دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود گزارش کارآموزی عمران احداث ساختمان مسكوني

دانلود گزارش کارآموزی عمران احداث ساختمان مسكوني 
فـهـرسـت مـطـالـب
مقدمه
آشنايي كلي با مكان كارآموزي
گودبرداري
پياده كردن نقشه
بتون مگر
قالب بندي فونداسيون و شمع بندي
آرماتوربندي
علت استفاده و فولاد و ميل گرد در ساختمان ها و پي
نحوه آرماتوربندي
خم كردن آرماتور
بتون ريزي فونداسيون
مخلوط كردن بتون
نحوه درست كردن ستون هاي فلزي اتصال ستون ها به فونداسيون
تراز كردن ستون هاي عمودي با ستون هاي افقي
ساخت تيرچه طبقات سقف
مقدمه
اجراي کـارهـاي ساختماني شـامـل مراحـل متعددي است که ضمن آن افراد با ماشين آلات ساختماني، ابزار و مصالح گوناگون سروکار دارند . اين روابط ويژگي ها امکان وقـوع حوادث را بـراي نيروي انسـاني را افـزايش مي دهـنـد . محـافظت از افراد انساني در قبال حوادث نـاشـي از کـار از اهميت ويژه اي برخوردار اسـت . از اين رو بـايد ابـزار و ماشين آلات بـه طور مستمر مورد بازرسي کامل قرار گـرفـتـه و از سالم بودن آنها اطمينان حاصل شود . در بکار گيري ماشين ها نيز بايد از افراد با تجربه استفاده شود . براي تامين ايمني کارگاه هـاي ساختماني بـايد همه ي کـارهـا بـا دقت و برنامه ريزي دقيق انجام گيرند. در ضمن بايد دقت داشته باشيم و کـه هنگام کار يا تخليه ي مصالح مزاحمتي براي همسايگان و سايرين ايجاد نشود. همچنين از انجام کارهاي پر سر و صدا در شب خودداري شود . در صورتي که لازم است کاري در شب انجام شود بايد قبلاً اجازه ي شهرداري و مقامات مسئول کسب شـود .
آشنايي کلي با مکان کار آموزي
مکان کـار آمـوزي يك خانه کلنگی مي باشد . پروژه اجراي يك سازه آپارتماني شش طبقه با سيستم اسکلت فلزي مـورد نـظـر اسـت .
ابعاد زمين 30 در 8 متر بوده کـه تقريبا 3/2 (%60) آن زيربناي ساختمان مورده نظر ما را شـامـل مـي شـود.زمين موردنظرازطرفين وجنوب به همسايه ختم مي شود‍‍‌‌‍‌‍‌‍
كارهايي كه قبل از كارآموزي انجام شده
گودبرداري 
گودبرداري براي آن قسمت از ساختمان انجام مي شود كه درطبقات پايين ترازكف طبيعي زمين ساخته مي شود مانندموتورخانه هاوانبارهاوپاركينگ ها وغيره .درموقع گودبرداري چنانچه محل گودبرداري بزرگ نباشدازوسايل معمولي مانندبيل وكلنگ وفرقون (چرخ دستي )استفاده مي شود.براي اين كارتاعمق معيني كه عمل پرتاب خاك بابيل به بالاامكان پذير باشد(مثلا2متر)عمل گودبرداري راادامه مي دهندوبعدازآن پله اي ايجادنموده وخاك حاصل ازعمق پايين ترازپله راروي پله ايجادشده ريخته وازروي پله دوباره به خارج انتقال مي نمايند.براي گودبرداري هاي بزرگتراستفاده ازبيل وكلنگ مقرون به صرفه نبوده وبهتراست ازوسايل مكانيكي مانندلودروغيره استفاده شود.دراينگونه مواردبراي خارج كردن خاك ازمحل گودبرداري وحمل آن به خارج كارگاه معمولاًازسطح شيب دار استفاده ميگردد.بدين طريق كه درضمن گودبرداري سطح شيبداري دركنارگودبراي عبوركاميون وغيره ايجادمي گرددكه بعدازاتمام كاراين قسمت بوسيله كارگربرداشته مي شود…………..

دانلود گزارش کارآموزی عمران احداث ساختمان مسكوني
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد