دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود گزارش کاربینی شرکت طرفه نگار

گزارش کاربینی شرکت طرفه نگار

شناخت كلي نرم افزار حقوق و دستمزد
نرم افزار حقوق و دستمزد شركت مهندسي كامپيوتر طرفه نگار بر اساس قوانين و مقررات كار و تامين اجتماعي سال 84، تحليل و طراحي شده است. در تحليل و طراحي و پياده سازي نرم افزار حقوق و دستمزد، كوشش نموده ايم به اهداف ذيل تحقق بخشيم:
ياري نمودن شما در مديريت منابع انساني
تمامي كاركنان مجموعه ي خود را مي توانيد در اين نرم افزار تعريف نموده و اطلاعات شخصي و سوابق ايشان را ثبت نگهداري نماييد. نرم افزار دسته بندي كاركنان و سيستم پرداخت حقوق  را تسهيل مي نمايد.
سازگاري با ساير نرم افزار ها و سخت افزارها
ساعات ورود و خروج پرسنل را مي توانيد با استفاده از كارت ساعت خوان هاي تعريف شده در نرم افزار ثبت نماييد. مي توانيد انواع خروجي ها را  جهت ارايه به بانك ها و بيمه تهيه نماييد. هنگام پرداخت حقوق، مي توانيد سند حسابداري ثبت نماييد و سپس سند را به نرم افزار مالي حسابداري خود وارد نماييد.

دانلود گزارش کاربینی شرکت طرفه نگار

فهرست مطالب
شناخت كلي نرم افزار حقوق و دستمزد
ورود اطلاعات پايه
معرفي محل خدمت
معرفي نوع استخدام
معرفي پرسنل
عكس پرسنلي
تعيين ميزان حقوق و ساعات كاري
معرفي مزايا و كسورات
معرفي مزايا
تعديل مزايا
معرفي كسورات
امكانات پنجره ورود مقادير جديد مزايا و كسورات
تنظيمات پايه
معرفي بانك هاي كشور
معرفي عناوين مزايا و كسورات
تنظيم جدول درآمد ماهيانه ي پرسنل
معرفي حساب بانكي
بازيابي اسامي از اطلاعات قبلي
تهيه كپي پشتيبان
بازگرداندن كپي پشتيبان از مسير
خروج
ثبت ساعات ورود و خروج پرسنل
سه روند ثبت ساعات ورود و خروج
حالت اول ثبت ساعات ورود و خروج
حالت دوم ثبت ساعات ورود و خروج
حالت سوم ثبت ساعات ورود و خروج
امكانات پنجره ي ساعت ورود و خروج
ثبت تعداد كاركرد پرسنل
روند ثبت تعداد كاركرد پرسنل
امكانات پنجره ي ليست كاركرد انجام گرفته
ثبت مرخصي پرسنل
تنظيم تعداد ساعات مرخصي به ازاي يك روز
تعريف انواع مرخصي
سه روند ثبت مرخصي پرسنل
حالت اول ثبت مرخصي پرسنل
حالت دوم ثبت مرخصي پرسنل
عنوان
حالت سوم ثبت مرخصي پرسنل
امكانات پنجره ي نمايش مرخصي ها
ثبت غيبت  پرسنل
تنظيم تعداد ساعات غيبت  به ازاي يك روز
تنظيم جر يمه هر ساعت غيبت
تعريف انواع غيبت
سه روند ثبت غيبت پرسنل
حالت اول ثبت غيبت پرسنل
حالت دوم ثبت غيبت پرسنل
حالت سوم ثبت غيبت پرسنل
امكانات پنجره ي نمايش غيبت ها
تعريف مساعده
امكانات پنجره ي پرداخت مساعده
عمليات پرداخت وام
روند پرداخت وام
امكانات پنجره ي اقساط
محاسبه ي حقوق پرسنل
روند محاسبه و پرداخت حقوق پرسنل
حالت اول روند محاسبه و پرداخت حقوق پرسنل
ثبت ماموريت در روند محاسبه و پرداخت حقوق
محاسبه ي عيدي و پاداش در روند محاسبه و پرداخت حقوق
حالت دوم روند محاسبه وپرداخت حقوق پرسنل
تعريف جريمه در روند محاسبه و پرداخت حقوق
وصول اقساط وام در روند محاسبه و پرداخت حقوق
اصلاحات و پردازش
محاسبه مجدد ساعت كاركرد
محاسبه مجدد تعداد كاركرد
حذف ساعت و تعداد كار ماهانه پرسنل
حذف حقوق ماهيانه پرسنل
تنظيمات سيستم
تنظيمات برنامه
تنظيم مقادير
استفاده از كلمه ي رمز
حداقل، حداكثر دستمزد براي كسر بيمه
ورود درصدها
درصد كسر بيمه
درصد افزايش حقوق بابت نوبت كاري
استفاده از گزارشات قديم سيستم
انتخاب مسير اتوماتيك كپي پشتيبان
كارت ساعت زني
تنظيم ليست حقوق
تنظيمات صدور سند
سطوح دسترسي
تعريف و ويرايش كاربر
تنظيم چاپ گزارشات
تنظيم تاريخ
تنظيم كاغذ و قلم
گزارشات سيستم
ديسكت اطلاعاتي
ساخت ديسكت بيمه
ساخت ديسكت بانك
صدور سند حسابداري
شناخت كلي نرم افزار حقوق و دستمزد
نرم افزار حقوق و دستمزد شركت مهندسي كامپيوتر طرفه نگار بر اساس قوانين و مقررات كار و تامين اجتماعي سال 84، تحليل و طراحي شده است. در تحليل و طراحي و پياده سازي نرم افزار حقوق و دستمزد، كوشش نموده ايم به اهداف ذيل تحقق بخشيم:
ياري نمودن شما در مديريت منابع انساني
تمامي كاركنان مجموعه ي خود را مي توانيد در اين نرم افزار تعريف نموده و اطلاعات شخصي و سوابق ايشان را ثبت نگهداري نماييد. نرم افزار دسته بندي كاركنان و سيستم پرداخت حقوق  را تسهيل مي نمايد.
سازگاري با ساير نرم افزار ها و سخت افزارها
ساعات ورود و خروج پرسنل را مي توانيد با استفاده از كارت ساعت خوان هاي تعريف شده در نرم افزار ثبت نماييد. مي توانيد انواع خروجي ها را  جهت ارايه به بانك ها و بيمه تهيه نماييد. هنگام پرداخت حقوق، مي توانيد سند حسابداري ثبت نماييد و سپس سند را به نرم افزار مالي حسابداري خود وارد نماييد.
سازگاري با انواع پرداخت حقوق
پرداخت انواع حقوق متناسب با صنف و شغل خود را مي توانيد انتخاب نماييد.
تهيه گزارشات متنوع
انواع گزارشات متنوع را  از كليه ي روند ثبت و پردازش اطلاعات مي توانيد تهيه نماييد.
امكان ويرايش مبالغ قانوني
مبالغي نظير نرخ ماليات، درصد افزايش حقوق نوبت كاري و … را همزمان با تغيير قانون كار مي توانيد ويرايش نماييد.
ورود اطلاعات پايه:
معرفي محل خدمت:
جهت دسته بندي دقيق تر كاركنان، از طريق پنجره ي ورود محل خدمت، مي توانيد محل جديدي را تعريف، اصلاح و حذف نماييد. پس از تعريف محل خدمت، هنگام تعريف يك پرسنل، مي توانيد تعيين نماييد كه پرسنل مورد نظر جزو كداميك از محل خدمت هاي تعريف شده باشد. اين امكان، انجام عمليات و تهيه ي گزارشات دقيق تر را به تفكيك محل خدمت ممكن مي سازد……………

فرمت : WORD | صفحات:46+OK

****************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دانلود گزارش کاربینی شرکت طرفه نگار
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد