دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود گزارش کارآموزی سـازه بتـن آرمـه شركت وركات

دانلود گزارش کارآموزی سـازه بتـن آرمـه شركت وركات
فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول
معرفي پروژه
معرفي كلي
مشخصات فني
مصرفي سيستم سازه اي
فصل دوم
آرماتورگذاري
حمل و تخليه و انبار كردن ميلگردها
برش ميلگردها
خم كردن ميلگردها
وصله كردن ميلگردها
تميز كردن ميلگردها
حمل، نصب و استقرار ميلگردها
آرماتور بندي ستونها
آرماتورگذاري پله
آرماتوربندي تيرها
فصل سوم
قالبندي
كليات قالبندي
انواع مصالح قالب
اقتصاد قالب بندي
قالبندي ستون
پايه هاي اطمينان
قالبندي تيرهاي اصلي
قالبندي سقف
باز كردن قالب
چند نكته براي نگهداري ازبتن بعد از باز كردن قالبها
فصل چهارم
بتن ريزي
بتن ريزي در كارگاه
ويبره بتن
فصل پنجم
اجراي سقف تيرچه بلوك
فصل ششم
پيشنهادات
تركهاي ناشي از زنگ زدن و فساد ميلگردها
تركهاي ناشي از پوسيدگي آرماتور به دليل كربناسيون بتن
تركهاي ناشي از پوسيدگي آرماتور به دليل رطوبت و اتمسفر
فصل هفتم
ضمايم پروژه
نقشه ها
عكس ها
مقدمه
در اين گزارش باتوجه به زمان مربوط به كارآموزي مراحل، آماده سازي براي ساخت و قالبندي و آرماتوربندي و بتن ريزي سقفها، تيرها و ستونها انجام شده است.
روش ارائه اين گزراش به اين صورت است كه در بخشهايي مستقل تحت عناوين مصرفي كلي پروژه آرماتورگذاري، قالبندي، بتن ريزي و اجراي سقف آورده شده است.
اين كار به دليل حفظ پيوستگي مطالب كارهاي مختلف است مثلاً در قالبندي مي‌توان به قالبها، قالبهاي ستونها، تيرها و سقف و … جدا جدا اشاره كرد كه پيوستگي و نظم مطالب به هم مي خورد ولي با بيان كامل ان در يك فصل همه مطالب در يكي آورده شده است.
بديهي است كه ابتدا تير يا ستون (و يا تيرچه) ساخته شده سپس در محل مرود نظر قرار داده شده، بعد قالبندي مي كنيم، سپس بتن ريزي و بعد قالب برداري لذا با عنايت به دليل فوق اين گزارش به صورت بخشهاي مستقل ارائه مي شود.

دانلود گزارش کارآموزی سـازه بتـن آرمـه شركت وركات
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد