دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله دستاورد و آسیب شناسی انقلاب اسلامی

دستاورد و آسیب شناسی انقلاب اسلامی
فهرست مطالب
مقدمه1
آرمانهاي انقلاب اسلامي3
آرمانهاي فرهنگي و اجتماعي4
آرمانهاي سياسي5
آرمانهاي اقتصادي8
دستاوردهاي انقلاب اسلامي9
دستاوردهاي فرهنگي و اجتماعي10
دستاوردهاي سياسي13
دستاوردهاي اقتصادي17
آسيب شناسي فرهنگي و اجتماعي21
آسيب شناسي سياسي23
آسيب شناسي اقتصادي26
حركت ورودي انقلابها30
مقدمه
«خداوند در سرنوشت هيچ ملتي تغييري ايجاد نمي كند مگر آنكه خود آن ملت بخواهند»
قال معصوم (ع)
بر مبناي اصل حركت جوهري جهان هستي و تمام اجزاي آن- از آن جهت كه معلوم هستند و ناقص به سوي كمال مطلق در حركتند. ذات باريتعالي براي اداره جهان هستي نسبتهايي قرار داده كه در نزد علما به «سنتهاي الهي» معروفند كه در اين نسبتهاي الهي تبديل و تغييري وجود ندارد «لاتبديل و لاتغييرا»
بررسي تحولات بزرگ و كوچك جامعه بشري در قرون و اعصار مختلف و در بين اقوام متفاوت موضوع بحث علماي رشته هاي علمي مختلفي از قبيل فلسفه، جامعه شناسي، روان شناسي و امثال اينها مي باشد.
منتها هر كدام از متخصصين در حوزه تخصص خود و با معيارهاي علم خود كه عموما معيارهاي ناقصي است تحولات بشري را تجزيه و تحليل مي نمايد. يكي از مهمترين تحولات بشري را تجزيه و تحليل مي نمايد. يكي از مهمترين تحولات جوامع انساني كه با وجود يك بستر نسبتا طولاني از نظر زمان، ناگهاني اتفاق مي افتد انقلاب مي باشد.
دو فلسفه عمده غير اسلامي مطرح در جهان«جامعه گرايي» و «فردگرايي» مي باشد، جامعه گرايان يا همان كمونيستها با فلسفه ماترياليسم و سوسياليسم سعي در تبيين و تجزيه و تحليل پديده هاي تمدنهاي انساني با توجه به فلسفه فوق العاده ناقص خود داشتند. فردگرايان با نگرش امپرياليستي و با اقتصاد كاپيتاليستها نيز دست و پا مي زدند تا براي آزاديخواهي انسان دليل تراشي كنند ولي واقعيت چيز ديگري است.
واقعيت اين است كه خدا انسان را آزاد افريده و فطرت انسان را خداجو قرار داده لذا هر عاملي كه انسان را از فطرت الهيش دور گرداند ممكن است چند صباحي نفس اماره انسان ها را به خدا مشغول گرداند ولي تعاليم عاليه الهي بر مبناي اصلي نبوت و امامت بشر را متوجه اصل خود نموده و انسان را به قيام عليه طاغوتهاي دروني و بيروني دعوت مي نمايد و اين نكته اي حائز اهميت است كه از ديد فيلسوفان محدودنگر غرب و شرق دور مانده است زيرا اساسا ابزار علمي آنها محدود به تجربه است و در ماوراي طبيعت (متافيزيك) فوق العاده بي سوادند………………..

دانلود مقاله دستاورد و آسیب شناسی انقلاب اسلامی
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد