دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

پژوهش رابطه خلاقیت و هوش هیجانی کارکنان وزارت علوم

بررسی رابطه خلاقیت و هوش هیجانی کارکنان وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری

چکیده :

هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه بررسی رابطه خلاقیت و هوش هیجانی کارکنان وزارت علوم تحقیقات و فن آوری است. جامعه پژوهش کارکنان وزارت علوم تحقیقات و فن آوری می باشد که بر اساس نمونه گیری  کاملاً تصادفی و از روی لیست کارکنان که تعداد 50 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شده اند.

در این پژوهش برای دستیابی به اطلاعات مورد نیاز در مورد خلاقیت که اعم از : بسط ـ انعطاف پذیری، سیالی و ابتکار و همچنین نمره خلاقیت هم به دست آمد همچنین در مورد هوش هیجانی از پرسشنامه سالووی استفاده شد که تمام مؤلفه های آن نیز : بازسازی خلقی ـ تمرکزـ توجه و نمره کل هوش هیجانی مورد استفاده قرار گرفت. برای بررسی فرضیه تحقیق که عبارتند از : بین خلاقیت (نمره کل) و هوش هیجانی همبستگی وجود دارد، و از روش آماری همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین هوش هیجانی و مؤلفه های آن و خلاقیت و مؤلفه های آن همبستگی و رابطه ای وجود ندارد و فقط در مقیاس (توجه) تا حدودی بین این مؤلفه و خلاقیت (نمره کل) رابطه وجود دارد ولی در بین مؤلفه های دیگر هیچگونه رابطه ای وجود ندارد.

مقدمه :

از ویژگی های بارز انسان و محور اساسی حیات او قدرت اندیشه است. انسان در طول زندگی خویش هرگز از تفکر فارغ نبوده یا نیروی صحیح تصمیم گرفته است. او توانسته است به حل مشکلات بپردازد و به رشد و تعالی نایل شود. بنابراین تمام موفقیتها و پیشرفتهای انسانی در گرو اندیشه بارور و پویا و مؤثر است از پیچیده ترین و عالی ترین جلوه های اندیشه انسان تفکر خلاق است درباره آن دیدگاههای بسیاری وجود دارد (حسینی 1381، ص 13). از نظر کارکردی می توان توانایهای فکری انسان را به طریق زیر خلاصه کرد:

جذب یعنی توانایی مشاهده و به کار بردن توجه

ضبط یعنی توانایی حفظ کردن و به خاطر آوردن

استقلال یعنی توانایی تحلیل و قضاوت

خلاقیت یعنی توانایی تجسم و پیش بینی و ایجاد ایده های جدید.

فهرسـت منـابع

اکبرزاده ، نسرین (1383) ، هوش هیجانی (دیدگاه سالووی و دیگران) ، چاپ اول، تهران : انتشارات فارابی

پورافکاری، نصرت الله (1376) فرهنگ روان پزشکی، تهران : انتشارات فرهنگ

اسپورن، الکس اس ـ پرورش استعداد همگانی ابداع و خلاقیت ، ترجمه : حسن قاسم زاده ـ انتشارات نیلوفر ، تهران (1375)

پورافکاری، نصرت ا…(1375) نشانه شناسی بیماری روانی، چاپ ششم، تهران : انتشارات آزادی.

دادستان، منصور (1365) هوش هیجانی، فصلنامه تعلیم و تربیت شمارة 70-69، صص 105-90

دادستان، منصور (1365) بیماری روانی، تهران : انتشارات پاینده.

موسوی پور، زهرا (84-1383) رابطه هوش هیجانی با افسردگی، پایان نامه کارشناسی، دانشگاه آزاد واحد ساوه

فرمت : قابل ویرایش |  WORD | صفحات : 129

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید


پژوهش رابطه خلاقیت و هوش هیجانی کارکنان وزارت علوم
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد