شما بدون تسلط بر خود نمی توانید فاتح دیگران باشید.
خانه » پروژه » عمران و معماری » دانلود رساله طراحی مجموعه تجاری و تفریحی
دانلود رساله طراحی مجموعه تجاری و تفریحی

دانلود رساله طراحی مجموعه تجاری و تفریحی

رساله طراحی مجموعه تجاری-تفریحی شهرستان بابل 

مقدمه :

گزارش حاضر که جهت طراحی مجموعه تجاری-تفریحی شهرستان بابل تهیه شده است شامل بررسی و مطالعه در زمینه اقلیم منطقه و معماری بومی آن ، نیازهای روزمره و فصلی متناسب با اقلیم و مورد تقاضا در منطقه و می‌باشد ؛ سپس به بررسی ضوابط خاص بخش‌های تجاری و فضاهای مرتبط با آن و همچنین انواع سیستمهای تأسیساتی مطابق با معیارهای مورد نظر هر یک از آنها پرداخته شده است . در انتها چند نمونه از مجموعه های طراحی شده داخلی و خارجی مورد بررسی قرار گرفته است ؛ تا نهایتا امکان طراحی صحیح و منطبق بر ضوابط و معیارهای مورد نظر فراهم گردد .

با توجه به رشد روزافزون جمعیت و افزایش علاقه مندی مردم به اجتماع نیازهای روزمره و هفتگی ، نیاز به بخشهایی که هم عملکرد تجاری و هم تفریحی داشته باشد و بتواند پاسخگوی این قشر مشتاق باشد ، روز به روز فزونی می یابد . وجود مجموعه‌های تجاری-تفریحی که هم می توان خرید‌های روزمره و هم سالیانه در آن صورت گیرد و همچنین در کنار این موارد نیازهای تفریحی مردم نیز پاسخ داده شود .

توجه به این مسائل و علایق شخصی ، مرا بر آن داشت تا جهت پروژه پایان نامه خود به این مقوله بپردازم و تلاشی هر چند کوچک و در حد توانم در این زمینه ارائه دهم .

دانلود رساله طراحی مجموعه تجاری و تفریحی

سیمای اقلیمی:

الف – مشخصات اقلیمی استان مازندران

به طور کلی مجموعه عواملی چون درجه حرارت ، رطوبت هوا ، وزش باد ، میزان بارندگی و تابش آفتاب سازنده اقلیم یک منطقه هستند . به طور کلی سواحل دریای خزر با اعتدال هوا و بارندگی فراوان جزو مناطق معتدل و مرطوب است و نوع آب و هوای آن مدیترانه ای اما با رطوبت بیشتر می باشد .

منطقه فوق که به صورت نواری بین رشته کوههای البرز و دریای خزر محصور شده ، از جلگه های پستی تشکیل می شود که هرچه به طرف شرق می رویم از رطوبت و اعتدال هوای آن کاسته می شود .

آب و هوای استان مازندران  تقریبا یکی از معتدلترین آب و هواهای جهان است ، تغییرات شدید و ناگهانی هوا با همان شکل خاصی که در تابستان دیده می شود ، در زمستان نیز مشاهده می گردد ؛ به طوری که چگونگی هوای فردا را نمی توان پیش بینی کرد .

-دما :

استان مازندران  به دلیل مجاورتش با دریا درجه حرارت چندان متغیری ندارد و درجه حرارتش از یک ناحیه به ناحیه دیگر کمتر تغییر می یابد . درجه حرارت روز و شب چه در تابستان و چه در زمستان اختلاف زیادی با هم ندارند . زیرا دریا به مراتب دیرتر از خشکی گرما و سرمای خود را از دست می دهد .درجه حرارت متوسط سالیانه این منطقه « ۱۴٫۵ تا ۱۸ » درجه سانتی گراد و نوسان دمای سالیانه آن « ۲۵ تا ۳۵ » درجه می باشد . برای سردترین ماههای سال متوسط حداقل حرارت روزانه« ۲ » درجه و حداکثر دما در روز حدود « ۱۲ تا ۱۶ » درجه و متوسط حداقل دما در طی شب حدود « ۰ تا ۱۵- » درجه است . در کمتر از یک ماه و نیم از سال یخبندان وجود دارد . برای گرمترین ماههای سال حداکثر دما در طی روز حدود « ۲۶ تا ۳۲ » درجه و متوسط حداقل دما در طی شب حدود « ۱۳ تا ۲۰ » درجه می باشد .

بر اساس یک برآورد حدود ۱۷ % حجم کل باران کشور در مناطق کم ارتفاع مازندران  با مساحتی برابر فقط ۰٫۴ % وسعت کل کشور می بارد . زیادت بارندگی در مازندران  در حدی است که گاه « ۴۵ تا ۶۰ » روز به طور مداوم باران می بارد و گاهی بارندگی آن در یک روز به اندازه میزان کل بارندگی سالیانه بعضی از مناطق کشور است .بارندگی دشت مازندران  حدود ۹۰۰ تا ۱۵۰۰ میلی متر در سال است ؛ به طوری که در هیچ ماه از سال بدون بارندگی نیست. میانگین آمار ۲۲ ساله بارندگی در شهرستان بابل ( ۱۳۶۱-۱۳۴۰ ) نشان می دهد که میزان بارندگی در این شهر برابر « ۱۴۳۵ » میلی متر در سال است.افزایش بارندگی در ارتفاعات البرز به خصوص در قسمتهایی که جهت شرقی و غربی دارند بیشتر دیده می‌شود . بیشترین مقدار آن در ارتفاعات « ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ » متری است ؛ در صورتی که در کوهستانهای جنوبی  بابل که اکثرا امتدادشان شرقی – غربی هستند چنین افزایشی کمتر دیده می شود و بیشترین مقدار ریزش در ارتفاعات بین « ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ » متری اندازه گیری شده است .از غرب مازندران  به طرف شرق و از جنوب به شمال میزان بارندگی کاهش می یابد . بیشترین میزان ریزش باران در ماههای شهریور ، آبان ، آذر و دی بوده و کمترین میزان آن در تیر و مرداد است .

علت اصلی افزایش بارندگی در این خطه ، برخورد بخارات متراکم دریای خزر با ارتفاعات رشته کوههای البرز در شمال و ارتفاعات کوههای زاگرس در غرب است که سبب تبدیل آنها به باران و فروریختن در دامنه های شمالی و غربی این دو رشته کوه می گردد و در نتیجه آن ، جویبارها و سیلابهایی ایجاد می شود که در شمال به سوی دریای مازندران و در غرب به مرزهای غربی جاری می گردد و معمولا بدون استفاده از دسترس خارج می گردد.

– میزان بارندگی در فصل تابستان و زمستان :

نحوه توزیع سالیانه باران ، بین فصول و ماهها و بالاخص میزان بارندگی در فصل تابستان در میزان پوشش گیاهی و رویش نباتات بسیار مؤثر می باشد .

در تمام ایران تنها ساحل دریای خزر است که بارانی تابستانی دارد به طوری که در ناحیه آمل « ۲۵ تا ۳۱ % » ریزشهای جوی در تابستان نازل می شود و در شهرستان بابل نیز ۲۲ % از ریزشهای جوی در تابستان فرو می ریزد . در فصل زمستان قسمت اعظم نزولات جوی منطقه مازندران  به صورت باران است و ریزش برف به خصوص در شهر بابل کمتر مشاهده می شود ؛ اما در بعضی سالها برفهای سنگین می بارد که موجب انسداد راههای ارتباطی گشته و زندگی و رفت و آمد در داخل شهرها را مشکل و در پاره ای موارد به کلی مختل می سازد .

-تابش آفتاب :

حرارت نیز مانند نور به شکل امواج الکترومغناطیسی انتقال می یابد . این نوع انتقال حرارت را تابش می نامند . به وسیله تابش یا ساطع شدن امواج الکترومغناطیسی ( با طول موج بلند ) حرارت از یک جسم گرم به جسم سرد انتقال می یابد . بدون آنکه در دمای هوای بین دو سطح اثری بگذارد .

استان مازندران  به دلیل کثرت بارندگی و ابری بودن هوا ، متوسط ساعات تابش خورشید و نیز شدت تابش آن در مقام مقایسه با مناطق هم عرض آن بسیار کم است . این مسأله باعث محدودیتهای قابل توجه ای در پاره ای ازفعالیتهای زراعی و محدودیت زمانی برای آنها می گردد.

در واقع شدت آفتاب و حرارت آن در یک نقطه از سطح زمین به فاصله ای که اشعه خورشید باید طی نماید و به ضخامت ابر و وضعیت هوا از نظر آلودگی بستگی دارد . به همین دلیل شدت آفتاب در یک محل با ارتفاع آن محل از سطح دریا متناسب است . در نقاط مرتفع چون اشعه خورشید فاصله کمتری از اتمسفر را طی کرده ، در نتیجه حرارت بیشتری ایجاد می گردد ؛ بنابراین تعداد ساعات آفتابی در مازندران  در روز به جز در دوره خشکی چندان زیاد نیست و از ماه شهریور به بعد نور آفتاب بسیار ضعیف می شود .

منابع و مآخذ :

– مرتضی کسمایی ، اقلیم و معماری

– غلامحسین معماریان ، آشنایی با معماری مسکونی ایران گونه شناسی برونگرا

– هینریش انگل ، سیستمهای ساختمانی ، انتشارات جهاد دانشگاهی  دانشگاه تهران

– معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

-نویفرت آرشیتکت داتا

-Comercial spaces, Architectural design , Carles Broto

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۴۸

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است