دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود کارآموزی پالايشگاه نفت كرمانشاه

کارآموزی پالايشگاه نفت كرمانشاه  

تاریخچه:

پالایشگاه کرمانشاه در سال 1314 با تولید روزانه 4200 شبکه، در شمال شهر کرمانشاه در کنار رودخانه قره مو شروع به غعالیت کرد. در سال 1340 طرح توسعۀ پالایشگاه به ظریت 15000 شبکه در روز به انجام رسید و در 27 اردیبهشت سال 1350 به طور رسمی افتتاح شد، متماقب آن ظرفیت پالایشگاه در سال 1357 به حدود 19000 شبکه در روز افزایش یافت. همزمان با احداث پالایشگاه، خط لوله 3 اینچ نفت شهر برپیده و به جای آن خط لوله ای به قطر 8 اینچ و به طول260 کیلومتر احداث شده در آبان ماه 1362 نیز خط لوله افرینه به کرمانشاه به قطر 16 اینچ و به طول 172 کیلومتر آماده بهره برداری شد.

در حال حاضر خوراک پالایشگاه از طریق دو خط لوله نفت شهر به کرمانشاه و اهواز به کرمانشاه و حوزه سرکان ماله کوه تأمین می شود. در سال 1363 نیز با ایجاد تغییراتی تحت عنوان پروژه نوسازی، ظرفیت پالایشی آن به حدود 30000 شبکه در روز افزایش داده شد که نسبت به رفیت طراحی اولیه 100 درصد افزایش نشان می دهد. در سال 1378 شرکت پالایش نفت کرمانشاه به ثبت رسید و پالایشگاه در زیر مجموعۀ آن قرار گرفت.

دانلود گزارش کارآموزی پالايشگاه نفت كرمانشاه

فهرست مطالب
تاریخچه                                                                                     1
پیش گفتار                                                                                  5
کلیاتی راجع به نفت                                                                      9
نام گذاری فرآورده  های نفتی                                                         14
فصل اول: جستجو و تولید نفت                                                     16
1-1-     منشأ نفت                                                                        16
2-1- زمین شناسی نفت                                                               16
1-2-1- انواع مخازن نفت                                                             19
3-1- اکتشاف نفت                                                                       21
1-3-1- روش های ژئوفیزیکی                                                        23
2-3-1- روشهای ژئوشیمی                                                             24
4-1- حفاری                                                                               25
حفاری برای استخراج                                                                    26
فصل دوم: ترکیب شیمیایی نفت خام فرآورده های نفتی                 31
1-2- ترکیب شیمیایی نفت خام                                                     31
2-2- ترکیب شیمیایی فراورده های نفتی
36 1-2-2- مشتقات  ایدروکربور نفت طبیعی                                          36
الف- بنزین                                                                                     36
ب – نفت چراغ، نفت گاز                                                                  37
ج- روغن ها                                                                                    38
2-2-2- مشتقات غیر ایدروکربورنفت طبیعی                                         41
الف- ترکیبات گوگردار دار                                                                41
ب – ترکیبات اکسیژندار                                                                   42
ج- ترکیبات ازت دار                                                                        43
د- ترکیبات فلز دار                                                                           43
فصل سوم- مشخصات شیمی فیزیکی ایدروکربوهای خالص
 و برشهای نفتی                                                                            45
1-3- کلیات                                                                                   45
2-3- نقطه جوش متوسط برشهای نفتی                                              46
3-3- عامل تشخیص KUOP
1-3-3- ایدروکربورهای خالص                                                            47
2-3-3- برشهای نفتی                                                                   47
5-3- فشار بخار                                                                           48
1-5-3- ایدروکربورهای خالص                                                       48
2-5-3- برشهای نفتی                                                                   48
3-5-3- مخلوط ایدروکربورها                                                         48
فصل چهارم
آزمایشهای انجام شده                                                                  50

تاریخچه:

پالایشگاه کرمانشاه در سال 1314 با تولید روزانه 4200 شبکه، در شمال شهر کرمانشاه در کنار رودخانه قره مو شروع به غعالیت کرد. در سال 1340 طرح توسعۀ پالایشگاه به ظریت 15000 شبکه در روز به انجام رسید و در 27 اردیبهشت سال 1350 به طور رسمی افتتاح شد، متماقب آن ظرفیت پالایشگاه در سال 1357 به حدود 19000 شبکه در روز افزایش یافت. همزمان با احداث پالایشگاه، خط لوله 3 اینچ نفت شهر برپیده و به جای آن خط لوله ای به قطر 8 اینچ و به طول260 کیلومتر احداث شده در آبان ماه 1362 نیز خط لوله افرینه به کرمانشاه به قطر 16 اینچ و به طول 172 کیلومتر آماده بهره برداری شد.

در حال حاضر خوراک پالایشگاه از طریق دو خط لوله نفت شهر به کرمانشاه و اهواز به کرمانشاه و حوزه سرکان ماله کوه تأمین می شود. در سال 1363 نیز با ایجاد تغییراتی تحت عنوان پروژه نوسازی، ظرفیت پالایشی آن به حدود 30000 شبکه در روز افزایش داده شد که نسبت به رفیت طراحی اولیه 100 درصد افزایش نشان می دهد. در سال 1378 شرکت پالایش نفت کرمانشاه به ثبت رسید و پالایشگاه در زیر مجموعۀ آن قرار گرفت.

پروژه های اجرا شده:

1/ تغییرات آرایش و تعداد مبدلهای پیشگرم

2/ نصب Studed tube در قسمت کنوکسیون کوره تقطیر

3/ نصب فلاش درام

4/ نصب دوده گیر در کوره واحد تقطیر

5/ نصب دستگاه نمک گیر

6/ نصب دودکش مستقل برای کوره سوم واحد تبدیل کاتالسیتی

7/ پروژه تصفیه فاضلاب صفتی و بهداشتی

8/ اخذ گواهینامه بین المللی مدیریت کیفیت Iso 9002

9/ اخذ گواهینامه بین الملی سیستم مدیریت زیست محیطی Iso 14001

پروژه های در دست اجرا:

1/ پروژه دیگهای بخار جدید شامل 2 دستگاه بویار

هر یک به ظرفیت 30 تن در ساعت با فشار 600 پوند بر اینچ مربع

2/ پروژه تولید آب صتی(DM) به ظریفت 100 متر مکعب در ساعت

3/ سیستم جمع آوری آبهای مقطر برگشتی

4/ پروژه نصب دو دستگاه ژنواتورهای بخاری هر یک به ظرفیت 3 مگاوات

5/ پروژه استفاده از MTBE بجای تترااستیل سرب

6/ پروژه بازیافت سلاپس بدون سرب و تزریق آن به نفت خام

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 50

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

دانلود کارآموزی پالايشگاه نفت كرمانشاه
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد