دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه راههاي رسوخ مُدهاي غير متعارف بر جامعه

راههاي رسوخ مُدهاي غير متعارف بر جامعه
فهرست مطالب
فصل اول
(كليات تحقيق)
مقدمه                                                                                                  2
كليات                                                                                                   4
اهميت مسئله                                                                                         7
اهداف تحقيق                                                                                         10
متغيرهاي تحقيق،فرضيه و سؤالات تحقيق                                                     11
تعاريف واژه ها و اصطلاحات                                                                    13
فصل دوم
(ادبيات و پيشينه تحقيق)
تقليد و مدگرايي در يادگيري بوسيكه مشاهده                                                          15
نظريه هاي تقليد                                                                                     17
ارزيابي نظريه هاي تقليد                                                                           33
عواملي كه بر احتمال وقوع تقليد اثر مي گذارند                                                         37
انگيزش پيشرفت                                                                                     45
فوبيها و ترسها و شناخت ها                                                                      53
سرمشق گيري در رفتار درماني                                                                58
فراگيري رفتارهاي جديد                                                                          63
خلاصه فصل                                                                                         67
فصل سوم
(روش تحقيق)
روش تحقيق                                                                                          71
نمونه آماري و حجم نمونه                                                                       72
ابزار گردآوري اطلاعات                                                                           74
روش گردآوري اطلاعات                                                                          75
روش آماري                                                                                         76
فصل چهارم
(تجزيه و تحليل داده ها)
تجزيه و تحليل توصيفي                                                                            78
نمودار فراواني                                                                                                 81
تفسير آماري                                                                                         82
تفسير درصدي                                                                                               84
تحليل آماري                                                                                         86
نتيجه آماري                                                                                          88
فصل پنجم
(نتيجه گيري)
نتيجه گيري                                                                                           90
محدوديت ها و ملاحظات پژوهش                                                               93
پيشنهادات                                                                                            94
منابع و مآخذ                                                                                         95
پرسشنامه                                                                                            96
فصل 1
مقدمه
( کلیات ) بیان مسئله
اهمیت مسئله
اهداف و مقاصد تحقیق
متغیرهای تحقیق
فرضیات و سوالات تحقیق
مقدمه
جامعه خود به خود معنی و مفهوم ندارد . اصولاً جامعه مفهومی انتزاعی و ساخته تفکرات و ذهنی بشری است که در اثر اجتماع و جمع شدن عده ای از افراد و  اعضای خانواده در یک مجموعه و محله و اقلیم و مکان اطلاق می گردد و چون بشر از آغاز خلقت به صورت جمعی زندگی کرده و برای رفع نیازهای اولیه و برقراری نیازهای ارتباطی و نیز عاطفی و ترس از خطرات حیوانات درنده و رعد و برق و سیل و زلزله سعی در گردهم آیی و در کنار هم زیستن داشته اند . ( کاردان ، 1373)
هر امر اجتماعی و پدیده اجتماعی عبارت است ، هر موقعیت ، هر رابطه یا واقعیتی که به نحوی یکی از جنبه های حیات اجتماعی را توجیه کند.
( محسنی منوچهر ، 1366 ) “16”
بنابراین اجتماعی بودن موجود انسان امری مسلم و علی حده ( علیحده ) است و رفع نیازهای انسانی بوسیله یکدیگر یک پدیده طبیعی و اجتناب ناپذیر است پس قلمرو انسان ها در گروه و روابط بین آنها در بستری از نیازهای طبیعی و اجتماعی و عاطفی و … در روی کره خاکی پراکنده و مستتر است .
امروزه نیازها متنوع و پیچیده نشده و هزاران نیاز اقتصادی ، اجتماعی ، هنری ، علمی ، فنی ، تحصیم ، عاطفی ، ورزشی و … درهم تنیده شده اند و با توجه به رشد و توسعه تکنولوژی و ارتباطات ، هنسون ، تکنولوژی های جدید ارتباطی ، 1373 ترجمه حیدری ) .
سرعت ارتباط و انتقال پیام ها چه از نوع پیام های شغلی و تحصیلی و علمی و پژوهشی و اقتصادی و سیاسی و چه از نوع هنری و اجتماعی و ورزشی و غیره به سرعت در سراسر جهان پراکنده و دریافت می گردد . آنچنانکه اگر  در کره زمین در بالاترین نقطه  قطب شمال اتفاقی بیفتد در جنوبی ترین نقطه کره زمین در طول فقط چند دقیقه ارتباط برقرار و پیام قابل شنیدن و دیدن و … می باشد .
این مسئله در مورد امور و پدیده های نابهنجار نیز وجود دارد و گروه های زیرزمینی و مافیا می توانند اطلاعات و پیام ها را در کوتاه ترین زمان به گیرندگان خود منتقل کنند . در این تحقیق نوع دیگری از نفوذ و رسوخ در اجتماعات مختلف را در نظر داریم که پدیده ها و امور و رفتارهای مدی
( Fashen ) که برخی حتی مورد قبول هنجارهای جامعه ما نیستند . چگونه وارد جامعه شده و ترویج می شدند و راه های مقابله با آن چگونه است ؟

دانلود پروژه راههاي رسوخ مُدهاي غير متعارف بر جامعه
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد