………………………………………………………………………….. 8

3- شرایط محیطی……………………………………………………………………………………………. 8

4- تعریف علم تغذیه………………………………………………………………………………………… 9

5- مزرعه پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان……………………………………………. 10

6- انواع غذاهای مورد استفاده درمزرعه پرورش……………………………………………. 11

6-1- غذای تر…………………………………………………………………………………………………… 11

6-1-1- ترکیب غذای تر…………………………………………………………………………………. 11

6-2- غذای مرطوب………………………………………………………………………………………….. 12

6-3- غذای خشک…………………………………………………………………………………………… 13

7- تغذیه بچه ماهیان……………………………………………………………………………………….. 14

8- مقدار غذادهی……………………………………………………………………………………………… 14

9- زمان و دفعات غذادهی……………………………………………………………………………….. 18

10- کیفیت غذا………………………………………………………………………………………………… 19

11- روش های تغذیه………………………………………………………………………………………. 20

12- فرموله نمودن ترکیبات غذایی………………………………………………………………… 22

13- زیست سنجی وتکمیل فرمهای مربوطه………………………………………………….. 24

13-1- فرم بیومتری………………………………………………………………………………………… 24

فصل دوم

14– احتیاجات مواد غذایی آزاد ماهیان……………………………………………………… 27

14-1- انرژی لازم در ماهیان و راه های تأمین آن…………………………………… 27

14-1-1 احتیاجات انرژی قزل آلای رنگین کمان…………………………………….. 28

14-2- پروتئینها…………………………………………………………………………………………… 29

14-2-1- کیفیت پروتئین…………………………………………………………………………… 30

14-2-2- مواد اولیه پروتئین حیوانی و تغذیه ماهی ها…………………………… 31

14-2-2-1- پودر ماهی fish meal………………………………………………………… 31

14-2-2-2- پودر گوشت و خون blood and meat meat……………… 32

14-2-2-3- پودر خون blood meat……………………………………………………. 33

14-2-3- مواد اولیه پروتئینی با منشاء گیاهی در تغذیه ماهی………………. 34

14-2-3-1 کنجاله تخم پنبه……………………………………………………………………… 34

14-2-3-2- کنجاله سویا……………………………………………………………………………. 35

14-2-3-3- کنجاله آفتابگردان………………………………………………………………….. 35

14-2-3-4- کنجاله بادام زمینی:……………………………………………………………….. 35

14-2-3-5- پروتئین تک سلولی Single cell protein……………………. 36

15-1- احتیاجات چربی قزل آلا………………………………………………………………… 36

16-1- کربوهیدرات ها یا قندها………………………………………………………………….. 37

17-1- ویتامینها…………………………………………………………………………………………… 38

18-1- بیماریهای بچه ماهیان…………………………………………………………………….. 41

18-1-1 گرسنگی………………………………………………………………………………………… 41

18-1-2- هگزامیتیاز (اکتومیتوس)……………………………………………………………. 42

18-1-3- مشکلات آبششی………………………………………………………………………… 42

18-2- خراشیدن…………………………………………………………………………………………. 43

18-3- آفتاب سوختگی………………………………………………………………………………. 44

فصل سوم

جدول های غذادهی……………………………………………………………………………………… 47

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………… 50

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………… 52

مقدمه

رشد بی رویه جمعیت در سالهای اخیر و نیاز مبرم به تهیه مواد غذایی از یک طرف و رو به اتمام بودن منابع غذایی قابل دسترس از طرف دیگر توجه به این موضوع که در حال حاضر بسیاری از مردم دنیا با کمبود مواد غذایی روبرو می باشند باعث شده در کشور ما نیز با توجه به رشد جمعیت و محدود بودن منابع آبی و از طرفی رو به کاهش بودن منابع دریایی، شرکت سهامی شیلات ایران را برآن داشت که پرورش ماهی را در آبهای داخلی جدی گرفته و امکانات خود را در جهت افزایش تولیدات داخلی به کار گیرد.

پرورش موفق و پایدار آبزیان اعم از ماهیان وسخت پوستان بستگی به پیش بینی غذای کافی، روابط زیست محیطی و نیز ملاحظات اقتصادی، تهیه و دسترسی به غذا دارد. امروزه به طور میانگین در حدود یک درصد انرژی، 5 درصد کل پروتئین و 14 درصد پروتئین حیوانی مردم از ماهی تأمین می شود که این ارقام روند صعودی داشته و مصرف آبزیان رو به گسترش است. بازده تبدیل غذا به گوشت در ماهی بسیار بالا است در پرورش ماهی بازده تبدیل پروتئین به پروتئین ماهی (کیلوگرم پروتئین در غذا برای تولید یک کیلوگرم پروتئین ماهی) نسبت به جوجه های گوشتی و سایر حیوانات خونگرم بیشتر است.

از نظر پراکنش جغرافیایی گوشه های مختلف آزاد ماهیان توسط بشر به نواحی دور از زیستگاه طبیعی اصلی انتقال داده شده اند. منشاء نسل قزل آلای رنگین کمان کالیفرنیای آمریکاست ولی در حال حاضر در تمامی نقاط جهان که آب مناسب برای زیست این ماهی وجود دارد، گسترش یافته است. توسعه و ترقی روزافزون پرورش آزاد ماهیان منجر به انتقال ماهی آزاد اقیانوس اطلس از سواحل شرقی آمریکای شمالی به سواحل غربی آن و حتی کشورهایی نظیر آفریقای جنوبی، تانزانیا و استرالیا گردیده است.

 1- تعریف ماهیان سرد آبی

ماهی شناسان، ماهیان آبهای شیرین را بر اساس نیازهای حرارتی آنها به 3 گروه تقسیم نموده اند.

الف) ماهیان مناطق حاره که فقط در آبهای گرم می توانند زندگی کنند بعنوان مثال، ماهیان تیلاپیا وقتی که درجه حرارت آب پاین تر از 12 درجه سانتیگراد تنزل می کند تلف می شوند.

ب) ماهیان آبهای گرم اغلب این ماهیان محدوده حرارتی وسیعی را تحمل می نمایند ولی رشد آنها دردمای زیر 10 درجه سانتیگراد متوقف و یا کند می شود. مهمترین ماهیان گرم آبی عبارتند از: ماهیان خانواده کپور بویژه کپور معمولی و کپور ماهیان عمده هندی.

ج) ماهیان سرد آبی: این ماهیان قادر به تحمل درجات حرارت بیش از 25 درجه سانتیگراد به مدت طولانی نیستند. مهمترین گروه ماهیان سرد آبی مورد پرورش آزاد ماهیان می باشند.

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 60

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

 

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است