دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود گزارش کارورزی پتروشيمي اراك در يك نگاه

دانلود گزارش کارورزی پتروشيمي اراك در يك نگاه

فهرست مطالب
1- پتروشیمی اراک در یک نگاه 1
2- واحد دو اتیل هگزانول 4
3- مقدمه 8
4- تولید گاز سنتز 9
1-4 گوگرد زدایی از گاز طبیعی 11
2-4 ریفرمینگ و باز یافت حرارت اتلافی 12
3-4 جدا سازی دی اکسید کربن 15
4-4 تقویت فشار گاز سنتز 18
5-4 سیستم بخار 18
5- تولید بوتیر آلدئید 20
1-5 خالص سازی خوراک 22
2-5 سیستم واکنش OXO
3-5 عریان سازی،پایدار سازی و جدا سازی ایزومر 28
4-5 تهیه ،تغلیظ و دوباره فعال کردن محلول کاتالیست 31
5-5 مخازن سوخت و بوتیر آلدئید 36
6- عملیات تولید دو اتیل هگزانول 40
1-6 آلدولیزاسیون نرمال بوتیر آلدئید به EPA
2-6 هیدروژناسیون EPA به دو اتیل هگزانول 42
3-6 سیستم تصفیه دو اتیل هگزانول 44
4-6 سیستم تقطیر منقطع دو اتیل هگزانول 47
5-6 سیستم جدا سازی آب دو اتیل هگزانول و سیستم خلاء 49
6-6 مخازن دو اتیل هگزانول 50
7-عملیات تولید بوتانول (نرمال یا ایزو) 51
1-7 هیدروژناسیون بوتیر آلدئید به بوتانول 51
2-7 سیستم تصفیه بوتانول 51
3-7 سیستم تقطیر منقطع بوتانول 52
4-7 سیستم جدا سازی آب بوتانول 53
5-7 مخازن بوتانول 54

پتروشيمي اراك در يك نگاه

هدف

ايجاد يك مجتمع پتروشيمي جهت توليد مواد پايه اي و مياني با استفاده از خوراك اصلي نفتا و تبديل آنها به فرآورده هاي نهايي پليمري و شيميايي.

توليدات

در ظرفيت كامل توليدات مجتمع بالغ بر 1138020 تن مواد پايه اي،مياني و نهايي مي باشد كه نياز بخش وسيعي از صنايع داخلي را تامين و مازاد فرآورده هابه خارج صادر مي شوند.

تاريخچه و انگيزه احداث

مجتمع پتروشيمي اراك يكي از طرههاي زيربنائي و مهم مي باشد كه در راستاي سياستهاي كلي توسعه صنايع پتروشيمي و با اهداف تامين نياز داخلي كشور و صادرات، ايجاد و به بهره برداري رسيده است.

اين طرح در سال 1363 به تصويب رسيد و پس از طي مراحل طراحي و نصب و ساختمان در سال 1372 فاز اول مجتمع در مدارتوليد قرارگرفت.در ادامه كار به منظور بهبود مستمر و توليد بيشتر و متنوع تر،واحدهاي ديگرمجتمع تكميل و واحد اتوكسيلات بعنوان آخرين واحد مجتمع در سال 82 راه اندازي و در مدار توليد قرار گرفت.

از سال 79 همزمان با تكميل واحدها،طرههاي توسعه اي مجتمع نيز با هدف افزايش ظرفيت مجتمع آغاز گرديده است.از سال 1378 با تصويب هيئت مديره و پس از بررسي هاي دقيق عملكرد مجتمع،شركت در بازار بورس پذيرفته شد و واگذاري سهام آن آغاز گرديد.

اهميت توليدات مجتمع

از مشخصه هاي پتروشيمي اراك استفاده از دانش فني ،تكنولوژي و فرآورده هاي پيشرفته مي باشد.توليدات مجتمع بسيار متنوع و عمدتا گريدهاي مختلف را شامل ميشوند.از لحاظ انتخاب خطوط توليد كمتر مجتمعي را مي توان يافت كه مانند مجتمع اراك تركيبي از توليدات پليمري و شيميايي ارزشمند و حتي شاخه خاصي از توليدات نظير سموم،علف كش ها را يكجا داشته باشد.مجتمع پتروشيمي اراك از لحاظ تنوع،ارزش فرآورده ها و نقش حساس آن در تامين نياز صنايع مهم كشور كم نظير مي باشد.

دانلود گزارش کارورزی پتروشيمي اراك در يك نگاه
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد