یكدیگر را مسخره نكنید (اگر دین دارید)
خانه » گزارش کارآموزی » دانلود گزارش کارآموزی شرکت سایپا
دانلود گزارش کارآموزی شرکت سایپا

دانلود گزارش کارآموزی شرکت سایپا

گزارش کارآموزی شرکت سایپا 

 انواع الکترو دی پوزیشن

اساس فرایند الکترو دی پوزیشن برپایه مهاجرت پلیمر در محلول آبی به طرف الکترود با بار مخالف است لذا می توان انتظار داشت که دو نوع الکترو دی پوزیشن وجود داشته باشد اگر پلیمر موجود در حمام به طرف الکترود با بار مثبت (آند ) حرکت کند سیستم  الکترو دی پوزیشن آندی  و اگر پلیمر باردار به سمت الکترود منفی (کاتد) حرکت کند سیستم الکترو دی پوزیشن کاتدی خواهیم داشت . بدیهی است در الکترو دی پوزیشن آندی پلیمر حاوی بار منفی (مثل ROCC- )و در الکترو دی پوزیشن کاتدی پلیمر حاوی بار مثبت (مثلR3NH+) خواهد بود .

به لحاظ ساده تر بودن ماهیت شیمیایی رزین های مصرفی در سیستم الکترو دی پوزیشن آندی ابتدا این روش توسط صاحبان صنایع پذیرفته شد . ولی ظهور خوردگی بر روی قطعاتی که حتی با الکترو دی پوزیشن آندی نیز روکش دهی شده بودند.

محققین را بر آن داشت تا مواد اولیه مورد نیاز را برای سیستمهای کاتدی را بسازند در واقع پدیده خوردگی در صنایع اتومبیل آمریکا و ژاپن طی سالهای ۸۰-۱۹۷۸ سبب ورود سیستم الکترودی دی پوزیشن کاتدی به عرصه صنعت شد . جدول زیر تاریخچه دو سیستم را نشان می دهد :

همان طور که ملاحظه می شود تا اواسط دهه کلیه مورد استفاده در صنعت اتومبیل از نوع آندی بوده اند زیرا تکنولوژی رزین های این نوع به راحتی در دسترس بوده و نیازهای صنعتی آن را برآورده می کرده است  شیمی این رزین ها شامل روغن های مالئینه ، پلیمرهای پلی استری ، اپوکسی استر یا پلی بوتا دین همراه با پیگمت های ضد خوردگی ویژه بوده است . با این وجود در اواخر دهه ۱۹۷۰ تقاضا برای روکشی با خواص ضد خوردگی بهتر منجر به ارائه سیستم کاتدی توسط شرکت PPG شد و این سیستم به سرعت بعنوان یک روش بی نظیر جایگزین کامل نوع آندی طی یک مدت زمان کوتاه شد که دلایل اصلی ذیل را می توان برای آن نام برد :

۱-بهبود قابل توجه ( ۳ تا ۴ برابر ) از نظر خواص ضد خوردگی روی سطوح استیلی که بخوبی فسفاته نشده اند بخصوص در فیلمهای نازک ۵-۱۰ میکرو که اغلب نقاط دور از دسترس موتور اتومبیل ( مثل گوشه ها ، اتصالات ، سوراخها و …..) وجود دارد .

دانلود گزارش کارآموزی شرکت سایپا 

۲- قدرت ترابری ( نفوذ ) خیلی بهتر بخصوص در نقاط خاص فوق .مقاومت بهتر در برابر صابونی شدن ( تخریب فیلم ، از بین رفتن چسبندگی ) در محلهای تماس فلزات غیر یکسان در خودرو ( آهن / روی )

۳-کاهش از بین رفتن روکشهای تبدیلی طی عمل نشست ( فسفات آهن / روی ) بدلیل چسبندگی و مقامت بهتر در برابر خوردگی

۴-کاهش از بین رفتن شیمیایی بهتر که بدلیل کار کردن در PH های کمتر از ۷ بوده و مشکل اساسی سیستمهای آندیک شامل اکسیداسیون پلیمر ، هیدرولیز و حمله باکتریایی را حذف می کند

روند تکامل آستریهای الکترو دی پوزیشن

الکترو دی پوزیشن آندی

در طی عمر نسبتاً کوتاه الکترو دی پوزیشن آندی در محدوده ۷۷- ۱۹۶۵ سه توسعه مهم به شرح زیر وجود داشته است :

۱-درک این مطلب که پلیمرهای پلی بوتا دین و نوع اپوکسی یهترین خواص را حاصل میکنند

۲-اهمیت روکشهای تبدیلی ( فسفاته روی / آهن ) ترکیب شیمیایی مورفولوژی و وزن فیلم بر کارایی الکترو دی پوزیشن

۳-کنترل ثوابت حمام توسط غشاهای تعویض یونی

نسل اول (۱۹۷۰–۱۹۶۵) : روغنهای مالئینه توسط پلیمریزاسیون اکسیداسیون ۱۷۰-۱۸۰ درجه سانتی گراد پخت می شدند حساسیت به حمله باکتریها ، مقاومت ضعیف صابونی شدن در تماس با فلزات غیر مشابه . کارایی خوردگی ناکافی در فیلمهای نازک (۵ میکرون ) بخصوص وقتی زیر آیندها  بخوبی فسفاته روی نشده باشد جریان پذیری زیاد درگوشه ها

نسل دوم ( ۱۹۷۷-۱۹۷۰ ) : استرهای اپوکسی مالئینه و رزینهای بوتا دین استایرن مالئینه با پیگمنت های ضد خوردگی بهبود یافته و مقاوم نسبت به حمله باکتریها . بهبود قابل توجه در کلیه خواص نسل اول ولی ناکافی برای پاسخگویی به نیازهای صنعت اتومبیل .

فهرست مطالب

مقدمه                                                                                                     ۱

آماده سازی سطح                                                                                      ۲

فسفاته کاری                                                                                            ۳

تاریخچه                                                                                                   ۵

تاریخچه شرکت سایپا                                                                                 ۶

سابقه تاریخی فسفاته کاری                                                                        ۷

خوردگی های ممکن در بدنه پراید                                                                ۱۰

انواع خوردگی                                                                                        ۱۱

تاسیسات                                                                                              ۱۶

وسایل مورد نیاز جهت ساخت تاسیسات                                                      ۱۷

تاسیسات غوطه وری                                                                                ۱۸

گرم کردن مخازن                                                                                      ۲۱

مخازن آبکشی                                                                                         ۲۳

جداکردن لجن وجرم                                                                                   ۲۹

انواع طرحها ویژه                                                                                     ۳۰

دستمال کشی                                                                                         ۳۶

چربی گیری و آماده سازی سطح                                                                  ۳۹

چربی گیری ومهیا کردن سطح                                                                     ۴۰

فسفاته کاری                                                                                          ۴۶

روشهای مهندسی سطح                                                                         ۴۷

عمل آوری قبل از فسفاته                                                                          ۴۹

پوشش دادن ضخیم با فسفات-فسفاته کاری ضخیم                                       ۵۴

پوشش فسفاته                                                                                      ۵۶

عملیات بعد از فسفاته کاری                                                                      ۴ ۶

عملیات بعد از فسفات دار کردن                                                                 ۶۶

منابع                                                                                                   ۷۰

مقدمه                                                                                                   ۱

آماده سازی سطح                                                                                     ۲

فسفاته کاری                                                                                           ۳

تاریخچه                                                                                                   ۵

تاریخچه شرکت سایپا                                                                                ۶

سابقه تاریخی فسفاته کاری                                                                        ۷

خوردگی های ممکن در بدنه پراید                                                                ۱۰

انواع خوردگی                                                                                          ۱۱

تاسیسات                                                                                                ۱۶

وسایل مورد نیاز جهت ساخت تاسیسات                                                      ۱۷

تاسیسات غوطه وری                                                                                ۱۸

گرم کردن مخازن                                                                                      ۲۱

مخازن آبکشی                                                                                        ۲۳

جداکردن لجن وجرم                                                                                  ۲۹

انواع طرحها ویژه                                                                                      ۳۰

دستمال کشی                                                                                        ۳۶

چربی گیری و آماده سازی سطح                                                                 ۳۹

چربی گیری ومهیا کردن سطح

فسفاته کاری                                                                                              ۴۶

روشهای مهندسی سطح                                                                              ۴۷

عمل آوری قبل از فسفاته                                                                              ۴۹

پوشش دادن ضخیم با فسفات-فسفاته کاری ضخیم                                            ۵۴

پوشش فسفاته                                                                                          ۵۶

 عملیات بعد از فسفاته کاری                                                                         ۴ ۶

عملیات بعد از فسفات دار کردن                                                                     ۶۶

الکترو دی پوزیشن                                                                                      ۷۰

انواع سیستمهای الکترو دی پوزیشن                                                             ۷۱

معایب رنگ و روشهای آن                                                                            ۸۰

منابع                                                                                                      ۹۳

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۸۰

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است