هنر ما را به گونه اي رويايي از درد هستي رها مي سازد.
خانه » گزارش کارآموزی » دانلود کارآموزی کارخانه ماکارونی زرین گل
دانلود کارآموزی کارخانه ماکارونی زرین گل

دانلود کارآموزی کارخانه ماکارونی زرین گل

دانلود گزارش کارآموزی رشته شیمی کاربردی کارخانه ماکارونی زرین گل

خط مشی کیفیت

شرکت صنایع غذایی زرین گل با هدف تامین انواع آرد مرغوب ، ماکارونی ، ورمیشل ، رشته آش ، آرد و سبوس در سال ۱۳۷۱ تاسیس شده است. این واحد صنعتی در جهت تولید محصولات با کیفیت مطلوب و افزایش سطح رضایت مشتریان و توسعه صنعت تولید آرد در داخل کشور و افزایش اعتماد و گرایش مشتریان به استفاده از محصولات استاندارد و دستیابی به استاندارد های ملی اقدام به استقرار سیستم کیفیت در چهار چوب این نظام نامه نموده است . در این راستا خط مشی کیفیت خود را به شرح ذیل اعلام می دارد :افزایش رضایت مشتریان از طریق تهیه محصولات منطبق با نیازمندی های آنان .بهبود مستمر سطح کیفیت محصولات .تولید و عرضه محصولات مطابق با استانداردهای ملی .آموزش مستمر و اثر بخش کارکنان در تمام سطوح سازمانی .اشتغال زایی و کاهش نرخ بیکاری در سطح جامعه .مدیریت شرکت صنایع غذایی زرین گل با درک کامل از مفاد این خط مشی در اجرای آن متعهد می باشد و از درک کامل مفاد آن نیز از سوی یکایک اعضای واحد تولیدی از جمله کارکنان و سهام داران اعتقاد راسخ دارد .

کارآموزی رشته شیمی کاربردی کارخانه ماکارونی زرین گل

فهرست

فصل ۱ : آشنایی کلی با مکان کارآموزی   …..   ۱
تاریخچه    …..   ۲
خط مشی کیفیت   …..   ۳
سازماندهی و نمودار سازمانی شرکت صنایع غذایی زرین گل   …..   ۴
کنترل فرآیند   …..   ۵

فصل ۲ : تاریخچه گندم   …..   ۶
۱-۲ . تاریخچه گندم   …..   ۷
۲-۲ . گیاه شناسی گندم   …..   ۸
۳-۲ . مشخصات فیزیکی دانه گندم   …..   ۹
۴-۲ . طبقه بندی گندم از نظر جنبه های صنعتی   …..   ۱۰
۱-۴-۲ . گندم قرمز بهاره   …..   ۱۰
۲-۴-۲ . گندم دیوروم و دیوروم قرمز   …..   ۱۰
۳-۴-۲ . گندم سخت قرمز زمستانه   …..   ۱۰
۴-۴-۲ . گندم نرم قرمز زمستانه   …..   ۱۰
۵-۴-۲ . گندم سفید ( سخت و نرم)   …..   ۱۰
۶-۴-۲ . گندم مخلوط   …..   ۱۰
۵-۲ . عوامل فیزیکی موثر در کیفیت گندم   …..   ۱۱
۱-۵-۲ . وزن حجمی یا وزن واحد حجم   …..   ۱۱
۲-۵-۲ . وزن دانه   …..   ۱۱
۳-۵-۲ . اندازه و شکل دانه   …..   ۱۱
۴-۵-۲ . سختی دانه   …..   ۱۱
۵-۵-۲ . زجاجیت   …..   ۱۱
۶-۵-۲ . رنگ   …..   ۱۲
۷-۵-۲ . دانه های سیب دیده   …..   ۱۲
۸-۵-۲ . ناخالصی ها   …..   ۱۳
۶-۲ . بیماری های گندم   …..   ۱۴
۱-۶-۲ . زنگ گندم   …..   ۱۴
۲-۶-۲ . فوزاریوم گندم   …..   ۱۴
۳-۶-۲ . سیاهک   …..   ۱۴
۴-۶-۲ . ناخنک   …..   ۱۴
۵-۶-۲ . نماتد گندم   …..   ۱۴
۷-۲ . عوامل شیمیایی موثر در کیفیت گندم   …..   ۱۵
۱-۷-۲ . رطوبت   …..   ۱۵
۲-۷-۲ . مقدار پروتئین   …..   ۱۵
۳-۷-۲ . کیفیت پروتئین   …..   ۱۶
۴-۷-۲ . اسیدیته چربی   …..   ۱۶
۸-۲ . جنبه های صنعتی ترکیبات گندم   …..۱۷
۱-۸-۲ . کربوهیدرات ها   …..   ۱۷
۲-۸-۲ . گلوتن   …..   ۲۰
۳-۸-۲ . چربی ها   …..   ۲۱
۴-۸-۲ . پنتوزان ها   …… ۲۲
۵-۸-۲ . سایر قندها   …..   ۲۳
۶-۸-۲ . آنزیم های گندم   …..   ۲۳
۷-۸-۲ . مواد معدنی گندم   …..   ۲۴
۸-۸-۲ . ارزیابی حسی گندم   …..   ۲۴
۹-۲ . نگه داری گندم   …..   ۲۸
۱-۹-۲ . سیلو های نگه داری گندم   …..   ۲۸
۱۰-۲ . نمونه برداری از گندم برای ارزیابی   …..   ۳۰
۱-۱۰-۲ . آزمون نمونه ها   …..   ۳۰

کارآموزی رشته شیمی کاربردی کارخانه ماکارونی زرین گل

فصل ۳ : آسیاب کردن   …..   ۳۲
مقدمه   …..   ۳۳
۱-۳ . مواد اولیه خام   …..   ۳۳
۲-۳ . مراحل تهیه   …..   ۳۳
۳-۳ . مراحل مختلف   …..   ۳۴
۴-۳ . شستشوی گندم   …..   ۳۶
۵-۳ .تمیز کردن به روش خشک    …..   ۳۶
۶-۳ . الک جدا کننده   …..   ۳۷
۷-۳ . جدا کردن بذر علف های هرز    …..   ۳۷
۸-۳ . آسپیراتور   ….   ۳۸
۹-۳ . پوست گیری    ….   ۳۸
۱۰-۳ . آهن گیر   ….   ۳۸
۱۱-۳ . شن گیر  …..   ۳۹
۱۲-۳ . سیکلون ها   …..   ۳۹
۱۳-۳ . فرآیند آسیاب کردن گندم   …..   ۴۰
۱۴-۳ . مواد افزودنی به آرد    …..   ۴۰
۱۵-۳ . مخاطرات و پیشگیری از آن‌ها   ….   ۴۱
۱۶-۳ . مداوای بیماران خارش ناشی از حبوبات   …..   ۴۴

کارآموزی رشته شیمی کاربردی کارخانه ماکارونی

فصل ۴ : تکنولوژی تولید ماکارونی   …..   ۴۵
مقدمه   …..   ۴۶
۱-۴ . مواد اولیه ماکارونی   …..   ۴۸
۱-۱-۴ . سمولینا    …..   ۴۸
۲-۱-۴ . آب   …..   ۴۹
۳-۱-۴ . تخم مرغ   …..   ۵۰
۴-۱-۴ . مواد افزودنی مجاز   …..   ۵۱
۵-۱-۴ . نمک    …..   ۵۱
۶-۱-۴ . السیتئین هیدروکلراید   …..   ۵۱
۷-۱-۴ . منو و دی گلیسرید   …..   ۵۲
۸-۱-۴ . بتا کاروتن    …..   ۵۲
۹-۱-۴ . ویتامین C   …..   ۵۲
۱۰-۱-۴ . ویتامین های گروه B   …..   ۵۲
۲-۴ . فرآیند تولید ماکارونی    …..   ۵۳
۱-۲-۴ . روش غیر پیوسته   …..   ۵۳
۲-۲-۴ . مخلوط کردن اجزاء خمیر   …..   ۵۳
۳-۲-۴ . ورز دادن خمیر   …..   ۵۵
۴-۲-۴ . دستگاه رشته ساز   …..   ۵۶
۵-۲-۴ . قالب های ماکارونی   …..   ۵۷
تمیز کردن قالب ها و پرس ها   …..   ۵۹
۶-۲-۴ . خشک کردن ماکارونی    …..   ۵۹
۱-۶-۲-۴ . گرمخانه های ماکارونی   …..   ۵۹
۲-۶-۲-۴ . سیستم گرمایش   …..   ۶۰
۳-۶-۲-۴ . فن ها   …..   ۶۰
۴-۶-۲-۴ . سیستم مکش رطوبت   …..  ۶۰
۳-۴ . روش های خشک کردن ماکارونی   …..   ۶۱
۱-۳-۴ . تئوری های خشک کردن ماکارونی   …..   ۶۲
۲-۳-۴ . نواقص ناشی از روش های خشک کردن   …..   ۶۳
۴-۴ . برش و بسته بندی ماکارونی   …..   ۶۵
۵-۴ . ویژگی های ماکارونی    …..   ۶۵
۶-۴ . ویژگی های پخت ماکارونی   …..   ۶۵
۷-۴ . کنترل کیفیت فرآورده نهایی   …..   ۶۷
۱-۷-۴ . ترک خوردگی رشته های ماکارونی طی مرحله خشک کردن ….. ۶۷
۲-۷-۴ . کنترل PH   …..   ۶۸
۳-۷-۴ . نشاسته در آب پخت   …..   ۶۸
۴-۷-۴ . آزمون قوام رشته ها   …..    ۶۸
۵-۷-۴ . انحناپذیری یا مقاومت به خمش   …..   ۶۹
۶-۷-۴ . وجود لک   …..   ۶۹
۷-۷-۴ . رنگ   …..   ۶۹
۸-۷-۴ . سایر آزمون ها    …..   ۷۰
۹-۷-۴ . ارزیابی حسی محصول نهایی   …..   ۷۰

کارآموزی رشته شیمی کاربردی کارخانه ماکارونی

فصل ۵ : پروسه تولید   …..   ۷۲
توزین غلات   …..   ۷۳
تخلیه گندم   …..   ۷۳
انتقال و حمل غله   …..   ۷۳
معایب سیلوهای فلزی   …..   ۷۴
سیلو و تجهیزات مورد استفاده در ذخیره سازی   …..   ۷۴
سیلوهای فلزی   …..   ۷۴
پروسه تولید آرد   …..   ۷۵
عملیات بوجاری و تمیز کردن گندم   …..   ۷۵
گندم های مصرفی و نا خالصی های آن ها   …..   ۷۶
ناخالصی ها و اثرات نامطلوب آنها   …..   ۷۶
بوجاری و تمیز کردن گندم از ناخالصی ها   …..   ۷۷
دستگاههای بوجاری و اصول کار آ نها   …..   ۷۹
عملکرد دستگاههای شن گیر   …..   ۸۰
متد کار   …..   ۸۱
عملکرد دستگاه پوست گیر   …..   ۸۲
عملیات آسیاب گندم   …..   ۸۲
الک کروپ   …..   ۸۳
والس   …..   ۸۳
فیلتراسیون   …..   ۸۴
سیستم قسمت الکترونیک فیلتر   …..   ۸۴
اختلاط آرد   …..   ۸۴
خلاصه پروسه تولید آرد   …..   ۸۵
پوستگیر”بوجاری” والس   …..   ۸۵
مواد اولیه ماکارونی   …..   ۸۷
سمولینا   …..   ۸۷

دانلود کارآموزی کارخانه ماکارونی زرین گل

ویژگی های گندم دیوروم   …..   ۸۸
خط تولید   …..   ۸۸
انبار آرد   …..   ۸۹
اضافه کردن گلوتن   …..   ۸۶
اکسترودر   …..   ۸۹
قالب های ماکارونی و تمیز کردن آنها   …..   ۹۲
گرمخانه   …..   ۹۳
خشک کردن ماکارونی های فرمی   …..   ۹۴
آزمون های کنترل کیفی   …..   ۹۵
عوامل موثر در کیفیت   …..   ۹۶
آزمون های کنترل کیفی مواد اولیه   …..   ۹۶
الک کردن آرد   …..   ۹۶
اندازه ذرات آرد   …..   ۹۷
آزمون کمیت و کیفیت گلوتن   …..   ۹۴
آزمون تعیین گلوتن مرطوب   …..   ۹۷
آزمون تعیین مقدار گلوتن خشک   …..   ۹۸
آزمون رطوبت   …..   ۹۸
آزمون خاکستر و خاکستر غیر محلول در اسید   …..   ۹۸
آزمون های کنترل کیفی فرآورده نهایی   …..   ۹۸
آزمون پخت   …..   ۹۹

کارآموزی کارخانه ماکارونی زرین گل

فصل ۶ : آزمایش ها   …..   ۱۰۰
آزمایش اول   …..   ۱۰۱
آزمایش دوم   …..   ۱۰۴
آزمایش سوم   …..   ۱۰۶
آزمایش چهارم   …..   ۱۰۷
آزمایش پنجم   …..   ۱۰۹
آزمایش ششم   …..   ۱۱۰
روش اسپکتروفتومتری آهن   …..   ۱۱۴

گزارش کارورزی  رشته شیمی کاربردی کارخانه ماکارونی

فصل ۷ : شیمی در خدمت پخت و پز    …..   ۱۲۵
عمل پختن و آزاد شدن دی‌اکسید کربن    …..   ۱۲۶
منوساکاریدها   …..   ۱۲۷
الیگوساکاریدها    …..   ۱۲۸
پلی‌ساکاریدها    …..   ۱۲۸
نشاسته   …..   ۱۲۹
گلیکوژن    …..۱۲۹
سلولز   …..   ۱۲۹

منابع……………

گزارش کارورزی  رشته شیمی کاربردی

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۱۳۰

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

 

 

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است