دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه دی الکتریک و کاربرد آن

دی الکتریک و کاربرد آن

فهرست مطالب

مقدمه
فصل اول
( ۱ ـ ۱ ) تعریف دی الکتریک
( ۱ ـ ۲ ) الکترو استاتیک
فصل دوم :
( ۲ ـ ۱ ) پلاریزاسیون دی الکترویکها
( ۲ ـ ۲ ) قابلیت پلاریزاسیون اتمی
( ۲ ـ ۳ ) جامدات یونی
( ۲ ـ ۴ ) قابلیت قطبی شدن وابسته به فرکانس
( ۲ ـ ۵ ) ثابتهای اپتیکی فلزات
فصل سوم :
( ۳ ـ ۱ ) گذردهی فضای آزاد
( ۳ ـ ۲ ) گذردهی مختلط
( ۳ ـ ۳ ) اندازه گیری گذردهی
( ۱ ـ ۳ ـ ۳ ) گذردهی نسبی de
( 2 ـ ۳ ـ ۳ ) اندازه گیری با استفاده از پل
( ۳ ـ ۳ ـ ۳ ) سلولهای اندازه گیری
( ۴ ـ ۳ ـ ۳ ) روشهای مدار تشدید
( ۵ ـ ۳ ـ ۳ ) اندازه گیریهای خط انتقال
( ۶ ـ ۳ ـ ۳ ـ ) اندازه گیریهای میکرو موج
فصل چهارم :
( ۴ ـ ۱ ) قطبش پذیری
( ۱ ـ ۴ ـ ۱ ) قطبش پذیری نوری
( ۲ ـ ۴ ـ ۱ ) قطبش پذیری مولکولی
( ۳ ـ ۴ ـ ۱ ) قطبش پذیری بین لایه ای
( ۴ ـ ۲ ) دسته بندی دی الکتریکها
( ۴ ـ ۳ ) مشکلات نظریه دی الکتریکها
فصل پنجم :
( ۵ ـ ۱ ) شکست دی الکتریکی
( ۵ ـ ۲ ) الکترونها در عایقها
( ۵ ـ ۳ ) سازو کار شکست
( ۵ ـ ۴ ) انواع سازو کارهای اساسی شکست در جامدات دی الکتریک
( ۱ ـ ۵ ـ ۴ ) شکست ذاتی
( ۲ ـ ۵ ـ ۴ ) شکست حرارتی
(۳ ـ ۵ ـ ۴ ) شکست تخلیه ای
( ۵ ـ ۵ ) شکست در مایعهای دی الکتریک
( ۵ ـ ۶ ) قدرت دی الکترویکی
( ۱ ـ ۵ ـ ۶ ) عوامل مؤثر بر قدرت دی الکتریکی برای بلور خالص
فصل ششم :
( ۶ ـ ۱ ) پیرو الکتریسیته
( ۶ ـ ۲ ) پیزو الکتریسیته
( ۶ ـ ۳ ) فرو الکتریکها
( ۱ ـ ۶ ـ ۳ ) طبقه بندی فرو الکتریکها
مقدمه
از زمانیکه آزمایشهای ابتدایی روی الکتریسیته ساکن جهت منزوی کردن بار الکتریکی ساکن توسط مواد دی الکتریکی که بار را به خارج هدایت نمی کنند ، صورت گرفته ، لزوم مطالعه مواد دی الکتریکی با توجه به نیاز عملی به عایقها احساس گردید . کهربا ، موم ، شیشه از جمله اولین مواد عایقی بودند که کاربرد عملی داشتند . با ظهور جریان الکتریکی خواص این مواد باید بیشتر ، مطالعه می شد تا برای مقاصد کاربردی مورد استفاده واقع شده و عکس العمل آنها نسبت به اعمال یک میدان ، معین و
مشخص گردد . خواص عایقی در ماده را می توان به قدرت دی الکتریکی تعریف
کرد .
از همان آغاز شناخت الکترو استاتیک توانایی مواد دی الکتریک در افزایش ذخیرة‌ باریک خازن شناخته شده بود . کاربرهای جریان الکتریکی فرکانس بالا در ارتباط با رادیو ، تقاضاها را برای خازنهای ظرفیت بالا ، قدرت شکست بالا و ابعاد کوچک افزایش داد . برای رسیدن به این خواسته ها مواد در الکتریک زیادی آزمایش بر حسب قدرت دی الکتریک و گذردهی با توجه به کاربردشان در این حوزه رده بندی شدند و تقاضا برای مواد بهتر افزایش یافت . در موفقیت آمیز بودن هر نوع جستجو برای مواد جدید یا بهبود آنها در حوزة بخصوصی ، اطلاع از سازوگار اساسی که در ارتباط با ویژگیهای به خصوص آنهاست ، شرط اساسی است . این کار نظریه دی الکتریک است که با محاسبة رفتارها کروسکوپی بر حسب ساختمان مولکولی و اتمی ، ما را به این آگاهیها می رساند .
یک نظریة کامل، که رفتار دی الکتریکی هر نوع ماده ای را در بر داشته باشد کار بینهایت دشوار است و احتمالاً هر گز امکان پذیر نیست . با وجود این « مدلهای » نظریه دی الکتریکهای کاربردی بر حسب فرضیات ساده شدة مجهزی بنا شده اند . با بکار بردن این مدلهای نظری ، خواص معینی که با تغییرات پارامتریهایی که با آزمایش می توانند بررسی شوند ، پیش بینی می شود . میزان ساختمان اتمی یا مولکولی ماده بنا شده است ، موفق باشند می تواند دانش لازم را جهت جستجو در محیطهای الکتریکی مختلف مورد استفاده قرار گیرد . افزون بر این ممکن است خواصی که تاکنون توسط آزمایش مشاهده نشده اند پیش بینی شوند . بعنوان مثال در قرن نوزدهم ، نظریه های رفتار دی الکتریک ، امکان قطبش خود به خودی یا « فرو الکتریسیته » را پیش بینی کردند .

دانلود پروژه دی الکتریک و کاربرد آن
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد