دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود گزارش کارآموزی مديريت كنترل كيفيت ايران گوشت يگانه

گزارش کارآموزی مديريت كنترل كيفيت ايران گوشت يگانه
فهرست مطالب
فصل اول
تاريخچه
مقدمه كلي
فهرست بندي مطالب نظامنامه
سازمان دهي واحد توليد
نمودار سازماني واحد توليدي
فلوچارت خط توليد با تعيين محل هاي كنترل كيفي
سازمان اداري پرسنل
فلوچارت سازماني شركت ايران گوشت
تعاريف و اصطلاحات
بهترين ترتيب استقرار ، اهداف طراحي كارخانه
فلوچارت خط توليد
سازماندهي امور كيفيت واحد توليدي و نمونه داري زماني بخش كيفيت
نمونه برگ گزارش آزمايشگاه ميكروبي
نمونه برگ گزارش آزمايشگاه شيميايي
بخش سازماني بخش كيفيت
تعيين نقاط كنترل بحراني
بسته بندي محصول نهايي
نشانه گذاري
نمودار فرآيند توليد
نمودار رفتار روش طراحي بر اساس توليد در رابطه با حجم توليد
تداركات  و انبارش مواد اوليه
بازرسي و آزمايش مواد ، قطعات و محصولات
آزمايش مواد اوليه و بازرسي
امكانات آزمايشگاهي و كنترل تجهيزات و بازرسي آزمون و اندازه گيري
ليست معرف ها
كنترل و تعيين تكليف مواد
كنترل محصولات نا منطبق
اقدام اصلاحي
اقدام پيشگيرانه
آموزش كاركنان
انحراف استاندارد
كاربرد فنون آماري
فصل دوم : ارزيابي بخش هاي مرتبط با رشته علمي كارآموز
فصل سوم : آزمون آموخته ها و نتايج پيشنهادات…………..

125

دانلود گزارش کارآموزی مديريت كنترل كيفيت ايران گوشت يگانه
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد