دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود کارآموزی کارخانه ماکارونی زرین گل

دانلود گزارش کارآموزی رشته شیمی کاربردی کارخانه ماکارونی زرین گل

خط مشی کیفیت

شرکت صنایع غذایی زرین گل با هدف تامین انواع آرد مرغوب ، ماکارونی ، ورمیشل ، رشته آش ، آرد و سبوس در سال 1371 تاسیس شده است. این واحد صنعتی در جهت تولید محصولات با کیفیت مطلوب و افزایش سطح رضایت مشتریان و توسعه صنعت تولید آرد در داخل کشور و افزایش اعتماد و گرایش مشتریان به استفاده از محصولات استاندارد و دستیابی به استاندارد های ملی اقدام به استقرار سیستم کیفیت در چهار چوب این نظام نامه نموده است . در این راستا خط مشی کیفیت خود را به شرح ذیل اعلام می دارد :افزایش رضایت مشتریان از طریق تهیه محصولات منطبق با نیازمندی های آنان .بهبود مستمر سطح کیفیت محصولات .تولید و عرضه محصولات مطابق با استانداردهای ملی .آموزش مستمر و اثر بخش کارکنان در تمام سطوح سازمانی .اشتغال زایی و کاهش نرخ بیکاری در سطح جامعه .مدیریت شرکت صنایع غذایی زرین گل با درک کامل از مفاد این خط مشی در اجرای آن متعهد می باشد و از درک کامل مفاد آن نیز از سوی یکایک اعضای واحد تولیدی از جمله کارکنان و سهام داران اعتقاد راسخ دارد .

کارآموزی رشته شیمی کاربردی کارخانه ماکارونی زرین گل

فهرست

فصل 1 : آشنایی کلی با مکان کارآموزی   …..   1
تاریخچه    …..   2
خط مشی کیفیت   …..   3
سازماندهی و نمودار سازمانی شرکت صنایع غذایی زرین گل   …..   4
کنترل فرآیند   …..   5

فصل 2 : تاریخچه گندم   …..   6
1-2 . تاریخچه گندم   …..   7
2-2 . گیاه شناسی گندم   …..   8
3-2 . مشخصات فیزیکی دانه گندم   …..   9
4-2 . طبقه بندی گندم از نظر جنبه های صنعتی   …..   10
1-4-2 . گندم قرمز بهاره   …..   10
2-4-2 . گندم دیوروم و دیوروم قرمز   …..   10
3-4-2 . گندم سخت قرمز زمستانه   …..   10
4-4-2 . گندم نرم قرمز زمستانه   …..   10
5-4-2 . گندم سفید ( سخت و نرم)   …..   10
6-4-2 . گندم مخلوط   …..   10
5-2 . عوامل فیزیکی موثر در کیفیت گندم   …..   11
1-5-2 . وزن حجمی یا وزن واحد حجم   …..   11
2-5-2 . وزن دانه   …..   11
3-5-2 . اندازه و شکل دانه   …..   11
4-5-2 . سختی دانه   …..   11
5-5-2 . زجاجیت   …..   11
6-5-2 . رنگ   …..   12
7-5-2 . دانه های سیب دیده   …..   12
8-5-2 . ناخالصی ها   …..   13
6-2 . بیماری های گندم   …..   14
1-6-2 . زنگ گندم   …..   14
2-6-2 . فوزاریوم گندم   …..   14
3-6-2 . سیاهک   …..   14
4-6-2 . ناخنک   …..   14
5-6-2 . نماتد گندم   …..   14
7-2 . عوامل شیمیایی موثر در کیفیت گندم   …..   15
1-7-2 . رطوبت   …..   15
2-7-2 . مقدار پروتئین   …..   15
3-7-2 . کیفیت پروتئین   …..   16
4-7-2 . اسیدیته چربی   …..   16
8-2 . جنبه های صنعتی ترکیبات گندم   …..17
1-8-2 . کربوهیدرات ها   …..   17
2-8-2 . گلوتن   …..   20
3-8-2 . چربی ها   …..   21
4-8-2 . پنتوزان ها   …… 22
5-8-2 . سایر قندها   …..   23
6-8-2 . آنزیم های گندم   …..   23
7-8-2 . مواد معدنی گندم   …..   24
8-8-2 . ارزیابی حسی گندم   …..   24
9-2 . نگه داری گندم   …..   28
1-9-2 . سیلو های نگه داری گندم   …..   28
10-2 . نمونه برداری از گندم برای ارزیابی   …..   30
1-10-2 . آزمون نمونه ها   …..   30

کارآموزی رشته شیمی کاربردی کارخانه ماکارونی زرین گل

فصل 3 : آسياب كردن   …..   32
مقدمه   …..   33
1-3 . مواد اوليه خام   …..   33
2-3 . مراحل تهيه   …..   33
3-3 . مراحل مختلف   …..   34
4-3 . شستشوي گندم   …..   36
5-3 .تميز كردن به روش خشك    …..   36
6-3 . الك جدا كننده   …..   37
7-3 . جدا كردن بذر علف هاي هرز    …..   37
8-3 . آسپيراتور   ….   38
9-3 . پوست گيري    ….   38
10-3 . آهن گير   ….   38
11-3 . شن گير  …..   39
12-3 . سيكلون ها   …..   39
13-3 . فرآيند آسياب كردن گندم   …..   40
14-3 . مواد افزودنی به آرد    …..   40
15-3 . مخاطرات و پيشگيري از آن‌ها   ….   41
16-3 . مداواي بيماران خارش ناشي از حبوبات   …..   44

کارآموزی رشته شیمی کاربردی کارخانه ماکارونی

فصل 4 : تکنولوژی تولید ماکارونی   …..   45
مقدمه   …..   46
1-4 . مواد اولیه ماکارونی   …..   48
1-1-4 . سمولینا    …..   48
2-1-4 . آب   …..   49
3-1-4 . تخم مرغ   …..   50
4-1-4 . مواد افزودنی مجاز   …..   51
5-1-4 . نمک    …..   51
6-1-4 . السیتئین هیدروکلراید   …..   51
7-1-4 . منو و دی گلیسرید   …..   52
8-1-4 . بتا کاروتن    …..   52
9-1-4 . ویتامین C   …..   52
10-1-4 . ویتامین های گروه B   …..   52
2-4 . فرآیند تولید ماکارونی    …..   53
1-2-4 . روش غیر پیوسته   …..   53
2-2-4 . مخلوط کردن اجزاء خمیر   …..   53
3-2-4 . ورز دادن خمیر   …..   55
4-2-4 . دستگاه رشته ساز   …..   56
5-2-4 . قالب های ماکارونی   …..   57
تمیز کردن قالب ها و پرس ها   …..   59
6-2-4 . خشک کردن ماکارونی    …..   59
1-6-2-4 . گرمخانه های ماکارونی   …..   59
2-6-2-4 . سیستم گرمایش   …..   60
3-6-2-4 . فن ها   …..   60
4-6-2-4 . سیستم مکش رطوبت   …..  60
3-4 . روش های خشک کردن ماکارونی   …..   61
1-3-4 . تئوری های خشک کردن ماکارونی   …..   62
2-3-4 . نواقص ناشی از روش های خشک کردن   …..   63
4-4 . برش و بسته بندی ماکارونی   …..   65
5-4 . ویژگی های ماکارونی    …..   65
6-4 . ویژگی های پخت ماکارونی   …..   65
7-4 . کنترل کیفیت فرآورده نهایی   …..   67
1-7-4 . ترک خوردگی رشته های ماکارونی طی مرحله خشک کردن ….. 67
2-7-4 . کنترل PH   …..   68
3-7-4 . نشاسته در آب پخت   …..   68
4-7-4 . آزمون قوام رشته ها   …..    68
5-7-4 . انحناپذیری یا مقاومت به خمش   …..   69
6-7-4 . وجود لک   …..   69
7-7-4 . رنگ   …..   69
8-7-4 . سایر آزمون ها    …..   70
9-7-4 . ارزیابی حسی محصول نهایی   …..   70

کارآموزی رشته شیمی کاربردی کارخانه ماکارونی

فصل 5 : پروسه تولید   …..   72
توزين غلات   …..   73
تخليه گندم   …..   73
انتقال و حمل غله   …..   73
معايب سيلوهاي فلزي   …..   74
سيلو و تجهيزات مورد استفاده در ذخيره سازي   …..   74
سيلوهاي فلزي   …..   74
پروسه توليد آرد   …..   75
عمليات بوجاري و تميز كردن گندم   …..   75
گندم هاي مصرفي و نا خالصي هاي آن ها   …..   76
ناخالصي ها و اثرات نامطلوب آنها   …..   76
بوجاري و تميز كردن گندم از ناخالصي ها   …..   77
دستگاههای بوجاری و اصول کار آ نها   …..   79
عملکرد دستگاههای شن گیر   …..   80
متد کار   …..   81
عملکرد دستگاه پوست گیر   …..   82
عملیات آسیاب گندم   …..   82
الک کروپ   …..   83
والس   …..   83
فیلتراسیون   …..   84
سیستم قسمت الکترونیک فیلتر   …..   84
اختلاط آرد   …..   84
خلاصه پروسه تولید آرد   …..   85
پوستگیر”بوجاری” والس   …..   85
مواد اولیه ماکارونی   …..   87
سمولینا   …..   87

دانلود کارآموزی کارخانه ماکارونی زرین گل

ویژگی های گندم دیوروم   …..   88
خط تولید   …..   88
انبار آرد   …..   89
اضافه کردن گلوتن   …..   86
اکسترودر   …..   89
قالب های ماکارونی و تمیز کردن آنها   …..   92
گرمخانه   …..   93
خشک کردن ماکارونی های فرمی   …..   94
آزمون های کنترل کیفی   …..   95
عوامل موثر در کیفیت   …..   96
آزمون های کنترل کیفی مواد اولیه   …..   96
الک کردن آرد   …..   96
اندازه ذرات آرد   …..   97
آزمون کمیت و کیفیت گلوتن   …..   94
آزمون تعیین گلوتن مرطوب   …..   97
آزمون تعیین مقدار گلوتن خشک   …..   98
آزمون رطوبت   …..   98
آزمون خاکستر و خاکستر غیر محلول در اسید   …..   98
آزمون های کنترل کیفی فرآورده نهایی   …..   98
آزمون پخت   …..   99

کارآموزی کارخانه ماکارونی زرین گل

فصل 6 : آزمایش ها   …..   100
آزمایش اول   …..   101
آزمایش دوم   …..   104
آزمایش سوم   …..   106
آزمایش چهارم   …..   107
آزمایش پنجم   …..   109
آزمایش ششم   …..   110
روش اسپکتروفتومتری آهن   …..   114

گزارش کارورزی  رشته شیمی کاربردی کارخانه ماکارونی

فصل 7 : شیمی در خدمت پخت و پز    …..   125
عمل پختن و آزاد شدن دی‌اکسید کربن    …..   126
منوساکاریدها   …..   127
الیگوساکاریدها    …..   128
پلی‌ساکاریدها    …..   128
نشاسته   …..   129
گلیکوژن    …..129
سلولز   …..   129

منابع……………

گزارش کارورزی  رشته شیمی کاربردی

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 130

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

 

 

دانلود کارآموزی کارخانه ماکارونی زرین گل
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد