دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود گزارش کارآموزی مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه

گزارش کارآموزی مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه

فهرست مطالب

پیش گفتار
مقدمه
۱-فصل اول: بخش اول مدنی
۲-بطلان قرارداد صوری
۳-الزام به فروش سرقفلی
۴-ابطال دستور بانک ملت مبنی بر ممنوعیت خروج
۵-مطابقه حق الوکاله
۶-خلع ید
۷-ابطال و استرداد عین چکها
۸-الزام به فروش ثمن اعیانی
۹-تأمین دلیل – تخلیه – مطالبه اجور معوقه
۱۰-الزام به ایفاء تعهد – تحویل مبیع
۱۱-الزام به تنظیم سند رسمی
۱۲-تغییر نام کوچک
۱۳-اعسار از محکوم به
۱۴-تقسیم و فروش ماترک
۱۵-تعدیل اجاره بها
۱۶-تنفیذ اعمال خیار شرط
۱۷-خلع ید و رفع تصرف عدوانی
۱۸-صدورشناسنامه
۱۹-تعیین داور
۲۰-فسخ اجاره و تخلیه
۲۱-اخذ پایان کار و تنظیم سند رسمی
۲۲-صدور گواهی حصر وراثت
۲۳-تخلیه و تحویل آپارتمان
۲۴-تنفیذ صلح نامه سرقفلی
۲۵-دستور موقت – الزام به فک رهن
۲۶-صدور گواهی حصر وراثت
۲۷-اعسار از محکوم به
۲۸-استرداد چکها – دستور موقت
۲۹-فسخ قرارداد
۳۰-تامین خواسته – مطالبه وجه
۳۱-مطالبه حقوق کارگری
۳۲-افزایش اجاره بها
۳۳-مطالبه حقوق کارگری
۲۴-افزایش اجاره بها
۲۵-مطالبه وجه حواله
۲۷-الزام به تجویز انتقال منافع
۲۸-رفع تصرف عدوانی (خلع ید)
۲۹-توقیف اموال (تامین خواسته)
۳۰-مطالبه ودیعه
۳۱-امضاء صورتجلسه و خروج از شرکت
۳۲-بخش دوم : حقوق خانواده
۳۳-دستور موقت – حضانت فرزندان
۳۴-تامین خواسته – استرداد جهیزیه
۳۵-دستور موقت – ملاقات فرزند
۳۶-ملاقات دائمی
۳۷-تأمین خواسته – مطالبه مهریه
۳۸-طلاق
۳۹-الزام به تمکین
۴۰-مطالبه به نفقه فرزندان
۴۱-الزام به تمکین خاص
۴۲-مطالبه مهریه
۴۳-فصل دوم: کیفری
۴۴-کلاهبرداری
۴۵-جیب بری (سرقت)
۴۶-افترا (توهین)
۴۷-خیانت در امانت
۴۸-مشارکت در اهمال نگهداری اموال دولتی
۴۹-فروش نگهداری قرص روان گردان (شیشه)
۵۰-جعل و غصب عناوین دولتی
۵۱-ورود و اقامت غیرمجاز – سرقت
۵۲-جعل واستفاده از سند مجعول
۵۳-ضرب و جرح عمدی
۵۴-صدور چک بلامحل
۵۵-جعل مهر و استفاده از شناسنامه جعلی
۵۶-اعتیاد و نگهداری شیشه
۵۷-مزاحمت برنسوان
۵۸-توهین و تهدید
۵۹-تغییر در پلاک خودرو
۶۰-غیبت از نظام وظیفه
۶۱-اخلال در نظم عمومی
۶۲-جبران ضرر و زیان ناشی از جرم
۶۳-بی احتیاطی در رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی
۶۴-ایراد ضرب و جرح عمدی و فحاشی
۶۵-کلاهبرداری
۶۶-جیب بری (سرقت)
۶۷-افتراء – توهین – نشر اکاذیب
۶۸-خیانت در امانت
۶۹-مشارکت در اهمال در نگهداری اموال دولتی
۷۰-فروش – نگهداری – قرص اکستازی
۷۱-جعل عنوان دولتی
۷۲-جبران ضرر و زیان ناشی از جرم
۷۳-فصل سوم: بخش اول اجرای احکام مدنی
۷۴-تخلیه و تحویل
۷۵-پرداخت مبلغ چک
۷۶-الزام به حضور در دفتر خانه
۷۷-تخلیه وتحویل واحد مسکونی
۷۸-پرداخت وجه
۷۹-اعمال ماده ۱۴۹ قانون کار
۸۰-خلع ید – پرداخت اجرت المثل
۸۱-مطابق حقوق کارگری
۸۲-پرداخت وجه و هزینه دادرسی
۸۳-رفع اثر تأمین خواسته
۸۴-پرداخت حقوق
۸۵-مطالبه حقوق کارگری
۸۶-الزام به تنظیم سند رسمی
۸۷-فروش ملک مشاعی
۸۸-پرداخت وجه
۸۹-تخلیه و تحویل آپارتمان
۹۰-رفع تصرف عدوانی
۹۱-تخلیه و تحویل
۹۲-تأمین خواسته (توقیف اموال)
۹۳-دستور تخلیه
۹۴-رفع تصرف عدوانی
۹۵-الزام به انتقال رسمی
۹۶-تخلیه و تحویل
۹۷-اجراء قرار تأمین خواسته کیفری
۹۸-تأمین اموال
۹۹-خلع ید و رفع اثر تصرف عدوانی
۱۰۰-خلع ید
۱۰۱-تأمین خواسته
۱۰۲-توقیف اموال
۱۰۳-اجرای ماده ۴۵ قانون کار
۱۰۴-فصل دوم – بخش دوم اجرای احکام کیفری
۱۰۵-ترک انفاق
۱۰۶-کلاهبرداری (فروش مال غیر)
۱۰۷-سرقت
۱۰۸-سرقت به عنف و تهدید
۱۰۹-تخریب و ایراد خسارت
۱۱۰-جعل کلاهبرداری
۱۱۱-سرقت
۱۱۲-ترک انفاق
۱۱۳-کیف قاپی
۱۱۴-تخریب
۱۱۵-رانندگی بدون پروانه
۱۱۶-صدمه بدنی غیر عمدی
۱۱۷-فصل چهارم
۱۱۸-ممانعت از حق
۱۱۹-صدمه بدنی غیرعمدی
۱۲۰-توهین و فحاشی
۱۲۱-ابطال شناسنامه
۱۲۲-خیانت در امانت
۱۲۳-ضرب و جرح عمدی
۱۲۴-مطالبه مهریه
۱۲۵-رابطه نامشروع
۱۲۶-مخدوش کردن چک
۱۲۷-صدمه بدنی غیرعمدی
۱۲۸-ضرب و جرح عمدی
۱۲۹-مزاحمت تلفنی
۱۳۰-قرار رد درخواست
۱۳۱-مطالبه خسارات وارده
۱۳۲-نگهداری مشروبات الکلی
۱۳۳-اعسار و تقسیط
۱۳۴-ضرب و جرح عمدی
۱۳۵-مطالبة بقیه مهریه
۱۳۶- -اعسار از محکوم به

دانلود گزارش کارآموزی مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد