دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود گزارش کار آموزی حسابداري سرمايه‌گذاري‌ها در شركت هاي سرمايه‌گذاري

دانلود گزارش کار آموزی حسابداري سرمايه‌گذاري‌ها در شركت هاي سرمايه‌گذاري

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول – كليات تحقيق

تعاريف

دامنه كاربرد

تعريف شركت سهامي

انواع شركت سهامي

جهات افتراق شركت سهامي عام و خاص

كليات

تاريخچه شركت‌هاي سرمايه‌گذاري

شركت‌هاي سرمايه‌گذاري

هدف شركت‌هاي سرمايه‌گذاري

شرايط اختصاصي پذيرش شركت‌هاي سرمايه‌گذاري

ضوابط اختصاصي پذيرش شركت‌هاي سرمايه‌گذاري

ضوابط اختصاصي پذيرش شركت‌هاي هلدينگ

ارتباط واحد سرمايه‌گذار و واحد سرمايه‌پذير

مديريت سرمايه‌گذاري

نفوذ قابل ملاحظه

طبقه‌بندي سرمايه‌گذاري‌ها

تغيير طبقه‌بندي سرمايه‌گذاري‌ها

انواع سرمايه‌گذاري

انواع راه‌هاي سرمايه‌گذاري

سرمايه‌گذاري خطرپذير

شركت‌هاي سرمايه‌گذاري مخاطره‌پذير

استانداردهاي حسابداري ايران

حسابداري سرمايه‌گذاري‌ها

قيمت سهام

سرمايه‌گذاري در سهام

طبقه‌بندي سرمايه‌گذاري‌ها در سهام

حسابداري براي سرمايه‌گذاري‌ در سهام

سرمايه‌گذاري‌هاي سريع‌المعامله – روش ارزش بازار، و يا اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش افزوده

گزارشگري سرمايه‌گذاري‌هاي سريع‌المعامله به ارزش متعارف بازار

دريافت سود سهمي در يك سرمايه‌گذاري سريع‌المعامله

ساير سرمايه‌گذاري‌هاي جاري (غير سريع‌المعامله)

روش اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش، و يا خالص ارزش فروش

حسابداري سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت با روش ارزش ويژه

شركت‌هاي عملي (مشاركت مخصوص) – حسابداري به روش ارزش ويژه

حسابداري سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت با روش تلفيق

حسابداري تلفيقي

سود يك واحد تلفيقي

سرمايه‌گذاري‌ها در اوراق قرضه (اوراق مشاركت) و اسناد بدهي

حسابداري سرمايه‌گذاري‌هاي اوراق قرضه

سرمايه‌گذاري‌هاي سريع‌المعامله روش ارزش بازار

سرمايه‌گذاري بلندمدت در اوراق بدهي – روش بهاي منقضي شده

حسابداري فعاليت‌هاي بين‌المللي

حسابداري مبادلات بين‌المللي

خريدهاي نسيه

فروش‌هاي نسيه

مقابله با ريسك – تدبيري جهت اجتناب از زيان‌هاي تسعير ارز خارجي

تلفيق واحدهاي فرعي خارجي

استانداردهاي بين‌المللي حسابداري

تنوع رويه‌هاي عمل حسابداري در سطح بين‌المللي

حسابداري سرمايه‌گذاري‌ها

خريد يك مجموعه از سرمايه‌گذاري‌ها

فصل دوم – پيشينه تحقيق

فصل سوم – روش تحقيق

فصل چهارم – يافته‌ها و نتايج تحقيق

منابع و مآخذ………….

 

دانلود گزارش کار آموزی حسابداري سرمايه‌گذاري‌ها در شركت هاي سرمايه‌گذاري
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد