دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود گزارش کار آموزی سیستم های PLC

دانلود گزارش کار آموزی سیستم های PLC

صنعت برق به عنوان يكي از حساسترين صنايع استراتژيك ومادر درپس تاسيسات زيربنايي هر كشوري ويكي از پرهزينه ترين صنايع دنيا،هميشه جايگاهي خاص وپراهميت خود را دراقصي نقاط جهان دارا ميباشد.درايران اين صنعت زير بنايي ومهم علاوه برتامين الكتريكي مصرف كننده هاي مختلف،كليدگردش صنايع كشوررانيزدرابعادوسيع به خوداختصاص داده،لذا وزارت نيرو بدنبال گسترش وسيع شبكه هاي توليد،انتقال وتوزيع برق در سراسر كشورازجمله منطقه مركزي وتبديل آن به يكي ازنقاط مهم ارتباطي شبكه هاي برق صنعتي كشور،لايحه پيشنهاد ايجاد”شركت برق منطقه اي باختر” ،متشكل از استانهاي لرستان،مركزي وهمدان،به مركزيت اراك را در تاريخ دوازدهم ديماه سال شصت و سه به مجلس ارايه نمود واين شركت عملا ازتاريخ اول مهرماه سال شصت وپنج فعاليت رسمي خودرا شروع نمود.

شركت برق منطقه اي باختر كه عهده دارتامين برق مطمئن جهت مشتركين آن ميباشد،سرزمين وسيعي كه از شماليترين نقطه تا جنوبي ترين نقطه حدود660 كيلومتروازقسمت شرق تا غرب منطقه حدود450 كيلومتر،بامساحتي حدود76522 كيلومتر مربع راشامل ميشود.اين شركت ازشمال به برق منطقه اي زنجان،ازغرب به برق منطقهاي غرب،ازجنوب به سازمان آب وبرق خوزستان،ازجنوب شرقي به برق منطقه اي اصفهان وازشرق وشمال شرقي به برق منطقه اي تهران محدود ميشود. حوزه تحت پوشش اين شركت بر اساس آخرين آمار داراي جمعيتي بالغ بر4.5ميليون نفرميباشد.برق باختر داراي هشت شركت وابسته واقماري است كه مشتمل بر سه شركت توزيع نيروي برق استان لرستان، مركزي وهمدان،دو شركت مديريت توليد برق غرب وشازند،شركت بتانير،شركت مهندسي مشانير(مهبام)

وشركت خدمات كامپيوتري مدد باختر ميباشد.

کار آموزی سیستم های PLC

عمده توليد اين شركت توسط نيروگاه 1300 مگاواتي شازند ونيروگاه1000 مگاواتي شهيد مفتح همدان صورت ميگيرد.در سال1383 كل انرژي تحويل شده به شبكه برق منطقه اي باختر11517.4 ميليون كيلووات ساعت بوده كه نسبت به سال قبل2.8 درصد كاهش داشته،از اين ميزان انرژي توليد شده59.67 درصد مربوط به نيروگاه شازند،39.98 درصد مربوط به نيروگاه شهيد مفتح وبقيه مربوط به نيروگاه گازي درود ميباشد.

تا پايان سال1383 تجهيزات وتاسيسات زير بار شبكه هاي انتقال وفوق توزيع به شرح زير ميباشد:

خطوط400 كيلوولت:762 كيلومتر مدار

خطوط230 كيلوولت:2547.4 كيلومتر مدار

خطوط63 كيلوولت:4057 كيلومترمدار

ايستگاه هاي400 كيلوولت:3 دستگاه به ظرفيت1900 مگا ولت آمپر.

ايستگاه هاي230 كيلوولت:17 دستگاه به ظرفيت6720

مگاولت آمپر.

ايستگاه هاي63 كيلوولت:93 دستگاه به ظرفيت3487.5

مگاولت آمپر.

 سيستمهايpower line carrier(plc)

بطور كلي استفاده از خطوط فشار قوي بعنوان يك كانال ارتباطي يك امر پذيرفته شده است كه بكار گيري آنها در شبكه برق رساني قابليت و توانايي سيستم توليد، انتقال وتوزيع را بالا ميبرد دراين قسمت بطور مشروح استفاده از سيستم plc به همراه دستگاههاي جانبي و روشهاي كوپلاژبه شبكه خطوط فشار قوي شرح داده ميشود.

انتخاب اين روشها باتوجه به مسايلفشارقوي،مهندسي ارتباطات،مسايل اقتصادي وپارامترهاي ديگرصورت ميگيرد.

دراين قسمت مسايل مربوط به محدوده فركانس، كاربردسيستم plc و مسيرارتباطي آن شرح داده ميشود.

  محدوده فركانسي سيستمهاي plc  محدوده فركانسي مناسب براي سيستمهايPLC بين30 KHZ تا500 KHZ وگاهي تا MHZ 1 ميرسد،محدوديت حد پايين آن بخاطر مخارج بيشتر سيستم كوپلاژ و محدوديت حد بالاي آن بخاطرتضعيف ناشي از فركانسهايبالاميباشد.البته لازم به تذكراست كه محدوده فركانس فوق دريك كشور ممكن است بخاطراستفادهها  ي مناسب و جلوگيري ازتداخل با فركانسهاي راديويي حمل ونقل دريايي محدود شود.

كاربرد سيستمهايplc

ازسيستمهايplc جهت ارتباط تلفني(speech)  ويا     انتقال اطلاعات (data)ودرموارد لزوم براي ارسال علايم حفاظتي (protection) ميتوان استفاده نمود، اطلاعات به صورت آنالوگ وديجيتال براي ارسال تلگراف،تله مترينگ،تله كنترل وتله پروتكشن انجام ميشود،بطورمثال مقادير آنالوگ مانند MW وKV وMVAR ومقاديرديجيتال مانندحالتهاي سوييچ و دژنكتورها ميباشد. پهناي باند مورد استفاده سيستمplc براي ارسال باند300HZالي2400HZويا300HZالي 4000HZ ميباشدكه باتوجه به سيستم مورد نظرعلائم تلفني تلگراف كنترل وحفاظت در باند مورد نظر قرار ميگيرند در اينجا بطور مختصر به مشخصات فركانسي علائم مذكور اشاره ميشود.

فهرست مطالب
سيستمهاي PLC
سيستمهايpower line carrier(plc)
كاربرد سيستمهايplc
تلگراف و پست تصوير
حفاظت از راه دور Teleprotection
تله موجLine trap
خازن كوپلاژ
كويل نشتي
ترانسفورماتور تطبيق Matching trasformer
كابل اتصالConnecting cable
روشهاي مختلف كوپلاژ
كوپلاژ فاز به فاز
تلفات مربوط به دستگاههاي PLC
بررسي ترمينالهايPLCازنظر مخابراتي
مدولاسيون درسيستمهاي PLC
مدولاسيون دامنه DSB
مدولاسيونFM
ترمينالهاي يك كاناله
ترمينالهاي چند كاناله
روشهاي توليد SSB
تجهيزات كوپلاژ
موج گيرLine Trap
مزاياي موج گيرها
سيم پيچ اصلي LN
مدار تنظيم فركانس TD
خازن كوپلاژ CC
دستگاه تطبيق امپدانس LMU
كابل اتصالConnecting cable
بردهايPLC
مكالمه مجهز به سيستم تبديل2wire و4wire
مولد علائم تلفني(Signalling)
برد مبدل علائم تلفني……………

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 60

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

 

دانلود گزارش کار آموزی سیستم های PLC
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد