قدر زمان حال را بدانید که گذشته هرگز برنمی گردد و آینده شاید نیاید.(گالیله)
خانه » گزارش کارآموزی » دانلود گزارش کارآموزی کابل کشی برق در کارخانجات کابل سازی ایران
دانلود گزارش کارآموزی کابل کشی برق در کارخانجات کابل سازی ایران

دانلود گزارش کارآموزی کابل کشی برق در کارخانجات کابل سازی ایران

دانلود گزارش کارآموزی کابل کشی برق در کارخانجات کابل سازی ایران

پیشگفتار
این پروژه شامل گزارش ها ، و تجربیاتی است که در کارخانجات کابل سازی ایران ICMC به مدت ۲۴۰ ساعت کارآموزی ، ثبت شده است و مقایسه اطلاعات و تئوری های مختلف صورت گرفته است. ودر پایان از زحمات مسئولین کارخانه کابل سازی ایران کمال تشکر رادارم .
مقدمه
یکی از اهداف اساسی و بسیار مهم سیاستگذاران ایجاد ارتباط منطقی و هماهنگ صنعت و محیط کار با دانشگاه و دانشجو می با شد که هم در شکوفائی ورشد صنایع موثر بوده و هم دانشجویان را از یادگیری دروس تئوری محظ رهایی داده و علم  آنها را کاربردی تر کرده و باعث می شود آن را  در عرصه عمل ، آزموده و به مشکلات و نا بسامانیهای علمی و عملی محیط کار آشنا شده و سرمایه وقت خویش را در جهت رفع آنها مصرف نمایند ، که برای جامعه در حال توسعه ما از ضروریات می با شد .
با این مقدمه شاید اهمیت و جایگاه درس دو واحدی کارآموزی برای ما روشنتر شده و با نگاهی دیگر به آن بپردازیم .
میزان رضایت دانشجو از این دوره
این دوره بسیار مفید و برای دانشجوحاعز اهمیت می باشد وهدف آشنایی با محیط کارگاهی ، کسب تجربه ، ایجاد و درک روابط بین مفاهیم و اندوخته های تئوری با روشها و کاربردهای عملی و اجرایی ، ایجاد ارتباط با محیط کار و تعیین میزان کاربرد تئوری در عمل بوده است.

دانلود گزارش کارآموزی کابل کشی برق در کارخانجات کابل سازی ایران
فهرست مطالب پیشگفتار
مقدمه
میزان رضایت دانشجو از این دوره
معرفی کارخانه
گزارش کار کارآموز
تعریف کابل:
تئوری کابل:
١-شبکه های کابلی:
ساختمان کابل
هادی ها:
عایق ها:
شناسائی کابلها:
کابلهای روغنی:
تعداد سیم های کابل
رنگ عایق سیم ها
غلاف کابل ها
جریان مجاز
افت ولتاژ در کابل
سیم های برق با هادی مسی
کابل ها
کابل های افشان قابل انعطاف نوع (NYMHY)
کابل های زمینی (NYY)
اتصال به اینترنت از طریق کابل برق
کابل زوج به هم تابیده ( Twisted pair)
زوج به هم تابیده بدون حفاظ (UTP)
زوج به هم تابیده حفاظ دار(STP)
اتصال دو کامپیوتر با درگاه RJ-45 کارت شبکه و بدون استفاده از HUB
چند نکته مهم و کوتاه در مورد کابل:
مقاومت:
شکلهای کابل کشی در آسانسورها:
۱-کشش تک رشته ای:
۲-کشش دو رشته ای:
۳-کابل کشی ۲به ۱ :
۴-کابل کشی ۳به۱:
۵-کابلهای توازن:
استاندارد کابل ها در شبکه توزیع
۱-۱-حمل و نقل
۱-۲-تخلیه قرقره
۱-۳-حداقل دما برای نصب کابل
۱-۴-حداقل شعاع خمش
۱-۵- کشش مجاز کابل
۱-۶-۱-کابل بکار رفته در داخل پستهای توزیع
۱-۶-۲-۱-دفن کابل در زمین
۱-۶-۲-۲-سیستم مجرای کابل یا سیستم زیر زمینی
۱-۷-توصیه های عمومی درباره کابل کشی
۱-۷-۱-تنش های مکانیکی خارجی
۱-۷-۲-تنشهای حرارتی خارجی
۱-۷-۳-حفاظت در برابر عوامل جوی و مواد خورنده :
۱-۷-۴-اتصال به زمین و تداوم الکتریکی پوشش های فلزی کابل ها
۱-۷-۵-جداسازی یا تفکیک کابل کشی های مربوط به مدارهای با ولتاژ خیلی پایین و وسایل ارتباطی
۱-۷-۶-انتخاب وسایل کابل کشی
۱-۷-۷-نقاط تجمع آب یا گرد و خاک
۱-۷-۸-آماده سازی انتهای کابل
۱-۷-۸-۱-کابلهای با عایق پلیمری با ولتاژ ۱/ ۶/۰ کیلو وات
۱-۷-۸-۲-کابل با عایق پلیمری و ولتاژ بالاتر از ۱/۶/۰ کیلو وات تا ۳۰/۱۸ کیلو وات
۱-۷-۹-ذخیره طول معینی از کابل در هنگام نصب
۲-کابل کشی در داخل پست
۲-۱-کابل کشی روی دیوار یا سقف یا قفسه وسینی کابل
۲-۲-کابل درکانال
۳-کابل کشی درخارج از پست
۳-۱-خواباندن درگودال و دفن آن درزمین
۳-۱-۱-مسیر کابل
۳-۱-۲- حفر کانال
۳-۱-۳-نصب کابل
۳-۱-۴-عبور کابل از لوله
۳-۱-۵-حریمها
۳-۱-۵-۱-نحوه عبور کابل از خیابان و خطوط آهن
۳-۱-۵-۲-تقاطع کابل جدید برق با کابل قدیمی (برق یا مخابرات)
۳-۱-۵-۳-عبورکابل فشار قوی و ضعیف در یک کانال
۳-۱-۵-۴- تقاطع کابل برق با کانال فاضلاب
۳-۱-۵-۵-عبور کابل برق به موازات لوله گاز
۳-۱-۵-۶-تقاطع کابل برق با لوله گاز
۳-۱-۵-۷-عبور کابل برق به موازات لوله های آب
۳-۱-۵-۸-تقاطع کابل برق با لوله های آب
۳-۲-روش های مختلف کشیدن کابل
۳-۳-آزمونهای الکتریکی بعد از نصب
۴-۱-تعمیر غلاف صدمه دیده با استفاده از عایق ترموپلاستیکی
۴-۲-قالب گیری و ریختن رزین برای کابل های با غلاف خارجی PVC
۴-۳- نوارپیچی با استفاده از نوار چسب PVC
۵- متعلقات کابل
۵-۱-سرکابل
۵-۲-مفصل بندی
۵-۳-اصول اولیه برای نصب متعلقات کابل
۵-۴-مفصل بندی کابل
۵-۴-۱-برداشتن پوشش وغلاف کابل
۵-۴-۲-برداشتن پوشش الکترواستاتیکی فلزی کابل
۵-۴-۳-برداشتن مواد نیمه هادی کابل
۵-۴-۴- برداشتن عایق کابل (لخت کردن)
۵-۴-۵-آزمودنهای کابل با عایق کاغذی
۵-۴-۶-دوراهی مفصل کابل
۵-۴-۷-نوار عایق کابل
۵-۴-۸-نصب مفصل پیش ساخته کابل
۵-۴-۸-۱-بکار گیری نوار پوشش الکترواستاتیکی
۵-۴-۸-۲-بکار گیری جداکننده کابل و نوارهای همبندی
۵-۴-۸-۳-نصب پوشش سربی کابل
۵-۴-۸-۴-لحیم کاری پوشش مفصل
۵-۴-۸-۵-پرکردن پوسته مفصل کابل با مواد مرکب
۵-۴-۸-۶-قراردادن مفصل بر روی جایگاه خود
۵-۴-۹-همبندی وزمین کردن کابل
مراجع :
منابع
پیشگفتار
این پروژه شامل گزارش ها ، و تجربیاتی است که در کارخانجات کابل سازی ایران ICMC به مدت ۲۴۰ ساعت کارآموزی ، ثبت شده است و مقایسه اطلاعات و تئوری های مختلف صورت گرفته است. ودر پایان از زحمات مسئولین کارخانه کابل سازی ایران کمال تشکر رادارم .
مقدمه
یکی از اهداف اساسی و بسیار مهم سیاستگذاران ایجاد ارتباط منطقی و هماهنگ صنعت و محیط کار با دانشگاه و دانشجو می با شد که هم در شکوفائی ورشد صنایع موثر بوده و هم دانشجویان را از یادگیری دروس تئوری محظ رهایی داده و علم  آنها را کاربردی تر کرده و باعث می شود آن را  در عرصه عمل ، آزموده و به مشکلات و نا بسامانیهای علمی و عملی محیط کار آشنا شده و سرمایه وقت خویش را در جهت رفع آنها مصرف نمایند ، که برای جامعه در حال توسعه ما از ضروریات می با شد .
با این مقدمه شاید اهمیت و جایگاه درس دو واحدی کارآموزی برای ما روشنتر شده و با نگاهی دیگر به آن بپردازیم .
میزان رضایت دانشجو از این دوره
این دوره بسیار مفید و برای دانشجوحاعز اهمیت می باشد وهدف آشنایی با محیط کارگاهی ، کسب تجربه ، ایجاد و درک روابط بین مفاهیم و اندوخته های تئوری با روشها و کاربردهای عملی و اجرایی ، ایجاد ارتباط با محیط کار و تعیین میزان کاربرد تئوری در عمل بوده است.
معرفی کارخانه
کارخانه معرفی شود
گزارش کار کارآموز
کابل وسیله‌ای است که از دو یا چند سیم هادی الکتریکی تشکیل شده و معمولا در غلاف محافظی قرار دارد و برای انتقال برق بکار می‌رود.
مهمترین و بیشترین عایقی که در ساختمان کابلها بکار میرود P.V.C (پلی وینیل کلراید) است که پرتو دور یا پلاستیک نامیده میشود. P.V.C عایقی غیر قابل اشتعال است و این مزیت خوبی در کابلها میباشد. دارای انعطاف پذیری زیادی میباشد و تنها عیب أن این است که در درجه حرارت حدود صفر و زیر صفر از أن نمیتوان برای عملیات کابل کشی مورد استفاده قرار داد. مواردی مانند ارزانی تولید انبوه و سادگی ساخت باعث شده که بیش از ۹۰ درصد کابلهای فشار ضعیف از این عایق درست شوند………….

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۸۰

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است