دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود گزارش کارآموزی نصب‌ و راه‌ اندازي‌ آسانسور – آسانسور سازی برج پیما

دانلود گزارش کارآموزی نصب‌ و راه‌ اندازي‌ آسانسور – آسانسور سازی برج پیما

تاريخچه‌ محل‌ كارآموزي‌
محل‌ كارآموزي‌ شركت‌ آسانسورسازي‌ برج‌ پيما كه‌ تأسيس‌ كننده‌ آن‌ عبدالمجيدكرمي‌ است‌ كه‌ در سال‌ 1380 تأسيس‌ گرديده‌ است‌.

كه‌ شماره‌ ثبت‌ شركت‌ 181737مي‌باشد كه‌ كار اصلي‌ شركت‌ نصب‌ و راه‌ اندازي‌ آسانسور و تعميرات‌ و سرويس‌آسانسور است‌ كه‌ اين‌ شركت‌ داراي‌ 9 اكيپ‌ كاري‌ است‌ كه‌ هركدام‌ يك‌ كار مخصوصي‌ راانجام‌ مي‌دهند.

كه‌ برخي‌ كار آهنكاري‌ و برخي‌ كارهاي‌ ريلي‌ عده‌اي‌ كار مكانيكي‌ و عده‌اي‌كار نصب‌ راه‌ اندازي‌ را انجام‌ مي‌دهند كه‌ نصب‌ راه‌ اندازي‌ يك‌ آسانسور را در دو هفته‌ به‌اتمام‌ مي‌رسانند.

اين‌ شركت‌ با كارخانه‌هاي‌ بزرگي‌ از قبيل‌ شركت‌ تابلوسازي‌ آرمان‌ فرازعبدداقي‌ – ارسي‌ – شركت‌ در اتوماتيك‌ بياباني‌ همكاري‌ مي‌كند و تمامي‌ آسانسورها رابعد از كار استاندارد تا يكسال‌ گارانتي‌ مي‌كنند.

کارآموزی نصب‌ و راه‌ اندازي‌ آسانسور

فهرست مطالب
تاريخچه‌ محل‌ كارآموزي‌ 7
تاريخچه‌ آسانسور: 9
يك‌ آسانسور مسافربر چطور كار مي‌كند؟ 12
كنترل‌ها 12
نگاهي‌ گذرا بر مخترعان‌ آسانسور 14
جنبه‌ها و كيفيت‌هاي‌ ايمني‌ 19
آسانسور سيلو 21
آسانسور از كجا مي‌فهمد كه‌ چه‌ وقت‌ بايد توقف‌ كند؟ 21
آسانسور حمل‌ بار و مسافر 24
آسانسور خدماتي‌ 25
آسانسور خودرو بر ساختمان‌هاي‌ خصوصي‌ 26
ريل‌ راهنما 26
تعريف‌ سيستم‌ مكانيكي‌ و قطعات‌ مربوطه‌ 26
قطعات‌ اصلي‌ آسانسورهاي‌ الكتريكي‌ 27

کارآموزی نصب‌ و راه‌ اندازي‌ آسانسور

ج‌) سيستم‌ ايمني‌ اتوماتیک 29
چ‌) ضربه‌ گيرها 30
ترمزها 31
سيستم‌ تعليق‌ كابين‌ و مكانيزم‌ تعادل‌ 33
وزنه‌ تعادل‌ 33
هدايت‌ كابين‌ 34
مقررات‌ ايمني‌ ريل‌هاي‌ راهنما 35
انواع‌ كفشك‌ راهنما 35
گاورنر سرعت‌ غيرمجاز 36
سيستم‌ ايمني‌ (پاراشوت‌) 37
ضربه‌گيرها: 39
ضربه‌گير پلي‌ اورتان‌ (جمع‌ كننده‌ انرژي‌) 40
ضربه‌گير فني‌ (جمع‌ كننده‌ انرژي‌) 40
ضربه‌ گير روغني‌ (هيدروليك‌) (مستهلك‌ كننده‌ انرژي‌) 40
مقررات‌ ايمني‌ سيم‌ بكسل‌ها و ايمني‌هاي‌ مكانيكي‌ 41
درها و سردرها 43
مشخصات‌ انواع دربها 43
درهاي‌ لولايي‌ 43

دانلود کارآموزی نصب‌ و راه‌ اندازي‌ آسانسور

درهاي‌ كشويي‌ افقي‌ 44
استانداردسازي‌ آسانسور 44
كليات‌ 46
مراحل‌ طراحي‌ و اطلاعات‌ ساخت‌ آسانسور از آماده‌ سازي‌چاهك‌ تا بتون‌ ريزي‌ 47
مرحله‌ 1) آماده‌ سازي‌ كف‌ چاله‌ آسانسور: 47
مرحله‌ 2) تهيه‌ نقشه‌: 49
مرحله‌ 3) بتون‌ ريزي‌ كف‌ چاهك‌: 49
مرحله‌ 6) ايجاد موتورخانه‌: 51
مرحله‌ 8) اجراي‌ كابل‌كشي‌ و نصب‌ تابلو برق  سه‌ فاز: 53

گزارش کارآموزی نصب‌ و راه‌ اندازي‌ آسانسور – آسانسور سازی برج پیما

مرحله‌ 9) بتون‌ريزي‌ سقف‌ چاهك‌: 54
نكته‌ مهم‌: رعايت‌ موارد ايمني‌: 55
كمك‌ به‌ پروژه‌ دانشجوهاي‌ دانشگاه‌ شاهرود 55
نحوه‌ مدل‌ كردن‌ چاله‌ آسانسور در SAFE: 57
خروجي‌هاي‌ زير پس‌ از پردازش‌: 59
فاز اول‌ طراحي‌: طراحي‌ ابعاد و اندازه‌ها 60
فاز دوم‌ طراحي‌: تعيين‌ مشخصات‌ فني‌ قطعات‌: 61
فاز سوم‌ طراحي‌: تهيه‌ نقشه‌هاي‌ اجرايي‌ جهت‌ عمليات‌ نصب وراه‌اندازي‌: 62
مراحل‌ طراحي‌ و اطلاعات‌ ساخت‌ آسانسور از آماده‌سازي‌چاهك‌ تا بتون‌ريزي‌ 63
مرحله‌ 1) آماده‌ سازي‌ كف‌ چاله‌ آسانسور: 63
مرحله‌ 2) تهيه‌ نقشه‌: 65
مرحله‌ 3) بتون‌ ريزي‌ كف‌ چاهك‌: 65
مرحله‌ 6) ايجاد موتورخانه‌: 67
مرحله‌ 7) دورچيني‌ درب‌ طبقات‌: 69
مرحله‌ 8) اجراي‌ كابل‌كشي‌ و نصب‌ تابلو برق  سه‌ فاز: 69
مرحله‌ 9) بتون‌ريزي‌ سقف‌ چاهك‌: 70

کارآموزی نصب‌ و راه‌ اندازي‌ آسانسور – آسانسور سازی

نكته‌ مهم‌: رعايت‌ موارد ايمني‌: 71
پارامترهاي‌ فني‌ آسانسور 71
ج‌) سيستم‌ ايمني‌ 73
چ‌) ضربه‌ گيرها 74
مقررات‌ ايمني‌ ترمز آسانسور 75
مقررات‌ ايمني‌ سيستم‌ محركه‌ و ترمز آسانسور 76
كابين‌ و وزنه‌هاي‌ تعادل‌: 77
وزنه‌ تعادل‌: 78
هدايت‌ كابين‌ 78
مقررات‌ ايمني‌ ريل‌هاي‌ راهنما: 79
انواع‌ كفشك‌ راهنما 79
2) كفشك‌هاي‌ غلطكي‌ 80
گاورنر سرعت‌ غيرمجاز: 80
سيستم‌ ايمني‌ (پاراشوت‌) 81
ضربه‌گيرها: 83
مشخصات‌: 83
(Dissipation type 2) نوع‌ مستهلك‌ كننده‌ انرژي‌ 83
آسانسور چگونه‌ كار مي‌كند؟ 87
اشكالات‌ سيستم‌ هيدروليك‌ 89
ب‌ – آسانسورهاي‌ كابلي‌ 90
ايمني‌ سيستم‌: 90
درهاي‌ اتوماتيك‌: 92

کارآموزی نصب‌ و راه‌ اندازي‌ آسانسور – آسانسور سازی

مدار فرمان‌ 93
موتور آسانسور: 94
ترمز آسانسور: 94
سيستم‌ درب‌ بازكن‌ اتوماتيك‌: 95
سيستم‌ روزيون‌: 96
تراول كابل‌: 97
توضيحات‌ كلي‌ يك‌ آسانسور: 97
سنسورها: 99
ايمني‌ها: 101

کارآموزی نصب‌ و راه‌ اندازي‌ آسانسور

آسانسورها و بالابرهاي‌ مكانيكي‌ مناسب‌ معلولين‌ 102
ترمزها – مهدي‌ صاحبدل‌ كارشناس‌ مكانيك‌ / فصل‌ دوم‌ 103
شكل‌ 1-1 ترمز d.c الكترومغناطيس‌ (Dewhurst plc) 104
مسئوليت‌ها و ضمانت‌هاي‌ واحد توليدي‌ آسان‌ شايان‌ 109
احتياط‌هاي‌ ايمني‌ 110
برنامه‌ريزي‌ عمليات‌ 112
آمادگي‌ 113
مراحل‌ مونتاژ 113
برقراري‌ عمليات‌ 116
عمليات‌ كششي‌ طناب‌ دستگاه‌ كنترل‌ كننده‌ ترمز اضطراري‌ 117
كاركردن‌ آزمايشي‌ بعد از مونتاژ كردن‌ 117
كنترل‌ كردن‌ تمام‌ عمليات‌ 118
كنترل‌ كردن‌ دستگاه‌ ايمني‌ براي‌ طناب‌ فولادي‌ كششي‌ 119
برنامه‌ نگهداري‌ و كنترل‌ 120
انجام‌ دادن‌ تعميرات‌ 121
راهنماي‌ نصب‌ تابلوي‌ برق  اضطراري‌ 122
نحوه‌ كار دستگاه‌: 123
راهنماي‌ سيم‌ كشي‌ ترمينال‌ها 124
راه‌ اندازي‌ و كنترل‌ انواع‌ درب‌ در تابلوي‌ EU7500 126
راه‌ اندازي‌ درب‌ سه‌ فاز 126
تعريف‌ شاخص‌ IP 127
جعبه‌ رويزيون‌ EC6 132
سرعت‌ تابلوهاي‌ دو AC2 133
ضرورت‌ نوسازي‌ آسانسورهاي‌ قديمي‌ 135
1- تضمين‌ امنيت‌ و آسايش‌ 136
2- مديريت‌ زمان‌ و سرمايه‌ 137
3- اعتبار تجديد شده‌ 139
4- هزينه‌ تحميلي‌ ناشي‌ از كار افتادگي‌ 139
5- سود حاصل‌ از احساس مثبت‌ مسافران‌ 140
6- به‌ روز كردن‌ ساختمان‌ – حفظ‌ سابقه‌ 141
7- اجاره‌ دادن‌ آپارتمان‌ با نرخ‌ جديد 142
8- بهينه‌ سازي‌ مصرف‌ انرژي‌ 143
نتيجه‌گيري‌: 145

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 124

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید


 

 

دانلود گزارش کارآموزی نصب‌ و راه‌ اندازي‌ آسانسور – آسانسور سازی برج پیما
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد