دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود گزارش کارآموزی وکالت

گزارش کارآموزی وکالتفهرست موضوعي
عنوان                                        صفحه
1-           سرقت                                     1
2-            مطالبه(سفته)                               14
3-            تخليه                                   19
4-           خلع يد                                   26
5-           نزاع                                     37
6-           تخليه                                    41
7-           مطالبه اجرت المثل                           45
8-           استرداد اموال                               50
9-           تصادف جرمي منجر به فوت                      53
10- مطالبه وجه چك                               57
11- الزام به تنظيم سند                          59
12- تغيير نام                                   61
13- تصادف جرمي                              65
14- مطالبه ديه                              67
15- خلع يد                                  81
16- تخليه                                   85
17- تصادف فوتي                              93
18- فسخ قرار داد                                100
19- تخريب و پيشروي در ملك                       105
20- مطالبه ( فاكتور)                                109
21- فروش مال غير و كلاهبرداري                        112
22- مطالبه                                  120
23- الزام به تنظيم سند                          124
24- فسخ قرار داد                                130
عنوان                                        صفحه
25- سرقت                                    135
26- مطالبة اجور معوقه                           141
28- خلع يد                                  146
29- ايراد صدمه غير عمد                          150
30- مطالبه وجه چك                               157
31- مطالبه خسارت اتومبيل                            160
32- تقسيط ديه و اعار                            165
33- قتل غير عمد                                 169
34- مطالبه                                  178
35- مطالبه سفته                                 183
36- ديه                                  186
37- فحاشي  تهديد و استفادة غير مجاز از برق عمومي               191
38- مهروموم و تحرير تركه                            200
39- الزام به اجازة تعميرات                             203
40- مطالبه و واخواهي                            206
41- مطالبه وجه چك  فاكتور                           208
42- مطالبه وجه چك                               211
43- شرب خمر و نگهداري ماهواره و استعمال مواد مخدر              214
44- اعتراض به توقيف اموال                           221
45- سرقت                                    226
46- تخليه                                   228
47- تنظيم سند                               231
48- فسخ مبايعه‌نامه                              237
49- اختلاف خانوادگي                          242
50- مطالبه                                  249
عنوان                                        صفحه
51- ابطال شناسنامه                                  251
52- تعديل اجاره بها                                 254
53- تصادف جرمي                              256
54- تنفيذ وصيت نامه                                 261
55- فسخ قولنامه                                 263
56- تنظيم سند رسمي                          267
57- افترا و توهين و مزاحمت و ممانعت از حق                  273
58- مطالبه                                  277
59- تخليه                                   282
60- انتقال سند                              286
61- سرقت                                    288
62- مطالبه( اجراي حكم  توقيف)                       293
63- مطالبه                                  297
64- تنظيم سند رسمي                          299
65- فروش مال غير و كلاهبرداري                        302
66- فسخ قرارداد                                 311
67- خلع يد                                  315
68- مطالبه                                  320
69- تخريب و فحاشي و ايراد ضرب و جرح عمدي            322
70- مطالبه چك                               329
71- ابطال واقعة فوت                                 331
72- تنظيم سند رسمي                          335

دانلود گزارش کارآموزی وکالت
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد