دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه راه و ترابري

راه و ترابري
فهرست مطالب
تاريخچه
نوع محصولات توليدي خدماتي واحد صنعتي
نگهداري راهها
راهسازي
راهسازي مراحل مختلفي دارد كه اهم آنها
شرح مختصري از فرايند توليد يا خدماتي
حمل و نقل به عنوان واحدي خدماتي
شرح مختصري از فرايند توليد يا خدماتي
حمل و نقل به عنوان واحدي خدماتي
موقعيت كارآموز در واحد صنعتي
بررسي و شرح وظايف رشته كارآموز در واحد صنعتي
تفكيك هايي كه توسط واحد صنعتي به كار گرفته مي شود
تاريخچه روسازي راهها
لايه متراكم شده خاك بستر
لايه زيراساس
لايه اسا س
لايه رويه
دلايل حياتي براي آناليز روغن
كنترل مطمئن فرآيند پيش اقدام
روشهاي نگهداري و تعميرات پيشگويانه تكنيك هاي عيب يابي را توسعه مي دهد
نمونه گيري
وسايل و تجهيزات نمونه گيري
دستورالعمل نمونه گيري
نحوه نمونه گيري از موتور
نحوه نمونه گيري روغن هيدروليك
سيليس چيست ؟
آناليز ذرات فرسايشي
اسپكتروسكوپ تابشي (Emission  Spectroscope)
تكنيك PQ (Particle Quantifier Technique)
فروگرافي مشاهداتي (Analytical  Ferroography)
دسته بندي كلي عناصر
موتورها
جدول راهنماي بازديد و تعمير موتور
نحوه فرسايش
دست آوردهاي مديريتي و اقتصادي طرح
كنترل كيفيت و صحت سرويسها
افزايش كاركرد روغن
پيش بيني تعميرات
مضرات اقتصادي پياده كردن موتور
تاريخچه
تاريخ ايجاد راه ترابري به سال هاي 1310 يعني حدود 70 سال پيش بر مي گردد يعني زماني كه براي اولين بار اداره طرق و شوارع در ايران تاسيس گرديد و همانطور كه گفته شد جهت احداث و نگهداري راهها مي بايستي عمل نمايد و پس از آن به وزارت راه و سپس به وزارت راه و ترابري با شاخه هاي مختلف كه شامل بنادر و كشتيراني – راه آهن – راه – هواپيمايي – حمل و نقل و شركتهاي وابسته بوجود آمده كه در حال حاضر هم به همين نام فعاليت و اسكان دارد كه در آينده نزديك نيز تغييراتي در آن بوجود آيد . يكي از علل تغيير نام و تكامل تا كنون با توجه به اينكه در سال هاي اوليه تاسيس هنوز بجز راه شوسه ديگر امكانات در ايران نبود لذا بدين نام خوانده شده كه با توجه به پيشرفت وفراهم آمدن امكانات راه آهن – هوايي و دريايي تغييرات نام گذاري انجام پذيرفته .
يكي از شاخه هاي اصلي وزارت راه و ترابري ، راه زميني مي باشد كه در اينجا به شرح مختصري از وظايف ادارت راه و ترابري مي پردازيم . راه و ترابري مسئوليت نگهداري – توسعه و تردد روان ناوگان سازمان حمل و نقل بيرون شهري را به عهده دارد .
 نوع محصولات توليدي خدماتي واحد صنعتي :
الف : نگهداري راهها
نگهداري راهها يكي از كارهاي مهم ادارات راه و ترابري مي باشد كه هر چند از نظر ديد عموم پوشيده است ولي وقتي عمقي به آن نگاه مي كنيم متوجه اهميت موضوع خواهيم شد و نگهداري شامل خط كشي جاده ها – نصب علائم راهنمايي – ساخت پاركينيگ ها – نصب علائم هشدار دهنده -ساخت شانه راه – احداث قنر در شانه جاده ها جهت هدايت آب هاي سطحي – تميز نمودن پل ها از رسوبات ناشي از سيلاب ها – درز گيري ترك ها با قير – لكه گيري آسفالت در جاهايي كه آسفالت ترك برداشته با برداشتن آسفالت ترك خورده و پر كردن آن با آسفالت جديد روكش آسفالت – نصب روشنايي – نصب گارد ريل دركنارر جاده ها (پايه هاي فلزي كه به هم متصل هستند) – نصب چراغ چشمك زدن در آباديها – و غيره كه اگر بخواهيم تمام عنوانهاي نگهداري راه را بگوييم درحدود 140 مورد مي باشد …..

دانلود پروژه راه و ترابري
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد