دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود گزارش کارآموزی در منطقه اکتشافی ناریگان

دانلود گزارش کارآموزی در منطقه اکتشافی ناریگان

عناصري در طبيعت موجود مي باشند كه داراي هستة سنگين هسته و با صدور اشعه‌هاي a و b و گاما به عناصر سبكتر تبديل مي شوند، اين عمل را فروپاشي مي‌گويند. اشتعه a از جنس هليم دو بار مثبت (He2+) مي‌باشد. اشعه b، الكترون با بار منفي و داراي انرژي جنبشي مي‌باشد و اشعه g كه از هسته اتم تابش مي‌شود.

عناصر راديواكتيو در طبيعت گوناگونند ولي عناصري كه مورد توجه است اورانيوم، توريم و پتاسيم است كه به شرحشان مي پردازيم:

  1. اورانيوم 238: اين ايزوتوپ اورانيوم با داشتن عدد اتمي n 92 يكي از ايزوتوپهاي فلز اورانيوم (238، 235 و 234) مي‌باشد كه تقريباً 99% اورانيوم موجود در طبيعت را تشكيل مي‌دهد. اين ايزوتوپ اورانيوم نيمه عمري در حدود 5/4 ميليارد سال دارد كه مقدار آن در پوستة جامد زمين ppm 4-2 مي‌باشد.
  2. توريم 232: توريم 232، عدد اتمي 90 دارد و يكي از سه ايزوتوپ عنصر توريم (232، 230 و 228) مي‌باشد كه نيمه عمري حدود 11ميليارد سال دارد و مقدار آن ppm 12-10 در لاية جامد زمين است.
  3. پتاسيم 40 : داراي عدد اتمي 99 مي‌باشد كه تنها ايزوتوپ راديواكتيو عنصر پتاسيم مي‌باشد كه نيمه عمري در حدود 3/1 ميليارد سال دارد مقدار آن در پوستة جامد زمين 2% است. عناصر مهم توليدكننده g در طبيعت سه عنصر بالا هستند.  (1)

فهرست مطالب

مقدمه و تشكر……………………………………………………………………………………………

فصل اول ـ كلياتي در مورد اورانيوم ……………………………………………………………..

1-1-     مقدمه – عناصر راديواكتيو ……………………………………………………………….

1-2-     زمين شناسي اورانيوم………………………………………………………………………..

1-3-     كانيها و كانسارهاي اورانيوم………………………………………………………………

1-4-     روش اكتشاف كانسارهاي اورانيوم……………………………………………………..

1-5-     اورانيوم منبع انرژي…………………………………………………………………………..

1-6-     بزرگترين ذخائر اورانيوم…………………………………………………………………..

1-7-     انواع ذخائر اورانيوم…………………………………………………………………………

1-8-     فرآوري سوخت هسته اي………………………………………………………………….

1-8-1- چرخة سوخته هسته اي………………………………………………………………..

1-8-2- استخراج اورانيوم………………………………………………………………………..

1-8-3 – حمل و نقل اورانيوم…………………………………………………………………….

1-9-     فرآوري شيميائي كيك زرد………………………………………………………………

1-10-    غني سازي اورانيوم………………………………………………………………………..

1-11-     قيمت اورانيوم غني شده …………………………………………………………………

1-12-    راكتور سازمان انرژي اتمي …………………………………………………………….

1-12-1- مواد موردنياز راكتور………………………………………………………………….

1-13-    خطرات ناشي از تابش اشعه ها بر محيط زيست و جانداران……………………

1-13-1- فيزيك بهداشت………………………………………………………………………..

1-14-    دور ريختن زباله هاي اورانيومي……………………………………………………….

1-14-1- پسمانداري……………………………………………………………………………….

1-15-    اساسنامه سازمان انرژي اتمي……………………………………………………………

1-16-    تحصيلات رسمي در سازمان……………………………………………………………

 فصل 1- كلياتي در مورد اورانيوم

1-1- مقدمه عناصر راديواكتيو

عناصري در طبيعت موجود مي باشند كه داراي هستة سنگين هسته و با صدور اشعه‌هاي a و b و گاما به عناصر سبكتر تبديل مي شوند، اين عمل را فروپاشي مي‌گويند. اشتعه a از جنس هليم دو بار مثبت (He2+) مي‌باشد. اشعه b، الكترون با بار منفي و داراي انرژي جنبشي مي‌باشد و اشعه g كه از هسته اتم تابش مي‌شود.

عناصر راديواكتيو در طبيعت گوناگونند ولي عناصري كه مورد توجه است اورانيوم، توريم و پتاسيم است كه به شرحشان مي پردازيم:

  1. اورانيوم 238: اين ايزوتوپ اورانيوم با داشتن عدد اتمي n 92 يكي از ايزوتوپهاي فلز اورانيوم (238، 235 و 234) مي‌باشد كه تقريباً 99% اورانيوم موجود در طبيعت را تشكيل مي‌دهد. اين ايزوتوپ اورانيوم نيمه عمري در حدود 5/4 ميليارد سال دارد كه مقدار آن در پوستة جامد زمين ppm 4-2 مي‌باشد.
  2. توريم 232: توريم 232، عدد اتمي 90 دارد و يكي از سه ايزوتوپ عنصر توريم (232، 230 و 228) مي‌باشد كه نيمه عمري حدود 11ميليارد سال دارد و مقدار آن ppm 12-10 در لاية جامد زمين است.
  3. پتاسيم 40 : داراي عدد اتمي 99 مي‌باشد كه تنها ايزوتوپ راديواكتيو عنصر پتاسيم مي‌باشد كه نيمه عمري در حدود 3/1 ميليارد سال دارد مقدار آن در پوستة جامد زمين 2% است. عناصر مهم توليدكننده g در طبيعت سه عنصر بالا هستند.  (1)

1-1- زمين شناسي اورانيوم

كاني سازي اورانيوم در سنگهاي توني پيروكلاستيك و يا به عبارت ديگر توفهاي بازيك تشكيل شده است. كه اين نوع توفهاي بازيك در حاشيه توده هاي گرانيتي كه متأثر از اين توده شيب دار شده است قرار گرفته است.

كاني سازي  اورانيوم در امتداد شيب طبقات لاية پيروكلاستيك قرار داشته و شيب كاني سازي از شيب طبقات پيروي مي‌كند. (1)

1-2- كانيها و كانسارهاي اورانيوم

كانيهاي اوليه اورانيوم عبارتند از اورانينيت، پيچ بلاند، دايويديت، برايزيت و از كانيهاي ثانوية اورانيوم مي‌توان زيپيت را نام برد.

بيش از هشتاد سنگ معدني شناخته شده وجود دارد كه داراي مقادير قابلي اورانيوم هستند ولي فقط كمتر از دوازده تاي آنها در زمين فراوانند.

از مهمترين كانه هاي اورانيوم اورانيت است كه تركيبي از بي اكسيد اورانيوم (O2) و تري اكسيد اورانيوم (O3) است و به شكل گرد سياه است اين كانه در نهشت هاي عميق يافت مي‌شود. كانه هاي ديگر عبارتند از كارنوليت به رنگ زرد روشن كه در آن اورانيوم با پتاسيم و آناديم تركيب شده است.

توربرنيت كه بلور خاكستري رنگ فسفات اورانيوم و مس است. (1)

1-4- روشهاي اكتشاف كانسازهاي اورانيوم

براي اكتشاف كانسارهاي اورانيوم دو روش وجود دارد يكي روش راديواكتيو است كه اساس اين روش بر خاصيت راديواكتيويته اجسام استوار است كه تمامي اكتشافات در روي زمين صورت مي‌گيرد.

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 72

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

 

دانلود گزارش کارآموزی در منطقه اکتشافی ناریگان
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد