دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود گزارش کارآموزی شركت لوله گستر اسفراين

دانلود گزارش کارآموزی شركت لوله گستر اسفراين

فهرست مطالب

فصل اول

تاریخچه شرکت لوله گستر اسفراین

فصل دوم

تست های آب درشرکت لوله گستر

قلیائیت

اصول روش

موارد استفاده تعیین قلیائیت

قلیائیت پنج گانه آب و نحوه محاسبه آن

تعیین قلیائیت آب

اندازه گیری سختی آب

روش اندازه گیری سختی کل

روش اندازه گیری سختی کلسیمی درآب

تعیین مقدار یون کلر به روش مور

روش آزمون محلول کلریت سدیم

فصل سوم

تصفیه ونگهداری آب درشرکت لوله گستر

بخش اول

مقدمه ای برآب وفاضلاب

آب واهمیت آن

ناخالصی های آب

آب خالص یاناخالص

نمک های محلول

لزوم تصفیه آب

اثرات زیان بخش ناخالصی های آب

اصطلاحات مهم وتعاریف

تصفیه فاضلاب های صنعتی

فاضلاب کارخانه ها

بخش دوم

 روند کار درشرکت لوله گستر

تصفیه خانه شرکت لوله گستر

تقسیم بندی فضای درونی استخر ته نشینی

فیلترها

ارزیابی روش شستشوی فیلترها

اتلاف ذرات بستر فیلترها

فیلترهادرمواقع تعطیلی

پساب شستشوی فیلترهاوچگونگی استفاده ازآن ها

سرویس ونگهداری فیلترها

بخش سوم

لوله وتیوب

انتخاب اندازه لوله ها

اتصالات

لقی های مجازبرای انبساط

جلوگیری ازنشتی درپیرامون قطعات متحرک

شیرها

پمپ ها

فن ها ، دمنده ها وکمپرسورها

بخش چهارم :

عملکرد دستگاه هاونحوه استفاده

دستگاه های روغن گیری یا دریافت کننده دینامیکی

چنگک های پاک کننده ( لجن )

دریچه های اتوماتیک

فصل چهارم

روغن هاوگریس ها

تست نقطه اشتعال واحتراق روغن ها

سختی ، نفوذپذیری واعداد موسسه ملی گریس وروانکار

آزمایش نفذ پذیری گریس

آزمایش نقطه قطره ای شدن

اندازه گیری دانسیته بااستفاده از پیکنومتر

اندازه گیری دانسیته بااستفاده از دانسیمتر

اندازه گیری دانسیته بااستفاده از ویسکومتر حبابی

محاسبه ویسکوزیته بادستگاه  Brook Field

 فصل پنجم

روغن های روان کاری

روغن های فلزکاری

1 – روان کاری درفرایندهای فلزکاری

2 – روان کاری درعملیات برش فلزها

3 – دسته بندی ونام گذاری روغن های برش فلزها

4 – روغن های امتزاج پذیرباآب ( روغن های خنک کننده )

5 – ساختار شیمیایی روغن های امتزاج پذیر

گران روی امولاسیون های روغن درآب

غلظت های امولاسیون ها

آماده سازی روغن های امتزاج پذیر

روغن های برش بدون آب

فصل ششم

فسفاتینگ

فرایندهای آماده سازی پیش از رنگ

تشریح عملیات فسفاتینگ

اندازه گیری وزن وضخامت لایه فسفات

فصل هفتم

خوردگی

عوامل موثر برخوردگی

آزمون های کنترل خوردگی درکارخانه لوله گستر

شیوه کاروبررسی خوردگی حاصل از اثر مه نمکی

تست خوردگی   HIC

فصل هشتم

ضمائم

دانلود گزارش کارآموزی شركت لوله گستر اسفراين
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد