دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود گزارش کار آموزی سيستم تلويزیون

دانلود گزارش کار آموزی سيستم تلويزیون
فهرست مطالب
نمونه برداري از سيگنال تصوير
ضبط اطلاعات تصويري:
اصول نمونه برداري:
مقدار فركانس نمونه برداري سيگنال ها ي مركب تصوير:
انتخاب بسامد هاي نمونه برداري براي سيگنال هاي مولفه اي تصوير:
بسامد نمونه برداري سيگنال روشنايي ‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌[Y]:
بسامد نمونه برداري سيگنالهاي تفاضلي رنگ B-Y, R-Y:
استدلالي ديگر براي انتخاب بسامد نمونه برداري MHZ 5/13:
نمونه برداري به روش 4:2:2 :
نمونه برداري باروش 4:4:4:
نمونه برداري به روش 4:1:1:
نمادها بيانگر چيست: 4:4:4:4 و 4:2:2:4
روشهاي ديگر نمونه برداري:
فصل دوم :
كوانتايي سازي سيگنال تصوير
اصول كوانتش:
كوانتش يكنواخت:
قدرت نويز در كوانتش يكنواخت:
رابطه سيگنال به نويز تصوير با تعداد بيتها:
كوانتش غير يكنواخت:
الف- روش همفشاري:
ب- روش مستقيم:
سطوح كوانتش وتعداد بيتها:
تعداد بيتهاي لازم براي كوانتايي سازي سيگنال تصوير………….

دانلود گزارش کار آموزی سيستم تلويزیون
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد