انسان همان می شود که اغلب به آن فکر می کند. (کوروش کبیر)
خانه » گزارش کارآموزی » دانلود گزارش کارآموزی رنگ و تركيبها
دانلود گزارش کارآموزی رنگ و تركيبها

دانلود گزارش کارآموزی رنگ و تركيبها

دانلود گزارش کارآموزی رنگ و تركيبها

مقدمه:

دنيائي كه ما آن را نظاره مي‌كنيم از دو عنصر مهم تجسمي تشكيل شده است. اين دو عنصر عبارتند از: فرم‌ «شكل» و رنگ، كه هر كدام لازم و ملزوم يكديگرند.

هر موجودي كه در اين دنيا به چشم مي‌خورد، ابتدا از لحاظ شكل و اندازه احساس مي‌گردد، سپس درحالي كه داراي پوششي از رنگ است مورد توجه قرار مي‌گيرد. درعين حال رنگ علامت مشخصه هر شيئي طبيعي است، چنانكه يك گل سرخ به خاطر رنگش از دور جلب توجه مي‌كنند و نظر بيننده را به خود معطوف مي‌دارد و يك ميوة رنگي، با رنگش اعلام مي‌كند كه رسيده است يا نارس مي‌باشد.

زماني كه به سطح فلزات نگاه مي‌كنيم، با توجه به رنگ آنها مي‌توانيم جنس و حتي وزن آنها را احساس نمائيم.  هر وقت به رنگ قرمز آهن گداخته نظر مي‌اندازيم، به صورت طبيعي از لمس كردن آن خودداري مي‌نمائيم. رنگ قرمز كه نمايشگر رنگ آتش است، نمايانگر خود نيز هست، بنابراين ملاحظه مي‌كنيم كه عنصر رنگ در دو مورد جداگانه، مفهوم و ارزش متفاوتي پيدا مي‌كند.

ملاحظه مي‌كنيم كه اهميت رنگ در زندگي انسان اگر بيش از شكل و فرم نباشد، كمتر از آن نيست. معمولاً در آموزشگاه‌ها، از طريق آموزش هندسه و اندازه‌ها، توجه دانش آموزان را به شكل‌ها و فرم‌هاي طبيعت متوجه مي‌سازند.دربارة فرم‌هاي هندسي از جمله دايره، مربع، مثلث وروابط بين آنها آموزش‌هايي داده مي‌شود و حجم‌هاي هندسي مورد مطالعه قرار مي‌گيرند و تعادل و توازن شكل‌ها در نظر گرفته مي‌شوند، يا اينكه با دانش  «پرسپكتيو» آشنا مي‌گردند، و با سطح و حجم آشنايي به دست مي‌آورند، ليكن كمتر به رنگ و نقش و اهميت آن در زندگي انسان توجه داده مي‌شود.

فهرست مطالب

مقدمه …………………………………………………………………………………………………

چند رنگ پرکاربرد ………………………………………………………………………………

بازتاب هاي رنگ ………………………………………………………………………………….

رنگ‌بندي …………………………………………………………………………………………….

قرمز ………………………………………………………………………………………………….

زرد…………………………………………………………………………………………………….

سبز…………………………………………………………………………………………………….

آبي …………………………………………………………………………………………………….

بنفش ………………………………………………………………………………………………….

قهوه‌اي ……………………………………………………………………………………………….

سفيد ………………………………………………………………………………………………….

سياه……………………………………………………………………………………………………

رنگ‌هاي گرم ………………………………………………………………………………………

رنگهاي سرد………………………………………………………………………………………..

رنگ‌هاي زنده………………………………………………………………………………………

رنگ‌هاي مرده يا کدر و يا کلي ………………………………………………………………

رنگ‌هاي روشن……………………………………………………………………………………

رنگ‌هاي تيره ………………………………………………………………………………………

ترکيب ‌هاي تهاجمي ……………………………………………………………………………..

ترکيب‌هاي آرام …………………………………………………………………………………..

ترکيب‌هاي خون گرم و مهيج ………………………………………………………………..

ترکيب‌هاي خون سرد وطيبعي ……………………………………………………………….

ترکيب‌هاي منطقي گرم ………………………………………………………………………….

ترکيب‌هاي منطقي سرد …………………………………………………………………………

ترکيب‌هاي جوان ………………………………………………………………………………….

ترکيب هاي زنانه …………………………………………………………………………………

ترکيب‌هاي شگفت انگيز ………………………………………………………………………..

فهرست منابع ………………………………………………………………………………………

دنيائي كه ما ناظر آن هستيم، پوشيده از رنگ است. رنگ براي فرد عالم، همانند هنرمند حائز اهميت است. براي همة مردم نيز لازم است كه به اين پديده با دقت خاصي توجه شود و دسته بندي‌هايي انجام پذيرد.

رؤيت رنگها همواره در رابطه با ( طبيعت اشياء) و (چگونگي تابش نور)  و ( وضعيت عضو بينائي) است و بايد كه در همة حالات، خصوصاً در زماني كه رنگها را تجزيه و تحليل مي‌نمائيم به سه نكتة فوق توجه كافي بنمائيم. در تزيين فضاهاي تزئيني، در معماري، در مهندسي برق، در زمينة‌تبليغات، در عالم سينما، براي فرد عادي در تفرجگاه، براي هنرمند در كارگاه، داشتن هشياري و حساسيت لازم به رنگها ضروري است. بايد به رنهاي اوليه، ثانويه، ثالث، به رنگهاي مكمل وقوانين تركيب رنگها، به تضاد رنگ مايه‌‌ها و دايره و كرة رنگ توجه كافي نمود و براي ارزيابي رنگها، آنها را از نظر توزيع سطوح رنگ، درخشش آن و كيفيت هر رنگ و ابعاد و سطوح آنها مورد دقت قرار داد.

امروزه براي همة افراد غير ممكن است كه جهان را بدون رنگ تصور نمايند، چرا كه پديده‌اي است كه در همه‌ جا حضور دارد و نقش بازي مي‌‌كند. تمام ارتباطات به كمك رنگها حاصل مي‌شود. در روي تابلوهاي راهنمايي، در پيستهاي فرودگاهها، در تقاطع جاده‌ها، در كارخانه‌ها، در خيابانها و پيادر‌وها  نيز چنين است. ماشين آلات و اتومبيل‌ها به رنگهاي مختلف رنگ‌آميزي مي‌شوند تابهتر به چشم بخورند. ديوارهاي سنگي و آجري، كف‌پوش هاي رنگارنگ، در و پنجره‌هاي چوبي به فلزي، رنگ داروها و بسته بندي آنها كه با تركيب شيميائي آنها مطابقت دارد همواره با توجه به ارزش‌هاي رنگها انتخاب مي‌شوند. در منزل، در خيابانها و پارك‌ها، گلهاي رنگارنگ فضاها را رنگين مي‌‌كنند.

سالن‌هاي نمايش و دكور تئاتر با توجه به جلوه‌هاي رنگي، رنگين مي‌؛ردند. در سينما فضاها و صحنه‌ها با دقت‌ فراوان به رنگها آرايش داده مي‌شوند و بازيگران لباسهاي رنگارنگ مي‌پوشند و نورافكن‌هاي رنگين با رنگ خود، نمود صحنه‌ها را تغيير مي‌دهند.

موزه‌ها مملو از گنجينه‌هاي هنري رنگين هستند كه در آنها رنگ، نقش اساسي را ايفاء مي‌كند. عليرغم وسعت كاربرد رنگ و حضور و تاثير آن در زندگي انسان، معمولاً اكثر افراد نسبت به آن توجه كافي ندارند شايد به خاطر وجود آن در همة حالات و همة‌ حالات و همة‌لحظات زندگي است كه اهميت خود را از دست مي‌دهد و ما را نسبت به خود بي تفاوت و بي انفعال مي‌سازد.

در هر حال انسان پيديدة رنگ را مانند آفتاب قبول دارد و مي‌داند كه قسمت مهمي از زندگي روزانة  انسان با آن مواجه است. ليكن عليرغم بي تفاوتي ما در برابر رنگها، از درك و احساس زيبائي آن عاجز نيستيم. رنگها پديدة قابل تحسيني هستند، خصوصاً زماني كه به طلوع و يا غروب آفتاب نظر بيندازيم و در مقابل تابلو رنگارنگي بايستيم.

رنگها براي زندگي انسان ضروري است، ليكن ضرورت آن به اندازه‌اي نيست كه نتوانيم با كمبود آن از زندگي محروم باشيم، چنانكه افراد «كوررنگ» به خوبي مي‌توانند به زندگي خود ادامه دهند و نيازهاي خود را بر آورده سازند.

علاوه بر اين، رنگها نقش مهمي در زندگي عاطفي و معنوي ما بازي  مي‌كنند، ما به درخشش روزهاي آفتابي و شادابي رنگها تمايل بيشتري داريم و از هواي ابري و خاكستري خسته مي‌شويم. رنگهاي پر زرق و برق ما را آشفته مي‌سازند و رنگهاي ملايم و هماهنگ برايمان خوشايندند. ما پارچه‌هاي رنگين و اشياء خوشرنگ، مثل گلها، درختان سرسبز، آسمان لاجوردين و تپه‌هاي بنفش رنگ را مي ستائيم. رنگها مسرت خاطر ما را افزون مي‌سازند و بر سلامتي انسان اثر مي گذارندو ما اشياء را به خاطر تفاوت رنگهايشان از هم تميز مي‌دهيم و فاصلة‌ آنها را حس مي‌نمايئم. به همان اندازه كه رنگها براي ما جلب و ضروري است، براي اقوام ابتدايي نيز لازم و ضروري بوده است. ابتدائي ترين انسان‌ها كليه‌هاي محقر خود را با انواع رنگها مي‌اراستند و ابزار و آلات و ظروف موردنيازشان را با رنگهاي گوناگون و با شكوه آرايش مي‌دادند. آنها مانند انسان امروزي زينت آلات مختلف به دست و گردن خود مي‌اويختند و هرگاه به ميدان جنگ مي رفتند خود را با تجهيزات و لباسهاي جنگي الوان و درخشنده زينت مي‌دادند تا حيرت و وحشت در دل دشمن ايجاد كنند.

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات :35

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید


برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • امتیاز 5.00 ( 1 رای )
  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است