دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود گزارش کارآموزی ساختمان های بتنی و فلزی و مراحل اجرای کار

کارآموزی ساختمان های بتنی و فلزی و مراحل اجرای کار

فهرست مطالب

تقدیر و تشکر
جزئیات اجرایی ساختمان های بتنی
دیوار چینی
نحوه شمشه گیری
فرش کف ساختمان
نحوه اجرای خطگونیا معماری
قرنیز
سفید کاری با گچ
کاشیکاری
سرامیک کف
چیدن آجرنما
بند کشی آجر
نصب سنگ نما
نمایسیمانی
پارکت سازی
ایزولاسیون
ایزولاسیون قیری
ایزوگام ورقی
آزمایش بام
تیرچه بلوک
سقفهای کاذب
آگوستیک
اصطلاحات معماری
ملات باتارد
ترمیم سازهای بتونی
تقویت سازه های بتونی
۱ – علل فرسودگی و تخریب سازه های بتنی
(CAUSES OF DETERIORATIONS)
1-1- نفوذ نمکها
(INGRESS OF SALTS)
-1-2 اشتباهات طراحی
(SPECIFICATION ERRORS)
1-3 – اشتباهات اجرایی
(CON STRUCTION ERRORS)
-1-4 حملاتکلریدی
(CHLORIDE ATTACK)
1-5- حملات سولفاتی
(SULPHATE ATTACK)
1-6 – حریق
(FIRE)
1-7- عمل یخ زدگی
(FROST ACTION)
-1-8نمکهای ذوب یخ
(DE-ICING SALTS)
1-9 – عکس العمل قلیایی سنگدانه ها
(ALKALI-AGGREGATE REACTION)
-1-10 کربناسیون
(CARBONATION)
1-11- علل دیگر
(OTHER CAUSES)
مدت عمل آوردن بتن
شرایط محیطی
انبار کردن سیمان
آشنایی با روش های قالب بندی
تعریف قالب
دلایل روغن کاری کردن جدار داخلی قالب
فشار های وارد برقالب ها
بارهای قائم برقالب بندی
۲- بارها ی جانبی وارد بر قالب بندی
شمع (پایه)
پایه های اطمینان
جلوگیری از خم شدن قالب
مصالح قالب
۲- قالب فلزی
ب- قالبهای فلزی آلومینیومی
قالبهای آجری
قالبهای پلاستیکی
قالب براداری
زمان قالب برداری
آرماتور بندی
جاگذاری وبستن آرماتورها
پوشش بتنی روی میلگرد ها
۴- اتکا(ادکا)
۵- خرک
وصالی در میلگردها
کارگزاری میلگردهای پی منفرد
آماتوربندیفوند اسیون)
آرماتور بندی ستونهای بتن آرمه
آرماتور بندی تیرهای بتن آرمه
خر پاها
انواع خرپاها
جوشکاری
۲- جوش گوشه
حداقل بعد جوش گوشه
– ملات ها
انواع ملات ها
۱۲- ملاتهای مخصوص
آجرها
طبقه بندی آجراز لحاظ رنگ
آجر های نما بدو صورت موجود می باشد
طبقه بندی آجرازلحاظ ابعاد
مرغوبیت آجر
آجرهای سفالی یا توخالی
راه پله
اجرای پله
تیرچه
منبع
جزئیات اجرایی ساختمان های بتنی
ديوار چيني
1- ديواري كه از آجر فشاري يا با سنگ مخلوط و يا با مصالح ديگر با ملات ماسه سيمان يا ماسه آهك ويا ملات باتارد چيده شده .
2- نماي ديوار را مي توان از ابتدا با نما سازي خارجي پيوسته ساخته و به تدريج بالا ببرد بطوري كه هر رگ آجر چيني قسمت جلوي كار آجر تراشيده گذارده و پشت آنرا از آجر فشاري يا مصالح ديگر مي چينند.كه ضخامت و مقاومت هر ديوار بستگي به نوع كار بري آن دارد .كه در اين ساختمان بيشتر ديوار چيني هابه وسيله آجر لفتون و آجر فشاري انجام گرفته.
نحوه شمشه گيري
ابتدا بالاي يكي از گوشه هاي هر قسمت ساختمان را مقدم گرفته و يك كروم گچي به يك زاويه نصب مي شود، سپس  شاغولي آن كروم را به پايين ارتباط داده كروم ديگري به پايين متصل مي سازد بعد خط گونيا 90 درجه را به زاويه هاي ديگر انتقال داده به طوري كه عمل كروم بندي چهار گوشه هر قسمت را زير پوشش دهد بعد ريسماني به بالاي هر قسمت روي كروم ها گرفته و هر دو متر يك كروم به زير ريسمان به وجود آورده كه اين عمل پايين نيز انجام مي شود بعد كروم هاي قسمت وسط و گوشه ها از بالا به پايين با شمشه چوبي يا آلومينيومي شمشه گچي گرفته روي كروم گچي كه سرتاسر ارتفاع ديوار را در چند قسمت گرفته از ملات گچ و خاك يا ماسه سيمان مي پوشانند.
فرش كف ساختمان
براي عمل فرش كف ابتدا در گوشه هاي هر قسمت يك قطعه سنگ ساييده شده يا موزائيك يك اندازه بطوريكه تراز روي چهار نقطه باشد قرارمي دهندسپس ريسماني نازك و محكم به اضلاع بسته و خط گونيا 90 درجه را به گوشه ها انتقال ميدهد.بعد ملات را كف  آن پهن مي كنند و كف را فرش مي نمايند البته ريسمان ها را به ترتيب جا به جا مي كنند .
نحوه اجراي خط گونيا معماري
ابتدا از گوشه ها دو ريسمان عمود بر هم بسته و 60 سانتي متر به يك طرف نشان گذارده ضلع همجوار را80 سانتيمتر علامت گذاري مي كنيم در اين حالت خط ارتباط بين اين دو بايد 100 سانتيمتر كامل باشد كه در مغايرت ريسمان را جا بجا  كرده تا نقطه 100 سانتيمتر تكميل گردد.كه در اين صورت زاويه 90 درجه درست مي شود .
قرنيز
بر روي فرش موزائيك يا سنگ قسمتهاي ساختمان قطعه سنگي به ديوارنسب مس شودكه قرنيز نا ميده مي شود . تا شستشوي كف و تنظيم گچ كاري ديوار ها آسان گردد.كه در بيشتر ساختمان ها اين قرنيز حدود 10 سانتيمتر استفاده مي شود كه در اين جا هم به همين صورت است……………….

دانلود گزارش کارآموزی ساختمان های بتنی و فلزی و مراحل اجرای کار
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد