دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود کارتحقیقی دعاوی مالی و غیر مالی

دانلود کارتحقیقی دعاوی مالی و غیر مالی

دعاوی مالی و غیر مالی

مقدمه
حق تضییع شده یا انكار شده ی خواهان ، كه موضوع دعوای قرار می گیرد ، ممكن است مالی یا غیر مالی باشد . هیچگونه تعریف خاصی از اصطلاحِ حق یا دعوای مالی ، در مقابل حق یا دعوی غیر مالی ، در هیچیك از متون قانونی ، به دست نمی آید . با این حال از نگرش به مبانی حقوقی راجع به مالكیت و دادرسی و دقت در رویه ی قضائی به معنی اعم كلمه و استقراء در قوانین ، می توان چنین نتیجه گرفت كه :
“حق مالی حقی است كه اجرای آن ، مستقیماً برای دارنده ی آن ایجاد منفعت قابل تقویم به پول می كند و یا اینكه اجرای آن دفع از ضرری می نماید كه قابل ارزیابی به پول باشد “. در مقابل تعریف مذكور:” حق غیر مالی حقی است كه اجرای آن ، مستقیماً ایجاد منفعت قابل تقویم به پول نمی كند ،

اگر چه ممكن است غیر مستقیم موجب چنین نتیجه ای بشود . ” بر این اساس می توان دعوی مالی را ، از غیر مالی تشخیص داد . برای مثال دعاوی مالكیت بر اموال ، بطلان معاملات یا اسناد ، استرداد اسناد ، مطالیه ی اموال ، اجرای تعهدات و شروط راجع به اموال ، از جمله دعاوی مالی محسوب می گردند ، چه اینكه در نتیجه ی صدور حكم ، مال یا حقی كه قابل ارزیابی با پول است ، مستقیماً در مالكیت خواهان وارد شده و یا از مالكیت وی خارج می گردد .

کارتحقیقی دعاوی مالی و غیر مالی

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
فصل اول :دعاوی مال و غیر مال
گفتار اول : معیارهای شناخت دعاوی مالی و غیرمالی در دکترین حقوق
مبحث اول : معیارهای شناخت دعاوی مالی و غیرمالی در رویه قضایی
مبحث دوم : آثار مترتب بر تفکیک دعاوی مالی و غیرمالی
مبحث سوم :دعاوی مالی و غیر مالی در حقوق ایران
آثار تقسیم دعاوی به مالی و غیر مالی
تفاوت در امکان تجدیدنظر خواهی

کارتحقیقی دعاوی مالی و غیر مالی

مبحث چهارم : ملاکهای تشخیص دعاوی مالی و غیر مالی
مبحث پنجم : دعاوی مالی و غیر مالی
گفتار دوم : عناوین دعاوی مالی ناشی از معاملات و قراردادها
مبحث اول : عناوین سایر دعاوی مالی
عناوین دعاوی غیر مالی 
عناوین دعاوی مالی مربوط به امور حسبی
عناوین دعاوی غیر مالی مربوط به امور حسبی
فصل دوم : عناوین دعاوی مالی مربوط به امور خانواده
گفتار اول : عناوین دعاوی مالی مربوط به امور خانواده
مبحث اول : عناوین دعاوی غیر مالی مربوط به امور خانواده
مبحث دوم : عناوین دعاوی غیر مالی مربوط به مالک و مستأجر
مبحث سوم : عناوین دعاوی مالی مربوط به مالک و مستأجر
مبحث چهارم : عناوین دعاوی غیر مالی مربوط به ثبت احوال
گفتار دوم :دعوي مالي و غيرمالي
مبحث اول : الزام به تنظيم سند رسمي بيع مال غيرمنقول ثبت شده
مبحث دوم : ماهيت حقوقي عمل يا فعل تنظيم سند رسمي
مبحث سوم : مالي بودن يا مالي نبودن دعوي الزام به تنظيم سند رسمي
نتیجه‌گیری
منابع و مآخذ

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 43

******************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

دانلود کارتحقیقی دعاوی مالی و غیر مالی
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد