گفتگو با خردمندان و دانشوران ، پاداشی کمیاب است.
خانه » گزارش کارآموزی » دانلود گزارش کارآموزی نیروگاه حرارتی اهواز
دانلود گزارش کارآموزی نیروگاه حرارتی اهواز

دانلود گزارش کارآموزی نیروگاه حرارتی اهواز

گزارش کارآموزی نیروگاه حرارتی اهواز

آشنایی با سیکل بخارو بررسی تجهیزات الکتریکی نیروگاه

فهرست مطالب
مقدمه
1-تاریخچه نیروگاه رامین
2-مدیریت وچارت سازمانی نیروگاه رامین
3-تاسیسات وسوخت رسانی نیروگاه
4-تجهیزات وقسمت های سیکل
4-1-بویلر
4-2-کندانسور
4-3-برج خنک کننده
4-4-توربین
4-5-بویلرراه انداز
4-6-دیراتور
4-7-فیدپمپ
4-8-پمپ کندانسیت
4-9-گرم کن
4-10-بوسترپمپ
4-11-اجکتورپمپ
4-12-اواپراتور
5- سیستم های موجوددرهر واحد
5-1-سیستم آب گردشی
5-2-سیستم آب بندی توربین
5-3-سیستم روغن کاری اصلی توربین
5-4-سیستم آب خنک کن استاتور ژنراتور
5-5-سیستم گرم کردن پین وفلنج
6-راه اندازی واحدهای نیروگاه
6-1-انواع راه اندازی
6-2-مراحل راه اندازی
7-تجهیزات الکتریکی الکتریکی هرواحد
7-1-مشخصات نامی ژنراتور واحد
7-2-مشخصات نامی ترانس واحد
7-3-دیزل ژنراتور
8-تجهیزات حفاظتی الکتریکی هرواحد
8-1-حفاظت دیفرانسیل طولی ژنراتور
8-2-حفاظت دیفرانسیل عرضی ژنراتور
8-3-حفاظت دیفرانسیل طولی ترانس واحد
9- سیستم تحریک هرواحد
9-1-سیستم تحریک واحدهای4و3
9-2-سیستم تحریک واحدهای 6و5
9-3-حفاظت های موجود درسیستم تحریک
9-4-تشریح میکروکنترلرAVR سیستم تحریک
10-آشنایی با انواع تست فشارقوی نیروگاه
10-1-تست پلاریته
10-2- تست مقاومت عایقی وتعیین مقدار مقاومت وtgδ
11-شین بندی واحد
11-1 -شینهای مصرف داخلی
11-2-شینهای باسطح ولتاژkv3/6
11-3-شینهای با سطح ولتاژkv4/0
12-پست انتقال واحدهای 6و5 نیروگاه
13-حفاظت وکنترل
13-1-حفاظت وکنترل الکتروموتورها
13-2-حفاظت شینهای kv3/6
13-3-حفاظت شینهای kv4/0
13-4-اختصارات رله
13-5-نحوه فرمان قطع ووصل بریکرهایkv 3/6
13-6-نحوه فرمان قطع ووصل بریکرهایkv 4/0
13-7-فرمول تعیین اضافه بار
13-8-فرمول تعیین قطع سریع بریکر
6-راه اندازی واحد:
6-1 انواع راه اندازی:
6-1-1-راه اندازی سرد:این نوع راه اندازی زمانیست که مدت توقف توربین بیش از 120ساعت بوده ودرجه حرارت فلز ورودی HP از 150 درجه سانتیگراد بیشترنباشد.                                                    6-1-2 – راه اندازی گرم:این نوع راه اندازی زمانیست که مدت توقف  توربین بین(10-6) ساعت بوده ودرجه حرارت فلز ورودی به HP (420-150) درجه سانتیگرادو IP (440-100) درجه سانتیگراد باشد.
6-1-3 –راه اندازی داغ: این نوع راه اندازی زمانیست که مدت توقف توربین بین (10-6) ساعت بوده ودرجه حرارت فلز ورودی به HP از 420 وIP از 440 درجه سانتیگراد بیشتر باشد.
6-1-4poy راه اندازی از اول میشودووقتی فشاربخاراصلی رابا بستن poy5 به (60-50)اتمسفررساندیم
اسپری poy  راوارد مدار کرده درجه حرارت بعد از poy را در حد 220درجه سانتیگراد نگه می داریم.
همچنین همیشه باید درجه حرارت بعد از poy راه اندازباید (80-50) درجه سانتیگرادازسیلندر HPبیشتر
باشد.
6-1-5وقتی درجه حرارت فلزسیستم  رهیت گرم به120درجه سانتیگراد رسیدفشاربخاررهیت راتا (10-8) اتمسفربه وسیله والوهای 621و622 افزایش داده طوریکه ترنینگیر خارج نشود.
6-1-6وقتی درجه حرارت استاپ والوهای HP واولین لوله های cross over  به (250_200)درجه سانتیگرادودرجه حرارت سیلندر HP به 140 درجه سانتیگراد رسیدودومین لوله های cross over  وگاورنروالوهابه 150 درجه سانتیگراد رسید گرم کردن را متوقف میکنیم.
6-2 مراحل راه اندازی:
6-2-1-آبگیری مخازن از کندانسوز بزکا(تانک ذخیره آب مقطر)
6-2-2-کندانسیت پمپ مرحله اول(کن یک) با یک پمپ شروع به کار میکند
6-2-3-با شروع پمپ کن یک سیستم بو (فیلترها)فعال می شوند
6-2-4-کندانسیت مرحله دوم(کن دو) وارد مدار می شوند
6-2-5-دیراتور 7 اتمسفری از کن دو آب گیری می کند
6-2-6-مرحله BY PASS  بوستر پمپها
6-2-7-آب بوستر پمپ به دیراتور برمیگردد تا عمل اکسیژن گیری به حد نرمال %5 برسد
6-2-8-آبگیری بویلر از بوستر پمپ تاپرشدن لوله های بویلر به حجم t 1000 با یک بوستر پمپ
6-2-9-فیدپمپ زدن (چرخش آب از بوستر به فیدپمپ)
6-2-10-مشعل زدن برای دستیابی به دماوفشار لازم بخار آب
6-2-11-دوردادن توربین (خارج کردن توربین ازترنینگیر)به ترتیب ازدورهای 800-1600-2400تا3000 دور
6-2-12-اتصال تحریک به مدار(وارد شدن اکسایتر)
6-2-13-دستیابی به ولتاژ 20 کیلو ولت از خروجی ژنراتور
6-2-14-پارالل شدن توربین با شبکه سراسری
6-2-15-تازمان تولید بار 180 مگا وات تنها یک بوستر پمپ و یک فید پمپ در مدار است واز 180 مگا وات به بالاهر دو بوستر پمپ وارد مدار می شوند.
14
1- تاریخچه نیروگاه رامین:
نیروگاه رامین با هدف  تامین برق  مورد نیاز جنوب غرب کشورورشد صنایع تولید دراستان خوزستان بوجود آمد که در آن زمان احداث یک نیروگاه بخار 600 مگا وات ضرورت یافته بود. به همین منظور در زمان قرارداد احداث واحد های 2و1 نیروگاه رامین  شرکت سهامی تولید وانتقال نیروی برق ایران(توانیر) و شرکت تکنوپروم اکسپورت اتحاد جماهیر شوروی سابق درمورد احداث  واحد نیروگاهی درنزدیکی اهوازشامل دوواحد وهرواحد باظرفیت315مگاوات منعقد شده ودرسال 1354قرارداد دیگری برای اضافه  نمودن  دو واحد مشابه دیگری مابین شرکت توانیرو شرکت تکنوپروم اکسپورت به امضا رسید  و بدین ترتیب مراحل  طراحی ومقدمات  کارهای  اجرایی  برای 4 واحد 315 مگاواتی آغازشد.
عملیات تجهیزکارگاه وکارهای ساحتمانی ازسال 1354 در زمینی به مساحت بیش از5/1میلیون مترمربع معادل 150 هکتار واقع در شمالشرقی اهواز در کنارروستای ویس ودر فاصله کیلومتر 25 جاده اهواز-مسجد سلیمان وشرق رودخانه کارون شروع گردید.
واحد یک نیروگاه در مرداد سال 1358 ،واحد دو نیروگاه درشهریور 1362،واحد سه در تیرماه 1373 وواحد چهار در آبان 1375 راه اندازی وبا شبکه سراسری  پارالل شدند.
در سال1368به لحاظ اهمیت وموقعیت نیروگاه در پایداری وتامین انرژی منطقه درجهت بالابردن سطح کشاورزی وصنعت استان جهت توسعه دو واحد دیگر(واحدهای 6و5)با همان شرکت مذکورمنعقد شد وکارهای اجرایی پروژه واحدهای 6و5 از فروردین 1370 شروع و واحد5 درسال1377 وواحد6 درسال1378 به بهره برداری رسید.

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است