دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود گزارش کارآموزی شركت سايپا

گزارش کارآموزی شركت سايپا 

 انواع الكترو دي پوزيشن

اساس فرايند الكترو دي پوزيشن برپايه مهاجرت پليمر در محلول آبي به طرف الكترود با بار مخالف است لذا مي توان انتظار داشت كه دو نوع الكترو دي پوزيشن وجود داشته باشد اگر پليمر موجود در حمام به طرف الكترود با بار مثبت (آند ) حركت كند سيستم  الكترو دي پوزيشن آندي  و اگر پليمر باردار به سمت الكترود منفي (كاتد) حركت كند سيستم الكترو دي پوزيشن كاتدي خواهيم داشت . بديهي است در الكترو دي پوزيشن آندي پليمر حاوي بار منفي (مثل ROCC- )و در الكترو دي پوزيشن كاتدي پليمر حاوي بار مثبت (مثلR3NH+) خواهد بود .

به لحاظ ساده تر بودن ماهيت شيميايي رزين هاي مصرفي در سيستم الكترو دي پوزيشن آندي ابتدا اين روش توسط صاحبان صنايع پذيرفته شد . ولي ظهور خوردگي بر روي قطعاتي كه حتي با الكترو دي پوزيشن آندي نيز روكش دهي شده بودند.

محققين را بر آن داشت تا مواد اوليه مورد نياز را براي سيستمهاي كاتدي را بسازند در واقع پديده خوردگي در صنايع اتومبيل آمريكا و ژاپن طي سالهاي 80-1978 سبب ورود سيستم الكترودي دي پوزيشن كاتدي به عرصه صنعت شد . جدول زير تاريخچه دو سيستم را نشان مي دهد :

همان طور كه ملاحظه مي شود تا اواسط دهه كليه مورد استفاده در صنعت اتومبيل از نوع آندي بوده اند زيرا تكنولوژي رزين هاي اين نوع به راحتي در دسترس بوده و نيازهاي صنعتي آن را برآورده مي كرده است  شيمي اين رزين ها شامل روغن هاي مالئينه ، پليمرهاي پلي استري ، اپوكسي استر يا پلي بوتا دين همراه با پيگمت هاي ضد خوردگي ويژه بوده است . با اين وجود در اواخر دهه 1970 تقاضا براي روكشي با خواص ضد خوردگي بهتر منجر به ارائه سيستم كاتدي توسط شركت PPG شد و اين سيستم به سرعت بعنوان يك روش بي نظير جايگزين كامل نوع آندي طي يك مدت زمان كوتاه شد كه دلايل اصلي ذيل را مي توان براي آن نام برد :

1-بهبود قابل توجه ( 3 تا 4 برابر ) از نظر خواص ضد خوردگي روي سطوح استيلي كه بخوبي فسفاته نشده اند بخصوص در فيلمهاي نازك 5-10 ميكرو كه اغلب نقاط دور از دسترس موتور اتومبيل ( مثل گوشه ها ، اتصالات ، سوراخها و …..) وجود دارد .

دانلود گزارش کارآموزی شركت سايپا 

2- قدرت ترابري ( نفوذ ) خيلي بهتر بخصوص در نقاط خاص فوق .مقاومت بهتر در برابر صابوني شدن ( تخريب فيلم ، از بين رفتن چسبندگي ) در محلهاي تماس فلزات غير يكسان در خودرو ( آهن / روي )

3-كاهش از بين رفتن روكشهاي تبديلي طي عمل نشست ( فسفات آهن / روي ) بدليل چسبندگي و مقامت بهتر در برابر خوردگي

4-كاهش از بين رفتن شيميايي بهتر كه بدليل كار كردن در PH هاي كمتر از 7 بوده و مشكل اساسي سيستمهاي آنديك شامل اكسيداسيون پليمر ، هيدروليز و حمله باكتريايي را حذف مي كند

روند تكامل آستريهاي الكترو دي پوزيشن

الكترو دي پوزيشن آندي

در طي عمر نسبتاً كوتاه الكترو دي پوزيشن آندي در محدوده 77- 1965 سه توسعه مهم به شرح زير وجود داشته است :

1-درك اين مطلب كه پليمرهاي پلي بوتا دين و نوع اپوكسي يهترين خواص را حاصل ميكنند

2-اهميت روكشهاي تبديلي ( فسفاته روي / آهن ) تركيب شيميايي مورفولوژي و وزن فيلم بر كارايي الكترو دي پوزيشن

3-كنترل ثوابت حمام توسط غشاهاي تعويض يوني

نسل اول (1970–1965) : روغنهاي مالئينه توسط پليمريزاسيون اكسيداسيون 170-180 درجه سانتي گراد پخت مي شدند حساسيت به حمله باكتريها ، مقاومت ضعيف صابوني شدن در تماس با فلزات غير مشابه . كارايي خوردگي ناكافي در فيلمهاي نازك (5 ميكرون ) بخصوص وقتي زير آيندها  بخوبي فسفاته روي نشده باشد جريان پذيري زياد درگوشه ها

نسل دوم ( 1977-1970 ) : استرهاي اپوكسي مالئينه و رزينهاي بوتا دين استايرن مالئينه با پيگمنت هاي ضد خوردگي بهبود يافته و مقاوم نسبت به حمله باكتريها . بهبود قابل توجه در كليه خواص نسل اول ولي ناكافي براي پاسخگويي به نيازهاي صنعت اتومبيل .

فهرست مطالب

مقدمه                                                                                                     1

آماده سازي سطح                                                                                      2

فسفاته كاري                                                                                            3

تاريخچه                                                                                                   5

تاريخچه شركت سايپا                                                                                 6

سابقه تاريخي فسفاته كاري                                                                        7

خوردگي هاي ممكن در بدنه پرايد                                                                10

انواع خوردگي                                                                                        11

تاسيسات                                                                                              16

وسايل مورد نياز جهت ساخت تاسيسات                                                      17

تاسيسات غوطه وري                                                                                18

گرم كردن مخازن                                                                                      21

مخازن آبكشي                                                                                         23

جداكردن لجن وجرم                                                                                   29

انواع طرحها ويژه                                                                                     30

دستمال كشي                                                                                         36

چربي گيري و آماده سازي سطح                                                                  39

چربي گيري ومهيا كردن سطح                                                                     40

فسفاته كاري                                                                                          46

روشهاي مهندسي سطح                                                                         47

عمل آوري قبل از فسفاته                                                                          49

پوشش دادن ضخيم با فسفات-فسفاته كاري ضخيم                                       54

پوشش فسفاته                                                                                      56

عمليات بعد از فسفاته كاري                                                                      4 6

عمليات بعد از فسفات دار كردن                                                                 66

منابع                                                                                                   70

مقدمه                                                                                                   1

آماده سازي سطح                                                                                     2

فسفاته كاري                                                                                           3

تاريخچه                                                                                                   5

تاريخچه شركت سايپا                                                                                6

سابقه تاريخي فسفاته كاري                                                                        7

خوردگي هاي ممكن در بدنه پرايد                                                                10

انواع خوردگي                                                                                          11

تاسيسات                                                                                                16

وسايل مورد نياز جهت ساخت تاسيسات                                                      17

تاسيسات غوطه وري                                                                                18

گرم كردن مخازن                                                                                      21

مخازن آبكشي                                                                                        23

جداكردن لجن وجرم                                                                                  29

انواع طرحها ويژه                                                                                      30

دستمال كشي                                                                                        36

چربي گيري و آماده سازي سطح                                                                 39

چربي گيري ومهيا كردن سطح

فسفاته كاري                                                                                              46

روشهاي مهندسي سطح                                                                              47

عمل آوري قبل از فسفاته                                                                              49

پوشش دادن ضخيم با فسفات-فسفاته كاري ضخيم                                            54

پوشش فسفاته                                                                                          56

 عمليات بعد از فسفاته كاري                                                                         4 6

عمليات بعد از فسفات دار كردن                                                                     66

الكترو دي پوزيشن                                                                                      70

انواع سيستمهاي الكترو دي پوزيشن                                                             71

معايب رنگ و روشهاي آن                                                                            80

منابع                                                                                                      93

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 80

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

دانلود گزارش کارآموزی شركت سايپا
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد