خداوند آزادی را آفرید و انسان بردگی را.
خانه » گزارش کارآموزی » دانلود گزارش کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود
دانلود گزارش کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود

دانلود گزارش کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود

کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود

فهرست مطالب
پیاده کردن نقشه
درنقشه های شهری کیفیت نقشه ازنظرشمال – جنوب – ناحیه – قطعه – برخیابان اصلی ، ویافرعی کاملاً مشخص است .
چنانچه فرض شودخیابان کشی ویاجدول بندی خیابان انجام شده باشد، برابراندازه نقشه مقدارمتراژ پیاده روتعیین میگردد. بااندازه برداری ازجدول ومیخ کوبی ، بر، زمین تعیین میگردد.
معمولاً قطعات بامیخ کوبی که قبلا انجام شده است مشخص می باشد. میخ گوشه زمین را، برابرباوضع جغرافیای زمین ازنظرشمال وجنوب پیاده می کنیم . ازمیخ مذکورریسمان کشی کرده وازگونیای بزرگ استفاده می نماییم وضلع دوم زمین رتبه دست می آوریم .
برای اینکه دقت بیشتری داشته باشیم می توان ازرابطه مثلث ( ۳ و ۴ و ۵ ) استفغده کرده یعنی برروی دوضلع ریسمان – کار۳ واحدو۴ واحدراانتخاب کرده ووتررابا۵ واحدکنترل می نماییم ، خصوصاً اگرواحدها، بزرگ انتخاب شوند.

دانلود گزارش کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود

مثلاً ۳ – ۴ – ۵ مترازنبش زمین که برابربانقشه های شهری ونقشه برداری میباشدمیخ کوبیده میشود، باندازه طول زمین ( ضلع دوم ) ازمیخ نبش ، جلوآممده انتهای طول رامیخ کوبی می کنیم .
ضلع دیگرطول زمین رابامترکشی ازنقطه عرض تعیین کرده ، ازمیخ چهارم به وسیله برداشت مترطول وعرض زمین راکنترل می نماییم .
چنانچه خواسته باشیم کارهای انجام شده رادقیقاً کنترل نماییم ازگوشه های میخ کوبیده شده درزمین ، به وسیله مترفلزی چپ راست برداشته ( یعنی اقطارچهارضلعی راکنترل می نمایبم ، وقتی اقطارمساوی باشندحتماً گوشه هاقائمه ۹۰ درجه می باشند) .
چنانچه دراراضی ( منطقه ) خیابان کشی ویاجدول – بندی نشده باشدبامیخهای برخیابان نیزمیتوان نقاط زمین ( گوشه رابرابرنقشه ۲۰۰۰ ) بدست آورد.
پیاده کردن نقشه بدین روش ، برای زیربناهای کم بوده ، وزمانی که زیربنازیادباشدپیاده کردن نقشه به وسیله دوربین انجام میشود.

میخ های آف

بعدازتعیین میخ های اصلی گوشه های بنا، برای اینکه درموقع گودبرداری میخهاازبین نروددقیقاً درامتدادمیخهای نبش ، معمولاً ۲ مترعقب ترازمیخ اصلی ، میخ کوبی می شود. معمولااین میخ هاآرماتوربوده واطراف آن بابتون محکم می شود، بطوریکه سرمیخ باندازه ۵ / ۱ سانتیمترازبتون بیرون باشد.

برای اینکه میخ برای عملیات بعدی مشخص باشدسرآنرابارنگ سرنج قرمزمی نمایند.

بایدتوجه داشت وسایل سنگین وماشین آلات نبایدبرمیخهای آف نزدیک شوندوهمیشه اطراف آن باچیدن بلوک – آجرویاموارددیگرمشخص میگردد.

پیاده کردن نقشه درامتدادمیخ آف

ازمیخ های آف درتمام مراحل گودبرداری – فنداسیون سازی وکرسی چینی وبالاخره دریک رجی کردن بنااستفاده میگردد.

ریسمانکشی بامیخ های آف انجام شده وپیاده کردن نقشه درکف وسیله امتدادشاقول میباشدوکاردقیقاً گونیاپیاده میگردد.

جوشکاری باقوس الکتریکی

تعریف :

جوشکاری عبارت ازاتصال وآمیختن ذرات دوقطعه فلزبیکدیگردرحالت مذاب میباشد.

درجوشکاری بابرق برای ذوب کردن محل اتصال دوقطعه ازحرارت زیادقوس الکتریکی ( حدود۵۰۰۰ درجه سانتیگراد) استفاده می شود.

 

احتیاطات ایمنی درجوشکاری بابرق :

سوختگی چشم دراثراشعه زیان اورقوس الکتریکی متداولترین آسیبی است که جوشکارباان روبرومی شود. این سوختگی دراثرنگاه کردن به قوس الکتریکی بدون استفاده ازماسک ایجادمی شود.

علامت مشخصه دردچشم دراثرجوشکاری اینست که جوشکاراحساس می کندمثل اینکه مقداری شن درچشمش پاشیده باشندونسبت به نورحساسیت داردومعمولاً پس از۲۴ تا۴۸ ساعت چشم معالجه می شود.

هرگزبدون استفاده ازماسک حتی جندلحظه به قوس الکتریکی نگاه نکنیدچون دردشدیدی درچشم احساس خواهیدکرد.

سوزش چشم رانمی توان بسرعت معالجه کردوبرای تخفیف موقتی ان بهتراست کمپرس آب یردروی چشم گذلشته یااینکه ازآمپولهایی استفاده کرد.

می توان باگذاشتن پوست بعضی ازمیوه هامثل خیاروسیب بروی چشم تاحدودی ازناراحتی چشکم کاست .

خطرتشعشع شعله

علاوه برموقع جوشکاری بابرق مقداری تشعشع ازقوس الکتریکی بوجودمی ایدکه باعث سوختگی دست وصورت می شود.این سوختن شبیه آفتاب زدگی است وباعث سرخ شدن پوست وسوزش ان می گردد.

برای محافظت ازاین تشعشع بایدبوسیله ماسک ودست کش ازبرخورداشعه به بدن جلوگیری کرد.

گازهای زیان آورقوس الکتریکی

درموقع جوشکاری مخصوصاص باالکترودهای پوشش داردودوگازی به وجودمی آیدکه بایدتهویه گردد.

هنگام جوشکاری فولادهایی که پوششی ازفلزات دیگرمانندروی وسرب دارندمقدارتولیداین گاززیادتروسمی ترمی باشد.

چنانچه جوشکاری درهوای ازادانجام شوداین گازهاخطرچندانی ندارندولی اگرمحل جوشکاری بسته ومحفوظ باشدحتماصبایدگازهای حاصله رابه وسیله تهویه خارج کرد.

خطرات قلم زنی وپاک کردن گرده جوش

درموقع جوشکاری باالکترودپوسته ای روی گرده جوش قرارمی گیرد. این پوسته محل جوش راازترکیب شدن باگازهای موجوددرهوامحافظت می کند.

هنگامیکه بخواهیم چندلایه ( پاس ) رویهم جوشکاری کنیم یاروی جوش راصاف یارنگ امیزی کنیم بایدپوسته جوش راکاملاً پاک کرد. هنگام قلم زدن وپاک کردن گرده جوش مخصوصاً وقتی که کار، گرم باشدبایدعینک مخصوص یاسپرمحافظ بکاربردزیرااصابت ذرات داغ فلزبچشم یاصورت ممکن است سبب خطرات غیرقابل جبران شود.

ماسک جوشکاری چشم راذربرابرقلم زنی محافظت نمی کند. بعضی ازجوشکاران که حوصله عوض کردن ماسک راباعینک ندارندبدون عینک شروع به پاک کردن گرده جوش میکنندوبایدازاین عمل شدیداً جلوگیری کرد.

وسایل جوشکاری بابرق

ماسک جوشکاری : برای حفاظت درمقابل قوس الکتریکی بایدازماسک جوشکاری استفاده کردجنس ماسک جوشکاری بایدسبک ومقاوم وغیرقابل احتراق باشد.

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۴۵

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است