دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود گزارش کاموزی تصفيه آب خام و تهيه آب شرب و دمي demi به روش اسمز معكوس – نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند

دانلود گزارش کاموزی تصفيه آب خام و تهيه آب شرب و دمي demi به روش اسمز معكوس – نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند

فهرست مطالب

فصل اول آب يك نگاه كلي

1-1-        مقدمه ………………………………………………………………………………………………………. 1

1-2-        آب و اهميت آن …………………………………………………………………………………………….. 4

1-3-        كيفيت آب …………………………………………………………………………………………………… 4

1-4-        كيفيت آبها ………………………………………………………………………………………………….. 10

فصل دوم كاربرد تكنولوژي غشاء در تصفيه آب (اسمز معكوس)

2-1- دانشگاه كاليفرنيا و اولين دستگاه اسمزمعكوس ……………………………………………… 14

2-1-1- اساس كار اسمز معكوس ……………………………………………………………………………… 16

2-1-2- تكنولوژي اسمز معكوس ………………………………………………………………………………. 18

2-1-3- تعاريف مهم در اسمز معكوس …………………………………………………………………….. 22

2-1-4- غشاء اسمز معكوس (غشاي مناسب) ………………………………………………………….. 24

2-2- جلوگيري از تشكيل رسوب و معلق نگه داشتن آن ……………………………………….. 28

الف ) رسوب گرفتگي غشاء ……………………………………………………………………………………… 28

2-2-1- محل مناسب تزريق ………………………………………………………………………………………. 32

2-2-2- تزريق بيش از حد ماده بازدارنده ………………………………………………………………… 32

2-2-3- مقايسه مواد بازدارنده تشكيل رسوب ………………………………………………………….. 33

ب ) آلودگي ناشي از اكسيداسيون …………………………………………………………………………….. 34

2-2-4- كارتريج فيلتر ………………………………………………………………………………………………… 35

2-3- آلودگي (فولينگ) بيولوژيكي ……………………………………………………………………………. 36

2-3-1- محلول شستشو …………………………………………………………………………………………….. 37

الف ) محلول اسيدشويي غشاء PA ……………………………………… 37

ب ) محلول قلياشويي غشاء  PA……………………………………………………………………………….. 37

2-3-2- مثالهايي از آلودگي غشاء ……………………………………………………………………………… 38

2-3-3- روند شستشوي شيميايي سيستم RO ……………………………. 39

الف ) حجم محلول و نرخ جريان شستشوي پيشنهادي براي RO …………………. 40

ب ) دستورالعمل روند شستشوي RO ……………………………………………………………………… 40

ج ) از سرويس خارج بودن طولاني RO …………………………………………………………………… 41

2-3-4- حمله مواد اكسيد كننده به غشاء PA ………………………………………………………. 44

2-3-5- بروز پديده كامپاوند X …………………………………………………………………………………. 46

2-4- تعمير و نگهداري اسمز معكوس ……………………………………………………………………… 47

2-5- عيب يابي اسمز معكوس به روش تفسير نتايج عملكرد آن ………………………….. 57

فصل سوم راهكارها و پيشنهادات براي كاهش هزينه‌هاي جاري تصفيه خانه آب نيروگاه

3-1- انفصال آب شرب از آب مصرفي ………………………………………………………………………. 69

3-1-1- هدايت آب شرب توليدي به كانتين و آبدارخانه‌ها ……………………………………. 69

3-1-2- هدايت آب مصرفي به كانتين‌ – آبدارخانه‌ها، سرويس‌ها و غيره ……………… 69

3-1-3- جايگزيني تانك Potable براي مصارف غير شرب ………………………………….. 70

3-1-4- زمان بندي نمودن مصرف آب شرب و مصرفي ………………………………………….. 70

3-2- تعميرات به موقع …………………………………………………………………………………… 71

3-2-1- استفاده از لوازم يدكي مرغوب ………………………………………………………………… 71

3-2-2- كانال كشي براي لوله‌هاي جاي گرفته در زمين ………………………………………… 72

3-3- جايگزيني غشاء پلي سلوفان باردار به جاي غشاء PA ………………………………….. 73

3-3-1- معايب و محاسن غشاء PA (پلي آميد) …………………………………………………….. 73

3-3-2- معايب و محاسن غشاء AC (استات سلولز) ………………………………………………. 74

3-4- احداث چاله نمك بهداشتي در محل تصفيه خانه ………………………………………….. 74

3-5- هزينه توليد آب آشاميدني به ازاي هر متر مكعب در حال حاضر ………………… 76

3-5-1- هزينه‌هاي پيش بيني شده ………………………………………………………………… 76

الف ) نيروي انساني …………………………………………………………………………………. 78

ب ) نمك مصرفي ……………………………………………………………………………………… 77

ج ) كلر و آنتي اسكالانت و مواد تست كننده سختي آب ………………………………………… 77

د ) برق مصرفي ………………………………………………………………………………………… 77

و ) فيلتر كارتريج ……………………………………………………………………………………….. 78

ه‍ ( شستشوي RO و تعويض غشاء ممبران‌ها …………………………………………………….. 78

ي ) هزينه ماهيانه تست آب آشاميدني ………………………………………………………….. 78

3-5-2- هزينه‌هاي پيش بيني نشده …………………………………………………………………… 79

الف ) نشتي و شكستگي لوله‌ها در محل نيروگاه …………………………………………………. 79

ب ) خرابي پمپها …………………………………………………………………………………………. 79

ج ) نارسايي آب به دلايل مختلف و خريد آب شرب ………………………………………………… 79

د ) هزينه تعميرات و خريد لوازم يدكي ………………………………………………………………… 80

3-6- مقرون به صرفه بودن يا نبودن سيستم فعلي با توجه به موارد فوق الذكر …… 80

فهرست اشكال

شكل شماره 1 ………………………………………………………………………………………………. 14

شكل شماره 2 ………………………………………………………………………………………………. 16

شكل شماره 3 ……………………………………………………………………………………………… 21

شكل شماره 4 ……………………………………………………………………………………………… 25

فهرست جداول                                                                                   صفحه

جدول شماره 1 …………………………………………………………………………………………………………… 9

جدول شماره 2 …………………………………………………………………………………………………………. 27

جدول شماره 3…………………………………………………………………………………………………………… 29

جدول شماره 4 …………………………………………………………………………………………………………. 42

جدول شماره 5…………………………………………………………………………………………………………… 43

جدول شماره 6…………………………………………………………………………………………………………… 59

دانلود گزارش کاموزی تصفيه آب خام و تهيه آب شرب و دمي demi به روش اسمز معكوس – نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد