دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود گزارش کارآموزی دوره کارشناسی مهندسی پزشکی بررسی دستورالعمل های نگهداشت

دانلود گزارش کارآموزی دوره کارشناسی مهندسی پزشکی بررسی دستورالعمل های نگهداشت

فهرست مطالب

بخش اول : بررسی دستورالعمل های نگهداشت و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی …. ۱

– سیر تاریخی تحولات علم نگهداشت و تعمیرات…………………………. ۲

– انواع سیستم های نگهداری و تعمیرات…………………………………….. ۵

– معرفی ویژگی های نرم افـزار مدیریــت نگهـــداری پیشگیـــرانــه و شرکت ارائه دهنده ………….. ۹

– معرفی شرکت های ارائه دهنده خدمات نگهداری پیشگیرانه ……… ۱۴

– نگهداری تجهیزات پزشکی ، تدابیر ، تسهیلات ، تجهیزات………..…… ۱۷

– کالیبراسیون و اهداف آن ………………………………………………………… ۲۰

– تقسیم بندی استانداردهای آزمایشگاه کالیبراسیون …………………… ۲۲

– شیوه اجرای کالیبراسیون …………………………………..………………….. ۲۳

– فنون کالیبراسیون…………………………………………………………………… ۲۵

– برچسب های کالیبراسیون…………………………………………………….. ۲۸

– آزمایشگاه کالیبراسیون و تجهیزات پایه آن ……………………..…………… ۳۰

– نظرات مسئولین وکارشناسان در زمینه آداب نگهداری تجهیزات پزشکی…………….… ۳۲

– جمع بندی و پیشنهادات………………………………………………………… ۵۵

بخش دوم : آشنایی با سیستم بیمارستان و شناسنامه های تجهیزات پزشکی…….. ۵۷

-تاریخچه بیمارستان های ۲۲ بهمن و آریا …………………….……………… ۵۸

– ساختار و چارت بیمارستان……………………………………………………….. ۶۰

– شرح وظایف کارشناس مسئول مدیریت نگهداشت……………..………… ۶۲

-مدیریت تجهیزات پزشکی…………………………………………………………… ۶۳

– سیستم سنتی مدیریت تجهیزات پزشکی…………………..……………… ۶۳

– سیستم مدرن مدیریت تجهیزات پزشکی……………………………….……. ۶۵

– اهم فعالیت های گروه مدیریت تجهیزات پزشکی……………………….….. ۶۵

– شناسنامه گازومتری……………………………………………………………….. ۷۱

– شناسنامه میکروسکوپ……………………………………………….………….. ۷۷

– شناسنامه سانتریفوژ……………………………………………………………….. ۸۳

بخش سوم : کالیبراسیون ………………………………………….……………… ۸۹

– کالیبراسیون PH متر………………………………………………….……………… ۹۰

– کالیبراسیون سانتریفوژ……………………………..……………………….……… ۹۱

-کالیبراسیون ترازوی حساس……………………………………………………….. ۹۶

ضمائم……………………………………………………………………………………… ۹۹

-پیش نویس ضوابط مدیریت نگهداشت وسایل و تجهیزات پزشکی

-سیستم جامع مدیریت تجهیزات پزشکی ( PMq )

منابع ……………………………………………………………………………………. ۱۰۰

مقدمه :

لزوم توجه به مسائل حفاظت فنی از دستگاهها و برقراری سیستم منظمی که با مدیریتی متشکل ، به امور نگهداری دارایی های فیزیکی ( شامل ماشین آلات تولیدی ، تجهیزات تاسیسات و ساختمان ها و . . . ) رسیدگی نماید هم اکنون در جهان صنعتی به حد کافی احساس می شود. در جهت بهبود بازدهی تولید و کارایی تجهیزات ، لازم است فعالیت های مدیریت فنی ( تروتکنولوژی ) در مراحل طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی و بهره برداری در سیستم های صنعتی به عنوان یک بخش اساسی و بنیانی مورد مطالعه قرار گیرند.

به عنوان نمونه در دهه سال های ۱۹۶۰ بر اساس تخمین های گروه مهندسین نگهداری و تعمیرات « کشور انگلستان » ، هزینه های سالیانه نگهداری و تعمیرات در کارخانه های تولید ماشین آلات ، بالغ بر سه میلیون پوند بوده ، و این مبلغ بیش از جمع هزینه های صرف شده در سال جهت تامین بهداشت ملی برای آن کشور بوده است.

طبق مطالعات انجام شده ، از کل گردش سالیانه سرمایه های کشور آلمان ۵ درصد آن به بحث نگهداشت اختصاص یافته است . شاید در نگاه اول نگهداشت هزینه هایی را به سیستم اعمال نماید ، اما با مطالعات صورت گرفته در کشورهای اروپایی معلوم گردید که این سرمایه گذاری منجر به کاهش ۳۰ درصد هزینه ها گردیده است.

اهمیت تجهیزات در سه بخش تشخیص ، مراقبت و درمان بیماران سبب شده است که بخش زیادی از بودجه مراکز درمانی به خرید تجهیزات پزشکی از داخل و عمدتاً خارج از کشور ، اختصاص یابد. به طوری که طبق تحقیقات انجام شده و اطلاعات بدست آمده می توان گفت تاکنون عددی بالغ بر ۵۰۰۰ میلیارد تومان دستگاه پزشکی ، آزمایشگاهی ، دندانپزشکی و بیمارستانی در کشور موجود می باشد.

متاسفانه با وجود صرف هزینه های سنگین تا کنون برنامه ریزی دقیقی برای مدیریت تجهیزات پزشکی و خصوصاً نگهداری مناسب تجهیزات پزشکی به صورت اجرایی صورت نگرفته است . تا آنجا که حتی مراکز درمانی از میزان خسارت بعمل آمده به علت فقدان نگهداری صحیح تجهیزات پزشکی ، کمبود چک لیست ها و دستورالعمل های مناسب که منجر به استفاده نادرست ، و در نهایت تعمیرات غیر قابل پیش بینی ، مکرر و خواب دستگاه شده است ، اطلاع دقیق ندارند……………

دانلود گزارش کارآموزی دوره کارشناسی مهندسی پزشکی بررسی دستورالعمل های نگهداشت
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد