دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود گزارش کارآموزی وکالت

دانلود گزارش کارآموزی وکالت (حقوقي، كيفري، خانواده، اطفال، تجديدنظر)

در مورخه 22/10/1379 بين عطاءالله و حبيب الله نزاعي بوجود آمد طي گزارش نيروي انتظامي عطاء بيان داشت كه حبيب بدون هماهنگي با وراث وارد منزل شده و درختمان را قطع كرده و منزل را تصرف نموده و در حاليكه ملك بصورت مشاع مي باشد عطاء بيان داشت كه 84 سهم از منزل را خريده و طبق اجاره خط و سند حبيب با ضمانت آزاد شد.

طبق صورتمجلس نيروي انتظامي از 9 وراث 5 نفر سهم خود را طي سند واگذار كرده اند و در مورد درختان نيز حبيب بيان داشت كه درخت توت بي ثمر بوده كه موجب آسيب خاك و ديوارهاي همسايه شده است و قصد تغيير خانه را نداشته حبيب با قرار وثيقه آزاد مي گردد . در مورخه 22/2/80 با حضور وكيل دادگاه راي خود را چنين انشاء مي نمايد.

دانلود گزارش کارآموزی وکالت

كه اتهامات وارده با توجه به محتويات پرونده بزهكاري محرز بوده زيرا ملك و خانه مشاع بوده و در مورد قطع اشجار دادگاه با توجه به اقرار متهم بااستناد به ماده 677 و 684 ق.م.ا. و با عنايت به ماده 22 ق.م.ا به لحاظ وضع خاص متهم، وي را جمعاً به 4 ماه حبس و 20 ضربه شلاق محكوم و در خصوص تصرف مال غير چون خود را يكي از وارثين مي دانسته رأي برائت صادر مي نمايد.

حبيب به رأي معترض مي شود كه دادگاه تجديدنظر پرونده مطرح و وكيل بيان مي داردكه قطع اشجار قانوناً جرم نيست و در چهارچوب ماده 684 نبوده و ماده مذكور مربوط به چراندن محصول تخريب تاكستان يا باغ ميوه يا باغستان و قطع و در و محصول ديگري است لذا به لحاظ فقدان ركن قانوني جرم حكم برائت صادر مي شود.

فهرست مطالب

پيشگفتار 1
بخش اول : امور حقوقي 2
غبن فاحش 3
الزام به ايفاي تعهد 12
مطالبه وجه و اعسار از پرداخت هزينه دادرسي 16
فسخ قرارداد اجاره 19
صدور حكم به جهت وصول مهريه از ماترك و احتساب هزينه دادرسي 23
فسخ قرارداد بيع 27
رفع مزاحمت و ممانعت از حق 30
احضار از پرداخت محکوم به 32
تخلیه مورد اجاره 34

دانلود گزارش کارآموزی وکالت

الزام به تنظیم سند رسمی 38
ابطال رأی داور مرضی الطرفین 44
تجویز انتقالمنافع 50
تجویز تعدیل اجاره بها 52
تقسیم باقیمانده ماترک با تجویز انتقال منافع 55
موت فرضی 58
تحریر مهر و موم ترکه 61
تغییر نام شناسنامه 63
تنفیذ وصیت نامه 65
تقاضای صدور گواهی افراز 68
خلع ید 70
فروش مال غیر 72
فسخ قرارداد تخلیه منزل مطالبه اجور معوقه 75
تخلیه 79
تخلیه مورد اجاره 81
فصل دوم: امور کیفری
خیانت در امانت تصرف مال غیر 86
جعل 88

دانلود گزارش کارآموزی وکالت

اعمال ماده 696 90
قتل غیر عمد 92
فریب در ازدواج 94
آزادی مشروط و تخفیف مجازات 96
ترک انفاق 98
جعل سوء استفاده از امتیازات 100
صدور چک بلامحل خیانت در امانت 105
تصرف عدوانی و فروش مال غیر 109
ربا خواری 112
فصل سوم: امور خانوادگی
فسخ نکاح 115
مطالبه نفقه و تعیین نفقه 117
ازدواج مجدد 119
الزام به تنظیم سند رسمی ثبت نکاح 121
اجازه ازدواج مجدد 123
تقاضای صدور گواهی عدم سازش 125
صدور گواهی عدم سازش و طلاق باستناد ماده 130 ق.م 133
طلاق توافقی 140

دانلود گزارش کارآموزی وکالت

تقلیل نفقه 142
اثبات زوجیت 144
قرار تأمین خواسته مطالبه نصف دارایی باستناد بند الف عقدنامه 147
افزایش نفقه فرزندان 151
فصل چهارم: تجدید نظرخواهی
ایفای تعهد 153
رفع رطوبت 165
الزام به فروش دستگاه مورد مشارکت و تقسیم سهم حق الطرفین 171
استرداد شیربها 176
مطالبه وجه 180
استرداد سند مالکیت 184
ابطال اجرائیه 190
الزام به ساختن مقبره 196
فصل پنجم: اطفال
رانندگی بدون گواهینامه منجر به قتل غیر عمد 208
توهین و اهانت به مأمورین 212
شرکت در نزاع دسته جمعی و اخاذی 215
ایراد ضرب و جرح عمدی 217
فصل ششم: اجرای احکام کیفری
مزاحمت تلفنی 222
تخریب اتومبیل و قدرت نمایی و جریحه دار کردن عفت عمومی 225
کیف ربایی 232
سرقت مسلحانه 236
سرقت مقرون به آزار 239
تفخیذ، رابطه نامشروع، شرب خمر، نگهداری آلات ماهواره 243
تجاوز و فریب(زنای غیر محسنه) 251
برگزاری پارتی و شرب خمر 259
لواط 264
فصل هفتم:اجرای احکام مدنی
توقیف عملیات اجرایی در یک قطعه زمین 268
قلع و قمع مستحدثاث ایجادی و نیم عشر دولتی 270

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 275

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

 


 

دانلود گزارش کارآموزی وکالت
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد