هنر ما را به گونه اي رويايي از درد هستي رها مي سازد.
خانه » گزارش کارآموزی » دانلود گزارش کارآموزی در نیروگاه طرشت
دانلود گزارش کارآموزی در نیروگاه طرشت

دانلود گزارش کارآموزی در نیروگاه طرشت

دانلود گزارش کارآموزی در نیروگاه طرشت

مقدمه
اکنون که بنای آن داریم تا صنعت برق کشور را با سیر در گذشته نظاره گرباشیم گذشتن از نام نیروگاه طرشت نام آشنای دیرینه دست اندرکاران دیروز و امروز برق ایران روا نخواهد بود . براستی که برگی ارزنده از تاریخ صنعت برق با این نام ورق می خورد .تاریخچه تشکیل صنعت برق در ایران از سال ۱۲۸۳ شمسی با بهره برداری از یک مولد ۴۰۰ کیلووات که توسط یکی از تجار ایرانی به نام حاج امین الضرب تهیه و در خیابان چراغ برق (امیرکبیر) نصب گردیده بود آغاز می شود. این مؤسسه تحت نام دایره روشنایی تهران زیر نظر بلدیه اداره می شد.در سال ۱۳۱۶ شمسی مؤسسه برق تهران که بعدها به اداره کل برق تهران تغییر نام یافت زیر نظر شهرداری بهره برداری از یک نیروگاه ۶۰۰۰ کیلوواتی اشکودا را به عهده گرفت.دهه سی مقارن با تحولاتی در ایران بود که یکی از پیامد های آن مطرح شدن انرژی الکتریکی به عنوان تنها چاره تأمین روشنایی و سایر نیازمندی ها درشهر های بزرگ و به طور اخص پایتخت بود تا آن زمان مولد های دیزلی وواحد های کوچک بخاری شهرداری تأمین برق تهران را بر عهده داشتند.در سال ۱۳۲۷ شمسی بهره برداری از یک نیروگاه ۸۰۰۰ کیلوواتی آغاز گردید. در سال ۱۳۲۸ بنگاه مستقل برق تهران که در سال ۱۳۳۱ به بنگاه برق تهران تغییر نام یافت،تحت نظر وزارت کشور فعالیتهای مربوط به تامین برق را عهده دار گردید. در سال ۱۳۳۲ دو واحد دیزل ۲۰۰۰ کیلو واتی و دراردیبهشت ماه سال ۱۳۳۵ یک دیزل ۱۹۰۰ کیلوواتی و در اسفند ماه همان سال یک دیزل ۱۰۰۰ کیلوواتی مورد بهره برداری قرار گرفت .رشد مصرف مسئولین امر را برآن داشت که از طریق خریداری ونصب واحد های بزرگ تر به این چالش پایان دهند
فهرست
مقدمه   ۱
انواع نیروگاه ها    ۳
مشخصات فنی نیروگاه طرشت       ۷
شیمی  ۱۲
انواع آب موجود در نیروگاه   ۱۲
کنترل شیمیایی   ۱۶
قسمت آزمایشگاه            ۱۸
دیستیلاتور (distillator)     ۲۲
رکوپراتور ۲۵
گرم کن فرعی      ۲۶
گرم کن شماره یک           ۲۶
گرم کن شماره دو ۲۷
دی اریتور            ۲۸
پمپ تغذیه ی بویلر           ۲۹
بویلر      ۳۱
اکونومایزر            ۳۲
درام       ۳۲
چگونگی تبدبل آب مقطر به بخار     ۳۳
سوپرهیتر           ۳۳
سوخت مصرفی در نیروگاه  ۳۳
ساختمان مشعل ها         ۳۳
دیواره های داخل بویلر       ۳۵
دریچه های بازدید ۳۵
سوپاپ های اطمینان        ۳۵
دشارژ    ۳۶
بالون     ۳۶
بادزن دم ۳۶
بادزن مکش        ۳۷
والوهای تخلیه ی بویلر      ۳۷
دریچه های اضطراری بویلر  ۳۸
اتاق فرمان بویلر   ۳۸
پرژ بویلر  ۴۱
شرایط راه اندازی بویلر       ۴۳
توربین
گاورنر     ۴۶
ترنینگ گیر(turning gear)  ۴۷
دور بحرانی          ۴۷
اژکتور     ۴۸
خلاء گیری کندانسور         ۴۹
توربین    ۵۰
لابیرنت   ۵۱
یاتاقان    ۵۱
رله بوته میچل     ۵۲
اکسپنشن          ۵۳
حفاظت پوسته ی توربین   ۵۳
کندانسور            ۵۴
برج خنک کن       ۵۵
استارت پمپهای کندانسور  ۵۶
کولر ژنراتور          ۵۸
مسیر روغن        ۵۹
مسیر هوا           ۶۳
شرایط راه اندازی توربین    ۶۶
ابزار دقیق           ۶۸
الکتریک  ۷۶
اتاق فرمان          ۷۶
قطع کننده یا سکسیونر     ۷۷
کلید قدرت یا دیژنکتور        ۷۷
روغن     ۷۸
شین وشین بندی            ۷۹
پست فشار قوی  ۷۹
رله وحفاظت سیستم ها   ۸۰
حفاظت ژنراتور     ۸۲
حفاظت درمقابل خطا های داخلی   ۸۲
حفاظت درمقابل خطرات خارجی     ۸۳
حفاظت ترانسفورماتور      ۸۴
حفاظت خطوط فشار قوی  ۸۷
واحد الکتریک نیروگاه طرشت          ۹۲
ساختمان استاتور            ۹۳
توان اکتیو وراکتیو  ۹۳
ترانسفورماتور      ۹۴
ترانسفورماتور سه فاز موجود در نیروگاه        ۹۴
طرز خنک کردن ترانسفورماتور         ۹۵
نحوه ی تولید برق ۹۶
دستگاه سنکروسکوپ       ۹۷
انواع رله های مورداستفاده در نیروگاه          ۹۸
پارالل کردن واحد با شبکه  ۱۰۰
مراحل خارج کردن واحد از خط         ۱۰۰
دستور العمل نحوه تغذیه گرداننده توربین      ۱۰۰
کلیدهای روی تابلوی اتاق فرمان      ۱۰۱
قطع یکی از واحد های بخار            ۱۰۲
حوادث نیروگاه وجلوگیری از بروز آن ها           ۱۰۲
شرح تابلوهای اتاق فرمان  ۱۰۳
باطری خانه         ۱۰۴
دیزل      ۱۰۴
مقدمه
اکنون که بنای آن داریم تا صنعت برق کشور را با سیر در گذشته نظاره گرباشیم گذشتن از نام نیروگاه طرشت نام آشنای دیرینه دست اندرکاران دیروز و امروز برق ایران روا نخواهد بود . براستی که برگی ارزنده از تاریخ صنعت برق با این نام ورق می خورد .تاریخچه تشکیل صنعت برق در ایران از سال ۱۲۸۳ شمسی با بهره برداری از یک مولد ۴۰۰ کیلووات که توسط یکی از تجار ایرانی به نام حاج امین الضرب تهیه و در خیابان چراغ برق (امیرکبیر) نصب گردیده بود آغاز می شود. این مؤسسه تحت نام دایره روشنایی تهران زیر نظر بلدیه اداره می شد.در سال ۱۳۱۶ شمسی مؤسسه برق تهران که بعدها به اداره کل برق تهران تغییر نام یافت زیر نظر شهرداری بهره برداری از یک نیروگاه ۶۰۰۰ کیلوواتی اشکودا را به عهده گرفت.دهه سی مقارن با تحولاتی در ایران بود که یکی از پیامد های آن مطرح شدن انرژی الکتریکی به عنوان تنها چاره تأمین روشنایی و سایر نیازمندی ها درشهر های بزرگ و به طور اخص پایتخت بود تا آن زمان مولد های دیزلی وواحد های کوچک بخاری شهرداری تأمین برق تهران را بر عهده داشتند.در سال ۱۳۲۷ شمسی بهره برداری از یک نیروگاه ۸۰۰۰ کیلوواتی آغاز گردید. در سال ۱۳۲۸ بنگاه مستقل برق تهران که در سال ۱۳۳۱ به بنگاه برق تهران تغییر نام یافت،تحت نظر وزارت کشور فعالیتهای مربوط به تامین برق را عهده دار گردید. در سال ۱۳۳۲ دو واحد دیزل ۲۰۰۰ کیلو واتی و دراردیبهشت ماه سال ۱۳۳۵ یک دیزل ۱۹۰۰ کیلوواتی و در اسفند ماه همان سال یک دیزل ۱۰۰۰ کیلوواتی مورد بهره برداری قرار گرفت .رشد مصرف مسئولین امر را برآن داشت که از طریق خریداری ونصب واحد های بزرگ تر به این چالش پایان دهند ، در سال ۱۳۳۴ بنگاه مستقل برق تهران وابسته به شهرداری خریداری ونصب چهار واحد ۱۲٫۵ مگاواتی بخار با شرکت فرانسوی آلستوم منعقد و به دنبال آن عملیات احداث در زمینی به وسعت نزدیک ۱۷ هکتار در چند کیلومتری غرب تهران آغاز شد. هر چهار واحد به فاصله کوتاهی از مرداد تا مهر ۱۳۳۸ راه اندازی شد . این واحد ها درآن زمان بیش از نیمی از نیاز برق تهران را پوشش می دادند سوخت نیروگاه مازوت سبک وهنگام راه اندازی نفت گاز بود . آب مصرفی از طریق چاه عمیق و یک رشته کانال ازرودخانه کرج تأ مین می شد . انرژی تولیدی از طریق مبدل ۱۱٫۵ کیلو ولت به ۶۳ کیلو ولت شبکه شهری را بدون شبکه انتقال تغذیه می نمود متعاقبا نیروی تولیدی سدکرج به پست طرشت ارتباط یافت .نیاز آموزش سیمولاتوری وشرایط مناسب آموزشی نیروگاه طرشت به استقرار اولین سیمولاتور نیروگاه بخاری در این مکان انجامید ، سیمولاتور موجود که براساس مشخصات واحد های نیروگاهی همدان طراحی شده است مجهز به سخت افزار مناسب به منظور ارائه وضعیت مشابه تجهیزات اطاق کنترل نیروگاه با اتکا به قابلیت های نرم افزاری متنوع جهت ایجاد شرایط عینی مانور های روزمره بهره برداری اعم از توقف و راه اندازی های سرد ، گرم ، داغ و همچنین حالت های اضطراری می باشد. هم اکنون این مرکز به طور پیوسته کادر بهره برداری کلیه نیروگاه ها ی حرارتی کشور را برای ایجاد آمادگی عملیات شایسته وقابلیت مراجعه وکنترل انواع وضعیت های حاد بهره برداری در قالب گروه های کاری متشکل از مهندسین شیفت و اپراتور های همه سیستم ها به طور معمول دوره های یک هفته ای را با هدایت مهندسین مجرب برگزار می نماید . از آنجایی که در عصر حاضر و در ابتدای هزاره سوم میلادی صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهان محور دگرگونی وتوسعه قرار گرفته است  ، فناوری اطلاعات به عنوان یکی از محور های توسعه و رشد در جوامع بشری مورد توجه وبررسی قرار گرفته است در این راستا دفتر ICT شرکت بهره برداری نیروگاه طرشت از اواخر بهار ۱۳۸۴به منظور ارائه خدمات کامپیوتری به کلیه واحدهای موجود در شرکت آغاز فعالیت می کند از آن زمان تا کنون فعالیت هایی نیز در زمینه مکانیزه نمودن بخش های مختلف نیروگاه وسرعت بخشیدن به انجام امور آموزشی ، پژوهشی ، فنی ، رفاهی و اداری انجام داده است  .

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۱۱۲

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است