شب آنگاه زیباست که نور را باور داشته باشیم.
خانه » گزارش کارآموزی » دانلود گزارش کارآموزی قسمتهای مختلف خطوط در حال کار مترو در تهران
دانلود گزارش کارآموزی قسمتهای مختلف خطوط در حال کار مترو در تهران

دانلود گزارش کارآموزی قسمتهای مختلف خطوط در حال کار مترو در تهران

دانلود گزارش کارآموزی قسمتهای مختلف خطوط در حال کار مترو در تهران
فهرست مطالب
فصل اول: آشنایی با مکان کارآموزی ۷
۱-۱ جغرافیا ۹
۱-۱-۲: مکان شهر تهران ۱۰
۱-۱-۳: تهران و آب و هوای آن : ۱۰
۱-۱-۴: توپوگرافی پهنه‌ی تهران : ۱۱
۱-۱-۵ : جریان اقلیمی در فضای تهران ۱۳
۱-۱-۶ : مناطق مسکونی ۱۴
۱-۱-۷ : راههای ارتباطی ۱۵
۱-۱-۸: صنعت ۱۵
۱-۱-۹ : کشاورزی ۱۵
۱-۱-۱۰: رودخانه‌ها ۱۶
۱-۲) زمین شناسی : ۱۶
۱-۲-۱: موقعیت زمین شناسی تهران ۱۶
۱-۲-۲: موقعیت تکتونیکی تهران ۱۷
۱-۲-۳: زمین شناسی گستره‌ی تهران ۱۸
الف )‌سازند آبرفتی هزار دره ۱۸
ب) سازند آبرفتی ناهمگن شمال تهران ۲۰
ج) سازند آبرفتی تهران ۲۱
۱-۳- دلایل ساخت مترو ۲۲
۱-۴) تاریخچه‌ی احداث مترو درجهان ۲۳
۱-۵) تاریخچه متروی تهران ۲۴
۱-۶) تفاوت‌های متروی تهران با متروی کرج ۲۷
۱-۷) کلیاتی در مورد متروی تهران ۲۸
۱-۸) تاسیسات مکان کارآموزی ۲۹
فصل دوم: ارزیابی بخش‌های مرتبط با رشته‌ی علمی کارآموزی ۳۰
۲-۱)ایمنی ۳۱
اقدامات پیشگیرانه ۳۱
۲-۲) تهویه ۳۲
۲-۳) سیستم نگهداری : ۳۳
۲-۴) روشهای حفاری تونل‌؛ ۳۴
۲-۵) آبکشی ۳۵
۲-۶) سیستم روشنایی ؛ ۳۶
۲-۷) هوای فشرده ۳۷
۲-۸) ژئوتکنیک ۳۷
۲-۸-۱: بررسی‌های زمین شناسی ۳۷
۲-۸-۲: بررسی های ژئوتکنیکی : ۳۸
۲-۸-۳:بررسی‌های نقشه برداری ۳۹
۲-۹ روشهای حفاری تونل توسط TBM 43
۲-۹-۱: مفاهیم اساسی در خصوص ماشین حفاری TBM و ماشین پشتیبان SM: 43
۲-۹-۲: انواع ماشین‌های سپردار : ۴۷
۲-۹-۳: محیط پیرامون پروژه : ۴۹
۲-۹-۴ کارکرد TBM و طبقه بندی توده سنگ ؛ ۵۱
۲-۹-۵) استفاده از ماشین حفار شیلد ؛‌ ۵۲
۲-۹-۶ ) استفاده از روش اتریشی : ۵۲
۲-۹-۷) ماشین حفار Zokor 53
۲-۱۰ مدیریت پشتیبانی و نگهداری خطوط ۵۶
۲-۱۰-۱) مدیریت پشتیبانی و نگهداری خطوط ۵۷
مدیریت پشتیبانی و نگهداری خطوط ۵۸
مدیریت پشتیبانی و نگهداری خطوط ۶۰
۲-۱۰-۳)آشنایی با نحوه و روند برآورد میزان هزینه تعمیر و نگهداری خطوط ریلی (متروی تهران) ۶۴
ضرایب پیمان: ۶۵
دستگاه نظارت : ۶۶
۲-۱۰- ۴) خدمات تعمیر ونگهداری شبکه خطوط و سوزن ها : ۶۷
تعهدات پیمانکار ۶۸
شرح خدمات فنی پیمانکار ۶۸
بخشی از تعهدات کارفرما ۶۹
شرح خدمات دستگاه نظارت ۶۹
خدمات بازرسی فنی خطوط و سوزن ۷۰
خدمات تعمیرات و نگهداری شبکه خطوط و سوزن ۷۰
برنامه بازرسی خطوط ۷۸
برنامه بازرسی نقاط تلاقی ۷۹
روغن کاری سوزن ها ۸۱
نقاط تلاقی خطوط – گزارش بازرسی ۸۱
۲-۱۰-۶) نمونه ای ازنمودار فعالیت چندگانه(MAC) 83
انواع روش های حفاری تونل متروی تهران : ۹۰
موقعیت گریس پمپهای داخل تونل : ۹۰
۲- ۱۱ معرفی ماشین آلات وتعمیرونگهداری خطوط ریلی ۹۱
دستگاه اندازه گیر خط ۹۳
۲-۱۱-۲) دستگاه اندازه گیر خط مدل EM 50 94
۲-۱۱-۳) ماشین زیرکوب مدل ۰۸ – ۱۶ SPLIT HEAD 102
۲-۱۱-۴) ماشین رگلاتور بالاست مدل PBR 400U – RS 110
۲-۱۲) بررسی انواع روشهای عملی جهت جلوگیری از سایش در قوس های تنگ ۱۱۵
فصل سوم آزمون ‌آموخته‌ها ،‌نتایج و منابع ۱۱۸
۳-۱) آزمون آموخته‌ها : ۱۱۹
۳-۲) نتیجه گیری و پیشنهادات : ۱۲۰
فهرست منابع: ۱۲۲
شکل ماشین آلات ۱۲۳
مقدمه
امروزه صنعت حمل و نقل ریلی به علت مقرون به صرفه بودن و آلایندگی کمتر محیط زیست به عنوان یکی از راهکارهای اساسی برای جابجایی و انتقال بار و مسافر در دنیا به شمار می رود. در این میان علی رغم پیشرفت فنی و تکنولوژیکی و به وجود آمدن خطوط مغناطیسی ، خطوط ریلی به خاطر اقتصادی و سهل الوصول بودن و همچنین قابلیت اجرای آسان نسبت به انواع دیگر همواره مد نظر قرار گرفته است.از دیگر دلایل گرایش به این سیستم ایمنی بالای بار و مسافر می باشد.
پیش از اینکه یک فضای زیر زمینی در دل سنگ ایجاد گردد در هر نقطه از این مقطع به حالت بکر و دست نخورده در حال تعادل می‌باشد . هنگامی که یک فضای زیر زمینی مانند یک تونل در داخل توده ی سنگ حفر می‌شود لایه توده سنگهای همجوار آن تونل دیگر به حالت اولیه نخواهد بود زیرا :
۱- سنگهای سقف تونل تکیه گاه زیرین خود را از دست داده‌اند .
۲- سنگهای تحتانی (‌کف تونل ) دیگر تحت بار داده از بالا قرار نخواهند داشت و بنابراین در سنگهای محیطی تمایل به تغییر شکل به سمت داخل پیدا خواهد شد و زمان ریزش سنگها یعنی زمان ایستایی به خواص سنگ و شرایط محلی دارد .
نگهداری عبارت از عملی است که رفتار توده ی سنگ را در انتقال از یک حالت تعادلی به حالت تعادلی دیگر مورد مطالعه قرار می‌دهد . این علم زمینه لازم برای طراحی اقتصادی و ایمنی سیستم نگهداری به منظور جلوگیری از ریزش یا گسیختگی سقف – کف و یا دیواره‌های جانبی را فراهم می آورد . ساده‌ترین راه برای حفظ تعادل اولیه ساختمان عبارت است از قرار دادن یک وسیله‌ی نگهداری محکم بلافاصله بعد از حفاری به نحوی که امکان هر گونه تغییر شکل از سنگهای جانبی سلب گردد.
 از سوی دیگر می‌توان وسایل نگهداری قابل انعطاف که در برابر تغییر شکل سنگهای جانبی مقاومت نشان نداده ‌و امکان جابجایی را به طور مداوم فراهم می‌کنند به کار گرفت .
ما بین این دو حد انواع بیشماری از سیستم‌های نگهداری وجود دارد که هر کدام یک حالت جدید تعادلی برای سیستم ایجاد می‌کند . بنابراین مسئله سیستم نگهداری عبارت خواهد بود از :”تعیین بهترین روش سیستم نگهداری از نظر ایمنی و اقتصادی”
شرایط زمین از نظر زمین شناسان روابط عملی و اجرایی تونل روش ساخت و نوع پوشش تونل را تعیین می‌کند . طراحی باید مطمئن‌ترین و ایمنی‌ترین پوشش تونل با هزینه کمتر برای نگهداری و بیشترین دوام را انتخاب کند .
 در این مجموعه سعی شده است تا با قسمتهای مختلف خطوط در حال کار مترو که در آینده‌ای نزدیک به پایان می‌رسد آشنا شویم .
در این دوره سعی بر آن بوده است تا در کنار آشنایی با فعالیتهای بخش پشتیبانی و نگهداری خطوط مترو، با توجه به اهمیت جلوگیری از کاهش ضریب ایمنی مجموعه خطوط پر سرعت و پرتردد به بررسی روشهای علمی و عملی جهت کنترل عوامل تخریبی در روسازی پرداخته شود….…………….
 

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است