دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود گزارش کارورزی وکالت مجموعه گزارشها

 دانلود گزارش کارورزی وکالت مجموعه گزارشها

مجموعه گزارشها  به ترتيب
فصل اول: دفاتر دادگاهها
فصل دوم: دادگاههاي كيفري
1-                قرار منع تعقيب
2-                ترك انفاق
3-                فحاشي
4-                صدور چك بلامحل
5-                قرار موقوفي تعقيب
6-                سرقت تعزيري
7-                مزاحمت  تلفني
8-                جعل عنوان
9-                ممانعت  از حق
10-           كلاهبرداري
11-            فروش مال غير
12-           قتل غير عمد ناشي از بي احتياطي  در امر رانندگي
13-           كلاهبرداري
14-            خيانت در امانت
15-           تخريب اموال
16-           قتل غير عمد
17-           انتقال  مال غير غير و كلاهبرداري
18-           ايراد ضرب و جرح عمدي
فصل سوم : دادگاههاي حقوقي
19-           درخواست صدور گواهي انحصار وراثت
20-           افراز  و فروش ملك مشاع
21-  الزام به تنظيم  سند رسمي و مطالبه  خسارت ناشي  از تاخير در ايفاي تعهد
22-           الزتم به اخذ پايان كار و تفكيك و تنظيم سند رسمي
23-           اصلاح شناسنامه  و تغيير نام
24-           الزام به تنظيم سند اتومبيل
25-           اعسار به تقسيط محكوم به
26-           تجويز انتقال  منافع مورد اجاره به غير
27-           تنفي  وصيت نامه عادي
28-           تنفيذ مبايعه نامه
29-           تجويز انتقال  منافع به غير
30-           تعديل وافزايش  اجاره بهاء
31-           خلع يد و قلع و قمع بنا
32-           صدور  حكم اصلاحي  بر اساس گزارش  اصلاحي  بين طرفين
33-           در خواست تحرير  تركه
34-           دعوي مطالبه  وجه به استناد تجاري
35-           دعوي تصرف عدواني
36-           مطالبه  وجه به استناد  اسناد تجاري
37-           درخواست  تخليه  طبق قانون 1376 منزل مسكوني
38-           مطالبه  هزينه هاي  دارايي و شهرداري
39-           مطالبه  خسارت وارده بر ملك
40-           فسخ قرار داد  اجاره  و تخليه  و مطالبه  اجور معوقه
41-           قرار تامين دليل
42-           حذفغ نام زوج از شناسنامه
فصل چهارم: اجراي احكام كيفري
43-           استفاده  از تجهيزات  ماهواره
44-           ارتشاء
45-           افتراء
46-           اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامي
47-           ترك انفاق
48-           تصادف رانندگي  منتهي  به ايراد خسارت بدني
49-           آزادي  مشروط
50-           خيانت در امانت
51-  اعمال ماده 277 قانون آئين  دادرسي كيفري  و تخفيف  مجازات  در جرايم غير قابل گذشت،  بعد از گذشت
52-  شروع به جعل واستفاده  از سند مجعول  و سرقت و تحصيل و استفاده از اسكناس مجعول شاكي خصوصي
53-           رانندگي  بدون پروانه (گواهينامه)
54-           زناي غير محصنه
55-           صدور چك بلامحل
56-           ضرب و جرح
57-  فروش مال غير  و تقاضاي  اعمال ماده 277 قانون  آيين دادرسي كيفري
58-           فريب در ازدواح
59-           ممانعت از حق
فصل پنجم:  اجراي احكام مدني
60-           تخليه مغازه تجاري  به استناد قانون 1376
61-           مطالبه  وجه سفته
62-           الزام به تنظيم  سند رسمي تلفن
63-           صدور قرار داد دستور موقت
64-           مطالبه وجه
65-           تعديل اجاره بها
66-           مطالبه كارگري
67-           فروش ملك مشاعي
68-           الزام به تنظيم سند رسمي آپارتمان
69-           مطالبه  وجه رسيد  عادي
70-           اعتراض  به قرار  تامين خواسته
71-           فروش ملك مشاع
72-           خلع يد
73-           اعمال ماده 2 قانون نحو اجراي  محكوميت هاي مالي
74-           تنظيم  سند رسمي انتقال زمين
75-           تنظيم سند خودرو
فصل ششم:  دادگاههاي خانواده
76-           اجازه ازدواج  دختر باكره
77-           الزام به ثبت  واقعه  رجوع
78-           افزايش  و تعديل نفقه
79-           اجازه  ازدواج مجدد
80-           اثبات  زوجيت  و الزام  به ثبت رسمي نكاح
81-           الزام به تهيه مسكن  عليهذه
82-           تمكين
83-           حق ملاقات
84-           طلاق توافقي
85-           طلاق خلع  و مطالبه مهريه  و استرداد جهيزيه
86-           صدور حكم رشد
87-           فسخ نكاح
88-           ملاقات فرزند
89-           مطالبه اجرت المثل  ايام سرپرستي  و نفقه فرزند
90-           مطالبه مهريه
فصل هشتم :  دادگاه اطفال
91-           ايراد ضرب و جرح  عمدي
92-           ايراد  ضرب و جرح با چاقو
93-           ايجاد مزاحمت  و اخلاق  در نظم عمومي
94-           تحريب شناسنامه
95-           سرقت و تخريب
96-           رابطه نامشروع
97-           عدم رعايت حجاب شرعي
فصل هشتم:  دادگاه  تجديد نظر استان تهران
98-           اثبات نسب
99-           تخليه مغازه به استناد قانون 1356
100-      تصرف عدواني
101-      تخليه مغازه  به علت نياز  شخصي
102-      تقاضاي  توقيف  و ابطال  اجرائيه
103-      تقاضاي  صدور حكم به تقسيط مهريه
104-      تقاضاي  صدور گواهي  عدم امكان  سازش
105-      تعديل  اجاره بها
106-      تعيين نفقه
107-      تنظيم سندرسمي  انتقال سرقفلي
108-      تنظيم قولنامه  و الزام به تنظيم سند رسمي مغازه
109-      تنفيذ طلاق
110-       طلاق  به استناد  قاعده عسر و حرج
111-       طلاق خلع
112-       فسخ  نكاح  بعلت تدليس زوجه
113-       طلاق  وحضانت  فرزند
114-       مطالبه  مابه تفاوت  متراژ  آپارتمان
115-       مطالبه  وجه سفته  وتامين خواسته
116-       مطالبه وديعه  منزل استيجاري……………

 فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 800

******************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

 

دانلود گزارش کارورزی وکالت مجموعه گزارشها
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد