دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه رابطه اضطراب و انگيزه پيشرفت در بين دانشجويان

رابطه اضطراب و انگيزه پيشرفت در بين دانشجويان دختر و پسر

چکیده
پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطۀ اضطراب و انگیزۀ پیشرفت در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور قزوین اجرا شده است.
جامعۀ آماری تحقیق حاضر شامل دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور قزوین می باشد. نمونۀ آماری این تحقیق عبارت بوده از 30 دانشجوی دختر و 30 دانشجوی پسر این دانشگاه که با استفاده از روش نمونه گیری قابل دسترس انتخاب شده اند. ابزاری که برای اجرای این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است دو پرسشنامۀ انگیزه ی پیشرفت هرمنس و اضطراب سنج کتل می باشد.
برای محاسبۀ آزمون از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون T استفاده شده است بعد از محاسبات آماری نتایج ذیل به دست آمده است :
با توجه به محاسبۀ ضریب همبستگی پیرسون در فرضیۀ 3 فرضیه صفر رد می شود و فرضیۀ محقق تائید می شود. بنابراین بین انگیزه پیشرفت در پسران و اضطراب رابطۀ معناداری وجود دارد و در فرضیۀ 4 فرضیۀ صفر رد می شود. بنابراین بین انگیزه پیشرفت در دختران و اضطراب تفاوت معناداری وجود دارد.

رابطه اضطراب و انگيزه پيشرفت در بين دانشجويان دختر و پسر

فهرست مطالب
چكيده
فصل اول (كليات…)
مقدمه
بيان مساله
اهميت و ضرورت مساله                                                                                 
فرضيه هاي تحقيق                                                                                        
هدف تحقيق                                                                                                  
فصل دوم (ادبيات….)                                                                                    
پيشينه نظري                        
فصل سوم (روش شناسي…)
جامعه آماري
ابزار پژوهش
روش نمونه گيري
روش آماري
فصل چهارم (تجزيه و…)
فصل پنجم (بحث و…)
محدوديتهاي پژوهش
پيشنهادات
منابع

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 79

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

 


 

دانلود پروژه رابطه اضطراب و انگيزه پيشرفت در بين دانشجويان
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد