ارزش انسان به افکار و باورهای اوست
خانه » پروژه » عمران و معماری » دانلود پروژه دهكده توريستي
دانلود پروژه دهكده توريستي

دانلود پروژه دهكده توريستي

دهكده توريستي (شهر مراغه)

فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول شناخت موضوع طرح
مباني طراحي پروژه
فراغت
كاركردهاي فراغت
تحولات كمي و كيفي در گذران اوقات فراغت
ضرورت برنامه ريزي براي اوقات فراغت
نقش تفرج در گذران اوقات فراغت
تعريف تفرج
تفرج
توريسم و جهانگردي
توريسم و جهانگردي
قطع نامه سازمان ملل متحد
انواع جهانگردي
تعداد جهانگردان داخلي و خارجي
جهانگردي در ايران قديم
تاريخچه هتل در ايران معاصر
پايداري
پايداري در معماري
فصل دوم بررسي نمونه ها
بررسي نمونه ها
هتل هاي امروزي
فصل سوم
استانداردها
فصل چهارم
شرايط اقليمي و آب و هوايي
نوع مصالح
تحليل عوامل جوي در شهرستان مراغه
بادهاي مراغه                                       
تغييرات فصلي دماي هوا در مراغه                               
پوشش ابري و ساعات آفتابي                               
ميانگين ماهيانه دما                                   
فصل پنجم مطالعات منطقه اي….                               
موقعيت جغرافيايي و تقسيمات سياسي استان                           
پيشينه و آثار باستاني                                   
بخش دوم شهر مراغه                                   
خصوصيات اخلاقي و ويژگي هاي فرهنگي                           
ميراث فرهنگي     
مقدمه :
شوق زندگی در انسان هایی که ساکن پرترافیک و پر ازدحام هستند و اذهانی مملو از دغدغه و استرس دارند روز به روز کمرنگ تر می شود و به آسانی رنگ می بازد . اگر به آرامش روحی او و برگرداندن او به اصل و ریشه خود توجه نشود و سعی در بوجود آوردن او در خارج از این شهرها نشود .
اما تفکر انتخاب چنین پروژه ای نیز برگرفته از موارد فوق است که لزوم احداث مراکز تفریحی و گردشگری را در دامان طبیعت زیبا و بکر موجب می شود . و چنینی موضوعی در این منطقه نیز به دلیل وجود منابع طبیعی زیباست .
متاسفانه با مطالعه ای سطحی به این نتیجهمی رسیم که تعداد بسیار کمی از این قبیل مراکز در سطح کشور احداث شده است ، و آنرا از ملزومات زندگی امروز می دانند که تمدد اعصاب و روحیه است  برای مردم خسته از زندگی شهری و ماشینی .
حال آنکه در کشور ما منابع طبیعی زیبا و فراوانی وجود دارد اما با بی توجهی هر چه تمام تر به آن هم این منابع به دلیل عدم سازماندهی مناسب به ورطه نابودی افتاده اند . وهم این منطقه از مزایای ورود افراد غیر بومی ( مسافران و گردشگران ) بی بهره اند .
ایجاد اینچنین مراکزی در سطح کشور هم منابع موجود را از خطر نابودی می رهاند و هم موجب شکل گیری تحولات اقتصادی و فرهنگی در جامعه می شود .
بدین گونه که با احداث این چنین مراکز و قانونمند کردن آن فرهنگ افراد در استفاده کردن از منابع تغییر کرده وبه گونه ای فرهنگ سازی می شود و یا در نتیجه ورود افراد مختلف هم مسافرین و هم ساکنین منطقه به این مرکز تعاملات اجتماعی بین آنها بوجود آمده و در پیشبرد فرهنگ و سطح آگاهی مردم تأثیر بسزایی دارد ، از آن گذشته ورود مسافران و گردشگران موجب ارز آوری برای منطقه  می شود .
فصل اول
شناخت موضوع طرح
دهكده توريستي (شهر مراغه)
مبانی طراحی پروژه
در زندگی شهر نشینی امروزه به علت پیچیدگی ابعاد مختلف زندگی ، انسان همواره در حال تلاش فکری و جسمی بوده از گذشته توسعه لجام گسیخته شهرها و تراکم بالای ساختمان ها و شلوغی خیابان ها به واسطه ترافیک نیز بر خستگی ناشی از زندگی شهری می افزاید . از این رو ساکنان شهرها از کوچکترین فرصت و ایام تعطیل استفاده کرده و به طرز فرار گونه از محیط شهر ها می گریزند و به دامان طبیعت پناه می برند تا دمی بیاسایند و خستگی روحی و جسمی را برطرف کنند و مجدداً نیروی فکری و جسمی و نشاط خود را بازیافته و برای فعالیت بعدی آماده شوند .                 فراغت
اصطلاح فراغت در معنای عام خود ، چه در زبان های اروپایی (heisure در انگلیسی و loisir  در فرانسوی ) و چه در زبان فارسی از کلماتی ریشه گرفته که معمولاً رهایی آزادی و آسودگی معنا می دهد . امروزه فراغت معمولاً به معنای آزادی از فشار و امکان انتخاب و وقت باقیمانده از کار و یا وقت آزاد از الزامات تعریف می شود . به طور کلی در آثار مربوط به فراغت چهار دیدگاه مشاهده می شود که عبارتند از :
–    به عنوان زمان : زمان غیر از کار ، زمان فروخته نشده ، وقت آزاد
–    به عنوان فعالیت : فعالیت آزاد ، فعالیت انتخاب شده
–    به عنوان حالتی از هستی : نوعی نگرش ، حالت درونی ، تجزبه درونی
–     به عنوان یک مفهوم کل نگر : شامل زمان فعالیت و تجزیه درونی
با توجه به معنای وسیع و مفهوم جامع فراغت ، در میان تعاریف متعدد ، می توان تعریف زیر را ارائه داد که دقیق تر و روشن تر به نظر می رسد :
گذران اوقات فراغت  ، مجموعه فعالیت هایی را در بر می گیرد  که شخص  به میل خود ، خواه برای استراحت ، خواه برای تفریح و خواه برای گسترش اطلاعات ، آموزش شخصی یا مشارکت آزاد اجتماعی و یا تعهدات شغلی ، خانوادگی و اجتماعی به عهده می گیرد .
گذراندن فراغت به معنای بیکاری یا گریز از کار و فعالیت نیست بلکه در برگیرنده تمام فعالیت ها و رفتار های آزاد و دلخواه انسان است که در جهت تامین نیاز های عاطفی ، فکری و روانی صورت می گیرد . از این نظر چگونگی اوقات فراغت با عوامل و متغیرهای مختلف اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی ، روانی ، محیطی و … همبستگی پیدا می کند .
کارکرد های فراغت :
کارکرد های فراغت را می توان به صورت زیر خلاصه کرد :
–    استراحت : رفع خستگی ، تجدید نیرو ، تمدد اعصاب ، آسودگی و ….
–    تفریح بازی و ورزش ، طبیعت گردی ، سیاحت و …
–    خلاقیت آفرینش هنری ، آفرینش علمی و فنی ، پرورش شخصیت ها ، آموزش مهارت ها
–    مشارکت اجتماعی : روابط خانوادگی ، روابط دوستانه ،  گروهی ، روابط حرفه ای و …
جایگاه و نقش فراغت در شهر نشینی معاصر  :
هدف اصلی از ایجاد هر نوع سکونتگاه انسانی تامین حداکثر نیاز های مادی و معنوی انسان ها است . در شهر های پیش از عصر صنعت به دلیل کوچک بودن ابعاد شهر ها  ، پیوستگی میان کار و فراغت و همبستگی میان شهر و روستا ، نوعی تعادل طبیعی در روابط انسان و محیط برقرار می گردید و نیاز های روانی و فرهنگی شهر نشینان کما بیش بر آورده می شد .
اما در شهرهای جدید به دلیل ابعاد بزرگ کالید ، سلطه حرکت سواره ، جدایی کار و فراغت و جدایی از محیط طبیعی  ، ایجاد تعادل در روابط انسانی  – محیطی و نحوه تامین نیازهای محیطی روانی بسیار دشوار شده و به همین دلیل مسائل و ضرورت های جدید را در عرصه شهر نشینی و شهر سازی پدید آورده است .
با توجه به تغییر بنیادهای شهر نشینی و شهر سازی می توان دریافت که دیگر نیازهای معنوی و فرهنگی انسان در شهرهای بزرگ جدید به صورت گذشته امکانپذیر نمی باشد و به یک رویکرد نوین و امکانات جدید نیاز دارد . از این رهگذر است که دانش های جدیدی مثل جامعه شناسان فراغت در عرصه مطالعات شهری اهمیت و نفوذی چشمگیر پیدا کرده و ضرورت ها و ابعاد جدیدی در برنامه ریزی شهری مطرح شده است .
تحولات کمی و کیفی در گذران اوقات فراغت :
” آخرین دستاورد تمدن ، توانایی انسان در پرکردن هوشمندانه ایام فراغت است ” برتراند راسل به نظر برخی جامعه شناسان و شهر شناسان آینده نگر اهمیت فراغت در جامعه جدید شهری ، به اندازه ای است که از آن به عنوان چهارمین بخش فعالیت انسانی پس از کشاورزی ، صنعت و خدمت یاد می کنند و آن را مشخصه جوامع آینده می دانند .
ژوزف بلومون شهرساز و معمارمعروف فرانسوی در کتابی به نام شهرهای گذشته ، شهرهای آینده می نویسد که این بخش چهارمین  ، جدا از تولید به معنای اخص ، فعالیت هایی مثل آفرینش ، آموزش و فراغت را در بر می گیرد که مشغله  عمده جوامع آینده را تشکیل می دهد . در واقع مشخصه سال های آینده گذرا از بخش سومین به بخش چهارمین است . این پژوهشگر در زمینه تحولات شهر نشینی و شهر سازی چنین نظر می دهد :
” بدیهی است که باید نگهداری و نوسازی بخش های پیشین را ادامه داد . اما وظیفه خطیر نسل های آینده ، ایجاد تجهیزات نوع چهارمین است که بر محور آموزش ، خلاقیت و فراغت قرار دارد ” .
خصایص عمده فراغت در شهر نشینی :
الف – تمام طبقات و گروههای مختلف اجتماعی را در بر می گیرد .
ب – به صورت یک نهاد اجتماعی با تشکیلات و مقررات عمومی عمل می کند .
ج – جایگاه مهمی در نظام تولید ، توزیع و مصرف کل جامعه به دست آورده است .

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است