اگر صخره در مسیر رود نبود ،رود هیچ آوازی از خود سر نمی داد.
خانه » گزارش کارآموزی » دانلود گزارش کارآموزی کابل کشی برق در كارخانجات كابل سازي ايران
دانلود گزارش کارآموزی کابل کشی برق در كارخانجات كابل سازي ايران

دانلود گزارش کارآموزی کابل کشی برق در كارخانجات كابل سازي ايران

دانلود گزارش کارآموزی کابل کشی برق در كارخانجات كابل سازي ايران

پيشگفتار
این پروژه شامل گزارش ها ، و تجربیاتی است که در كارخانجات كابل سازي ايران ICMC به مدت 240 ساعت کارآموزی ، ثبت شده است و مقایسه اطلاعات و تئوری های مختلف صورت گرفته است. ودر پايان از زحمات مسئولين كارخانه كابل سازي ايران كمال تشكر رادارم .
مقدمه
يكي از اهداف اساسي و بسيار مهم سياستگذاران ايجاد ارتباط منطقي و هماهنگ صنعت و محيط كار با دانشگاه و دانشجو مي با شد كه هم در شكوفائي ورشد صنايع موثر بوده و هم دانشجويان را از يادگيري دروس تئوري محظ رهايي داده و علم  آنها را كاربردي تر كرده و باعث مي شود آن را  در عرصه عمل ، آزموده و به مشكلات و نا بسامانيهاي علمي و عملي محيط كار آشنا شده و سرمايه وقت خويش را در جهت رفع آنها مصرف نمايند ، كه براي جامعه در حال توسعه ما از ضروريات مي با شد .
با اين مقدمه شايد اهميت و جايگاه درس دو واحدي كارآموزي براي ما روشنتر شده و با نگاهي ديگر به آن بپردازيم .
ميزان رضايت دانشجو از اين دوره
اين دوره بسيار مفيد و براي دانشجوحاعز اهميت مي باشد وهدف آشنايي با محيط كارگاهي ، كسب تجربه ، ايجاد و درك روابط بين مفاهيم و اندوخته هاي تئوري با روشها و كاربردهاي عملي و اجرايي ، ايجاد ارتباط با محيط كار و تعيين ميزان كاربرد تئوري در عمل بوده است.

دانلود گزارش کارآموزی کابل کشی برق در كارخانجات كابل سازي ايران
فهرست مطالب پيشگفتار
مقدمه
ميزان رضايت دانشجو از اين دوره
معرفي كارخانه
گزارش كار كارآموز
تعریف کابل:
تئوری کابل:
١-شبکه های کابلی:
ساختمان کابل
هادی ها:
عایق ها:
شناسائي كابلها:
كابلهاي روغني:
تعداد سیم های کابل
رنگ عایق سیم ها
غلاف کابل ها
جریان مجاز
افت ولتاژ در کابل
سیم های برق با هادی مسی
کابل ها
کابل های افشان قابل انعطاف نوع (NYMHY)
کابل های زمینی (NYY)
اتصال به اينترنت از طريق کابل برق
کابل زوج به هم تابیده ( Twisted pair)
زوج به هم تابیده بدون حفاظ (UTP)
زوج به هم تابیده حفاظ دار(STP)
اتصال دو کامپیوتر با درگاه RJ-45 کارت شبکه و بدون استفاده از HUB
چند نكته مهم و كوتاه در مورد كابل:
مقاومت:
شكلهاي كابل كشي در آسانسورها:
1-كشش تك رشته اي:
2-كشش دو رشته اي:
3-كابل كشي 2به 1 :
4-كابل كشي 3به1:
5-كابلهاي توازن:
استاندارد كابل ها در شبكه توزيع
1-1-حمل و نقل
1-2-تخلیه قرقره
1-3-حداقل دما برای نصب کابل
1-4-حداقل شعاع خمش
1-5- کشش مجاز کابل
1-6-1-کابل بکار رفته در داخل پستهای توزیع
1-6-2-1-دفن کابل در زمین
1-6-2-2-سیستم مجرای کابل یا سیستم زیر زمینی
1-7-توصیه های عمومی درباره کابل کشی
1-7-1-تنش های مکانیکی خارجی
1-7-2-تنشهای حرارتی خارجی
1-7-3-حفاظت در برابر عوامل جوی و مواد خورنده :
1-7-4-اتصال به زمین و تداوم الکتریکی پوشش های فلزی کابل ها
1-7-5-جداسازی یا تفکیک کابل کشی های مربوط به مدارهای با ولتاژ خیلی پایین و وسایل ارتباطی
1-7-6-انتخاب وسایل کابل کشی
1-7-7-نقاط تجمع آب یا گرد و خاک
1-7-8-آماده سازی انتهای کابل
1-7-8-1-کابلهای با عایق پلیمری با ولتاژ 1/ 6/0 کیلو وات
1-7-8-2-کابل با عایق پلیمری و ولتاژ بالاتر از 1/6/0 کیلو وات تا 30/18 کیلو وات
1-7-9-ذخیره طول معینی از کابل در هنگام نصب
2-کابل کشی در داخل پست
2-1-کابل کشی روی دیوار یا سقف یا قفسه وسینی کابل
2-2-کابل درکانال
3-کابل کشی درخارج از پست
3-1-خواباندن درگودال و دفن آن درزمین
3-1-1-مسیر کابل
3-1-2- حفر کانال
3-1-3-نصب کابل
3-1-4-عبور کابل از لوله
3-1-5-حریمها
3-1-5-1-نحوه عبور کابل از خیابان و خطوط آهن
3-1-5-2-تقاطع کابل جدید برق با کابل قدیمی (برق یا مخابرات)
3-1-5-3-عبورکابل فشار قوی و ضعیف در یک کانال
3-1-5-4- تقاطع کابل برق با کانال فاضلاب
3-1-5-5-عبور کابل برق به موازات لوله گاز
3-1-5-6-تقاطع کابل برق با لوله گاز
3-1-5-7-عبور کابل برق به موازات لوله های آب
3-1-5-8-تقاطع کابل برق با لوله های آب
3-2-روش های مختلف کشیدن کابل
3-3-آزمونهای الکتریکی بعد از نصب
4-1-تعمیر غلاف صدمه دیده با استفاده از عایق ترموپلاستیکی
4-2-قالب گیری و ریختن رزین برای کابل های با غلاف خارجی PVC
4-3- نوارپیچی با استفاده از نوار چسب PVC
5- متعلقات کابل
5-1-سرکابل
5-2-مفصل بندی
5-3-اصول اولیه برای نصب متعلقات کابل
5-4-مفصل بندی کابل
5-4-1-برداشتن پوشش وغلاف کابل
5-4-2-برداشتن پوشش الکترواستاتیکی فلزی کابل
5-4-3-برداشتن مواد نیمه هادی کابل
5-4-4- برداشتن عایق کابل (لخت کردن)
5-4-5-آزمودنهای کابل با عایق کاغذی
5-4-6-دوراهی مفصل کابل
5-4-7-نوار عایق کابل
5-4-8-نصب مفصل پیش ساخته کابل
5-4-8-1-بکار گیری نوار پوشش الکترواستاتیکی
5-4-8-2-بکار گیری جداکننده کابل و نوارهای همبندی
5-4-8-3-نصب پوشش سربی کابل
5-4-8-4-لحیم کاری پوشش مفصل
5-4-8-5-پرکردن پوسته مفصل کابل با مواد مرکب
5-4-8-6-قراردادن مفصل بر روی جایگاه خود
5-4-9-همبندی وزمین کردن کابل
مراجع :
منابع
پيشگفتار
این پروژه شامل گزارش ها ، و تجربیاتی است که در كارخانجات كابل سازي ايران ICMC به مدت 240 ساعت کارآموزی ، ثبت شده است و مقایسه اطلاعات و تئوری های مختلف صورت گرفته است. ودر پايان از زحمات مسئولين كارخانه كابل سازي ايران كمال تشكر رادارم .
مقدمه
يكي از اهداف اساسي و بسيار مهم سياستگذاران ايجاد ارتباط منطقي و هماهنگ صنعت و محيط كار با دانشگاه و دانشجو مي با شد كه هم در شكوفائي ورشد صنايع موثر بوده و هم دانشجويان را از يادگيري دروس تئوري محظ رهايي داده و علم  آنها را كاربردي تر كرده و باعث مي شود آن را  در عرصه عمل ، آزموده و به مشكلات و نا بسامانيهاي علمي و عملي محيط كار آشنا شده و سرمايه وقت خويش را در جهت رفع آنها مصرف نمايند ، كه براي جامعه در حال توسعه ما از ضروريات مي با شد .
با اين مقدمه شايد اهميت و جايگاه درس دو واحدي كارآموزي براي ما روشنتر شده و با نگاهي ديگر به آن بپردازيم .
ميزان رضايت دانشجو از اين دوره
اين دوره بسيار مفيد و براي دانشجوحاعز اهميت مي باشد وهدف آشنايي با محيط كارگاهي ، كسب تجربه ، ايجاد و درك روابط بين مفاهيم و اندوخته هاي تئوري با روشها و كاربردهاي عملي و اجرايي ، ايجاد ارتباط با محيط كار و تعيين ميزان كاربرد تئوري در عمل بوده است.
معرفي كارخانه
کارخانه معرفی شود
گزارش كار كارآموز
کابل وسیله‌ای است که از دو یا چند سیم هادی الکتریکی تشکیل شده و معمولا در غلاف محافظی قرار دارد و برای انتقال برق بکار می‌رود.
مهمترین و بیشترین عایقی که در ساختمان کابلها بکار میرود P.V.C (پلی وینیل کلراید) است که پرتو دور یا پلاستیک نامیده میشود. P.V.C عایقی غیر قابل اشتعال است و این مزیت خوبی در کابلها میباشد. دارای انعطاف پذیری زیادی میباشد و تنها عیب أن این است که در درجه حرارت حدود صفر و زیر صفر از أن نمیتوان برای عملیات کابل کشی مورد استفاده قرار داد. مواردی مانند ارزانی تولید انبوه و سادگی ساخت باعث شده که بیش از ۹۰ درصد کابلهای فشار ضعیف از این عایق درست شوند………….

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 80

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  User Rating: نفر اول باشید!
  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است