دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله راه های عملی جهت ایجاد خلاقیت درمعلمین ودانش آموزان

راه های عملی جهت ایجاد خلاقیت درمعلمین ودانش آموزان
فهرست مطالب
مقدمه
نقش و اهميت معلم
معلم هنرمند
تدريس به عنوان هنر
معلم به عنوان هنرمند
معلم خلاق و نقش او در پرورش خلاقيت دانش آموزان
ويژگيهاي معلم خلاق
آماده سازي شرايط گام اول پرورش خلاقيت دانش آموزان ابتدايي
آموزش خلاقيت
الف) آموزش و پرورش عمومي خلاقيت ونوآوري
ب) آموزش خلاقيت در كودكان و دانش آموزان
خلاقيت در كلاس درس
كلاس درس خلاق
عناصر وعوامل خلاق سازي در آموزش ابتدايي
كنش متقابل خلاقانه در آموزش ابتدايي
منابع
مقدمه:
حمد و سپاس بي قياس بر نخستين معلم،‌پروردگاري كه گل ستايش خودرا،‌از نسيم عنايتش بر چمن زبان مي روياند و از باغ لطف و رضايتش،‌دانه اميد مي جويد. (خورشيدي، ص 13)
اسطورة صفا، تنديس محبت و عشق،‌نشانه پاكي و مهر،‌او يادگار بهاري،‌تو تبسمي،‌تولاله اي ،‌تو درختي كه ميوه ات علم است. تو التهاب وجودي،‌تو اتخاذ كلامي‌،تو مايه حيات بخشي كه شريانت،‌ دانش پژوهان اند.
چگونه مي توان ابزار رشد و تكامل معلمان را در نيل به اهداف متعالي فراهم ساخت؟ اندوخته و يافته هاي شخصي و فردي را به تجارب جمعي و عقلي مبدل نموده؟ بديهي است كه پاسخ در يك كلام نهفته است و آن «آموزش» است.
زيرا آموزش ابزاري است كه انسان به وسيلة آن به زندگي حرفه اي آن به زندگي حرفه اي خود شكل مي دهد و آينده را رقم مي زند،‌به بيان ديگر «انسان هر چه بيشتر تربيت و پرورده شود،‌به همان نسبت امكان سود دهي وي براي خود،‌براي سازمان مربوطه،‌جامعه خود» (طوسي، 1377) و جامعه جهاني بيشتر مي شود.
آموزش تنها وسيله اي است كه انسان در اختيار دارد و به كمك آن به زندگي حرفه اي شكل داده و اينده را مي سازد، بدون آموزش، بودن آينده خواهيم بود.
معلم هنرمند
1ـ معلم هنرمند،‌هيچگاه خود را مقيد به استفاده از روش خاصي نمي كند، تنوع  و روشهاي تدريس، موجب تنوع و شادابي كلاس درس اوست.
2ـ معلم هنرمند قبل از هر چيز خود را دانش آموزي مي پندارد كه تشنه يادگيري است، بنابراين از لحظه لحظة كاري اش درس مي آموزد.
3ـ معلم هنرمند مربي دلسوزي است كه رشد همه جانبة شخصيت شاگردان را مدنظر دارد و معتقد است كه تربيت بر تعليم مقدم است.
4ـ معلم هنرمدن برنامه ريز حسابگري است كه تعليم و تربيت را به طور اعم و تدريس را به طور اخص يك فعاليت هدفدار مي داند.
5ـ معلم هنرمند مدير قدرتمندي است كه وجود نظم در كلاس درس را شرط ضروري انتقال مطلب آموزشي مي داند. (كرامتي،‌ص 8 و 9)
تدريس به عنوان هنر:
تدريس عبارتست از كليه فعاليتهايي كه توسط معلم انجام مي شود تا از طريق آن در رفتار فراگيران تغيير ايجاد شود. اين تغيير رفتار در واقع همان يادگيري است كه هدف عمدة تدريس مي باشد،‌نوع و كيفيت فعاليتهايي كه در كلاس درس توسط ملعم انجام مي شود، با توجه به شرايط و فرصتهاي آموزشي متفاوت است،‌و معلم خوب كسي است كه با توجه به اين شرايط بتواند بهترين نوع فعاليت را در كلاس درس انجام داده و با اتخاذ بهترين تصميم و انتخاب بهترين روش براي ارائه مطلب،‌امر يادگيري را تسهيل نمايد و به همين خاطر است كه گفته مي شود تدريس هنر است و تابع نسخه يا فرمول معيني نيست…………………

دانلود مقاله راه های عملی جهت ایجاد خلاقیت درمعلمین ودانش آموزان
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد