دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود گزارش کارآموزی کنترل کیفیت

کارآموزی در مورد کنترل کیفیت

در جهان پر شتاب امروز ، سازمانهاي زيادي در تلاشند تا براي رسيدن به اهداف سازماني و اقتصادي و تداوم از الگوها و شيوه هاي مختلف بهره ببرند و مزيت رقابتي جديدي كسب نمايند تا از سقوط و واژگوني و خطرات ناشي از دگرگوني هاي سريع محيطي و فناوري در امان بمانند .

آنچه كه كيفيت را به دانش پيوند مي دهد ، در ميداني قابل جستجو است كه نيروي زايش ( پژوهش ) ، تبديل ( توليد ) و مبادله ( تجارت ) پديد مي آورند . بدين ترتيب چند كيفيت مهم در مقابل ما قرار مي گيرند ، اينان عبارتند از : كيفيت در مواد ،كيفيت در نظم كار ( از روابط انساني تا روابط ميان جرم و انرژي در ماشين ، و كيفيت در مبادله و از انبار ، حمل و نقل ، روش هاي فروش و مصرف  ، با توجه به اين موارد دامنه اي بسيار گسترده پديد مي آيد كه نمي توان به راحتي از تغييرات عميق آن بر اقتصاد سياسي و دروني و ارتباطي جهان گذشت .رويداد مهمي كه شتاب در تحولات كيفي پديد مي آورند ، تاثيري است كه ير روي ساختار مبادلاتي جهان گذاردند .

بطوري كه اين تاثير موجب آشكار سازي در قانون مهم مبادله گرديد . جهان امروز كه بر بنياد قدرت تكنولوژيك استوار است دستخوش تحولاتي شده است كه تا كنون نظير نداشته است .در مركز اين تحولات كيفيت قرار دارد . يعني بنيادي ترين تحول ، تحولي است كه در نيروي اصلاح و انقلاب از نظر تكامل كيفيت ها بدست آمده است .

مي دانيد در كيفيت دو جريان مرتبط است اينان عبارتند از : جريان اصلاح و تحول در كيفيت . در جريان اول ، موضوع مهم ، ايجاد سهمي بيشتر از تقاضاي موجود در بازار است و در جريان دوم ، هدف ، ايجاد تقاضاي مؤثر جديد و بلارغيب مي باشد

دانلود گزارش کارآموزی کنترل کیفیت

فهرست مطالب
بیشگفتار
مقدمه
بازرسی کالای دریافتنی
تعیین گروه کیفیت قطعه
صدور تاییدیه اولیه قطعات ( غیر ۲۰۶ )
صدور تاییدیه نهایی  قطعات ( غیر ۲۰۶ )
درخواست اجازه ارفاقی
دستورالعمل اجزایی واکنش سریع و آنالیز
روش جامع خرید
ارزیابی دوره ای انبار و قطعات
شاخص های مربوط به کنترل کیفیت
پیشنهاد………….

در جهان پر شتاب امروز ، سازمانهاي زيادي در تلاشند تا براي رسيدن به اهداف سازماني و اقتصادي و تداوم از الگوها و شيوه هاي مختلف بهره ببرند و مزيت رقابتي جديدي كسب نمايند تا از سقوط و واژگوني و خطرات ناشي از دگرگوني هاي سريع محيطي و فناوري در امان بمانند .

آنچه كه كيفيت را به دانش پيوند مي دهد ، در ميداني قابل جستجو است كه نيروي زايش ( پژوهش ) ، تبديل ( توليد ) و مبادله ( تجارت ) پديد مي آورند . بدين ترتيب چند كيفيت مهم در مقابل ما قرار مي گيرند ، اينان عبارتند از : كيفيت در مواد ،كيفيت در نظم كار ( از روابط انساني تا روابط ميان جرم و انرژي در ماشين ، و كيفيت در مبادله و از انبار ، حمل و نقل ، روش هاي فروش و مصرف ) ، با توجه به اين موارد دامنه اي بسيار گسترده پديد مي آيد كه نمي توان به راحتي از تغييرات عميق آن بر اقتصاد سياسي و دروني و ارتباطي جهان گذشت .

رويداد مهمي كه شتاب در تحولات كيفي پديد مي آورند ، تاثيري است كه ير روي ساختار مبادلاتي جهان گذاردند . بطوري كه اين تاثير موجب آشكار سازي در قانون مهم مبادله گرديد . جهان امروز كه بر بنياد قدرت تكنولوژيك استوار است دستخوش تحولاتي شده است كه تا كنون نظير نداشته است .

در مركز اين تحولات كيفيت قرار دارد . يعني بنيادي ترين تحول ، تحولي است كه در نيروي اصلاح و انقلاب از نظر تكامل كيفيت ها بدست آمده است . مي دانيد در كيفيت دو جريان مرتبط است اينان عبارتند از : جريان اصلاح و تحول در كيفيت . در جريان اول ، موضوع مهم ، ايجاد سهمي بيشتر از تقاضاي موجود در بازار است و در جريان دوم ، هدف ، ايجاد تقاضاي مؤثر جديد و بلارغيب مي باشد

هرتحول كيفي درهركالاياخدماتي مي تواندبه مثابه بازاري جديد تلقي شود . به هر حال ما با دو رويداد مهم شتاب آميز روبه روييم . اول ( كيفيت بهتر ) و دوم ( تحول در كيفيت ).

هدف ازكنترل كيفيت رسيدن به سطح مطلوبي ازكيفيت يك محصول و يا يك فرآيند توليد و نگهداري آن با برنامه ريزي دقيق استفاده ار ماشين آلات مناسب ، بازرسي مستمر و عمل اصلاح كننده هر گاه كه لازم باشد است يك نكته اصلي را بايد هميشه در مورد يك محصول در نطر داشت و آن اينست كه محصول بايد خواسته هاي افرادي را كه از آن استفاده مي كنند برآورده نمايد . با توجه به اين نكته مالكيت را شايستگي جهت استفاده تعريف مي كنيم . كلمه مصرف كننده در مورد استفاده كنندگان مختلفي به كاربرده مي شود . مردم معمولا انتظار دارند اتومبيلي را كه خريداري مي كنند عاري از هر گونه عيب يا عدم انطباق در ساخت اوليه باشد و يا به عبارت ديگر بتوان آن را به عنوان يك وسيله مطمئن و مقرون به صرفه براي ساليان درازي استفاده نمود .

به طور كلي كيفيت دو جنبه دارد كه عبارتند از : كيفيت طراحي و كيفيت انطباق ، كليه محصولات يا خدمات در درجه بندي با سطوح مختلفي از كيفيت توليد مي شوند .

اين اختلاف در درجه بندي با سطوح كيفيت عمدا به وجود آمده اند و در نتيجه اصطلاح فني كه مي توان در اين مورد به كار برد كيفيت طراحي مي باشد . هدف اصلي كليه تو ليد كنندگان اتومبيل حمل و نقل ، ايمني مصرف كنندگان است هر چند كه اتومبيلها از نظر اندازه ، وسايل ، وضع ظاهري و عملكرد متفاوت هستند . اين تفاتها ناشي از اختلافهاي طراحي مي باشد كه بطور آگاهانه در اتومبيلهاي گوناگون اعمال مي گردند .اين اختلاف هاي طراحي مواردي از قبيل انواع مواد مصرف كننده در ساخت تلورنس هاي قطعات ، قابليت اطمينان حاصل از توسعه مهندسي موتور و نيروي محركه ، تجهيزات و يا وسايل اضافي ديگر را در بر مي گيرد .

طراحي انطباق يعني اينكه محصول تا چه حد با تلورانسها و مشخصات طراحي انطباق دارد . طراحي انطباق تابعي از چندين عامل است كه از ميان آنها مي توان به انتخاب فرآيند ساخت ، آموزش و نظارت نيروي كار ، نوع سيستم تضمين كيفيت ، كنترل فرايند ، آموزش فعاليتها ( بازرسي و غيره ) ميزان پيروي از رويداد و انگيزه نيروي كار جهت دستيابي به سنخيت اشاره دارد . در جامعه ما سردرگمي قابل توجهي در مورد كيفيت وجود دارد . اصطلاح كيفيت بدون توجه به اين كه آيا منظور ما كيفيت طراحي يا كيفيت انطباق است به كاربرده مي شود . به منظور دستيابي به كيفيت طراحي بايد تصميمات آگاهانه اي در مراحل مختلف طراحي محصول يا فرايند اتخاذ گردد تا اطمينان حاصل شود كه محصول به طور رضايت بخشي قادر است خواسته هاي مورد انتظار را بر طرف نمايد .

در اينجا نكته بسيار مهم ، تمايز بسيار مؤثر ميان پتانسيل هاي خلاق كاركنان با كيفيت و كيفيت كاري است كه اين دو بخش ار نيروي انساني را از تاره هاي تنيده و از خود بيگانه كننده كار تكراري رها سازيم و كار آنها را زايش از كيفيت زايش كنيم . آنهم بطوري كه جريان آنارشي بر فضاي كار غالب نشود . امروزه وضع بصورتي شده است كه تنها در حدود 20 % از اشتغال را بخش توليد به خود داده است . اين بخشها نيز به سرعت با ماشين ها جايگزين مي شوند ، بنابر اين نيروي انساني ناچارند به بخشهايي كه خلاقيت و كيفيت كار خلاق تري را طلب مي كنند اتصال پيدا كنند . يعني نقش نيروي زايش را بازي كنند و هم به عنوان نيروهاي كاشف تقاضا ، بصورت واسطه اي ميان سازمان هاي كار و بازار فعال باشد . براي اينكه بتوانيم به مفهوم كيفي كارهاي جديد توجه كنيم ، هيچ چاره اي نداريم اندكي ، آنچه نامش را جامعه اطلاعاتي مي نامند ، بپردازيم . امروزه آنچنان از جامعه سرمايه داري صحبت مي شود كه ما را مي ترسانند . اما واقعيت امر چيز ديگري است . موضوع اين است كه امروزه اطلاعات بسيار زيادي در دسترس ما قرار دارد . اطلاعات كه در صورت وجود قدرت تحليل و رديابي منطق هاي ويژه مي توان از آنها براي ايجاد تقاضاي مؤثر بهره برد . مگر كار با كيفيت ، رديابي چنين روندي نيست . مشكل اينجاست كه نظام آموزشي ما يك نظام كمي است تا كيفي ، يك نظام خطي است كه شامل دو نقطه ، يكي استاد در بالا نشسته و نماد دانايي و ديگري شاگرد كه در پايين نشسته و نماد ناداني است…

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 90

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دانلود گزارش کارآموزی کنترل کیفیت
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد