دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه روانشناسی در محیط اداری

روانشناسی در محیط اداری

فهرست مطالب
تعريف روانشناسي: 3
تعريف اداره: 5
تعريف شخصيت و عوامل موجد آن: 6
تغيير شخصيت: 9
نقش اداره در تغيير شخصيت: 11
1– شخصيت حاد: 18
2- شخصيت متعادل: 26
3- شخصيت بي‎تفاوت:‌ 28
انواع مظاهر حضور مديران صاحب شخصيت متعادل در محيط اداري: 30
1- پاي‎بندي عمومي اعضاي سازمان 30
3- وجود مناعت طبع و روحية مقاومت در بين شاغلين 38
4- حضور روحية تعاون و مشاركت عمومي 41
نمونه‎اي ديگر: 43
5- حضور شرايط رقابت مطلوب براي احراز مشاغل بالاتر: 46
در مورد مجازات و تنبيه خطاكاران نيز بايد چنان رفتار نمود كه: 52
تعريف روانشناسي:
عنوان كتاب حاضر، نويسنده را موظف مي‎دارد كه «روان‎شناسي»  را، بدواً به صورت هر چه ساده توضيح و تشريح نمايد. و سپس از «محيط اداري» تعريف به دست دهد. چه، شرط مبادلة‌صحيح اطلاعات بين نويسنده و خواننده، يا گوينده و شنوند، وجود محيط تفاهم و درك مفاهيم درست از اصطلاحاتي است كه در مكاتبه و يا محاوره ذكر مي‎شود. بنابراين، صرفنظر از اختلافاتي كه بين دانشمندان دربارة تعريف اين علم وجود دارد، روان‎شناسي را (كه از قديم  موضوع و هدف از مطالعة آن، شناخت خصوصيات پندار و كردار يك فرد آدمي بوده است، علم‎النفس، معرفت‎النفس و يا معرفت‎الروح مي‎گفته‎اند) به شرح زير تعريف مي‎كنيم:
روان‎شناسي عبارت است از تحقيق و مطالعه در حيات نفساني، و اعمال و رفتار انسان در احوال و اوضاع مختلف.
چنان كه مي‎دانيم وجود انسان از دو قسمت تشكيل شده است. قسمت مادي يا بيولوژيكي (مانند استخوانها،‌عضلات، امعا، و احشا، و به طور كلي سلولهاي گونا گون زندة تشكيل دهندة بدن) و قسمت غيرمادي (شامل افكار و تمايلات، احساسات غريزي، خشم، شادي و غم، پشيماني و حالات رواني ديگر) ساخته شده است. قسمت مادي را «بدنيات» يا، «جسميات»، و قسمت افكار و اميار را «نفسانيات» اصطلاح كرده‎اند. بدين ترتيب محدودة مباحث علم روان‎شناسي منحصر به  تحقيق و مطا لعه در نفسانيات، و كشف قوانين موجود در روابط آنها است.
علم روان‎شناسي از قرون قبل از ميلاد مورد توجه بوده، تا دو قرن پيش در اروپا و تا چندي قبل در ايران، جزء يكي از فصول فلسفه شناخته مي‎شد. به همت دانشمنداني چون «جان‎لاك»  انگليسي و «كندياك»  فرانسوي اين علم به صورت مستقل از فلسفه درآمد. در حال حاضر رشته‎هاي مختلف اين دانش بسيار زياد است. كافي است كه به نظر آوريم عده‎اي در روان‎شناسي كودكان، جماعتي در روان‎شناسي تطبيقي،  گروهي در روان‎شناي حيواني، يا روان‎شناسي از لحاظ بيماريهاي دماغي  و همچنين روان‎شناسي اجتماعي  تخصص يافته‎اند.
از آنجا كه «‌روان‎شناسي در محيط اداري» را بايد فصلي از «روان‎شناسي اجتماعي» بدانيم، لازم است كه دربارة‌ اين رشته بيشتر توضيح دهيم:
اصولاً در روان‎شناسي اجتماعي، سعي بر اين است كه رفتار فرد در قبال اعمال و سلوك ديگران نسبت به او، مطالعه شود. يا بنا به عقيدة «آلپورت» غرض آن است كه دريابيم و بيان كنيم كه انديشه و احساس و رفتار يك فرد، در جمع آدميان ديگر، چگونه و تابع چه اصولي است.
حال با توجه به تعريفي كه از «اداره» بيان خواهيم داشت، خواهيم دانست كه محيط اداري نيز به نوبة‌ خود، محيط اجتماعي محدود و مخصوصي است كه روابط و فعل و انفعالات افراد در آن، قسمتي به موجب قوانين و مقررات مصوب، و قسمتي برابر رسوم و نظامات عمومي، استوار و برقرار مي‎گردد. في‎المثل، اگر در محيط اجتماعي، طبقات مختلفي براساس ثروت و امكانات اقتصادي موجود است، و اين اختلاف طبقاتي،‌ خالق رفتار و سلوك معيني بين مردم مي‎باشد، در محيط ادراي هم سلسله مراتب سازماني مقتضياتي به وجود مي‎آورد كه عضو اداره را ناگزير از يك سري عكس‎العمل‎هاي خاص در مقابل اعماق مافوق مي‎سازد. ما در اين كتاب مي‎خواهيم اثر خصوصيات خلقي و رواني فرد را در جامعة ‌اداري، و تأثير ديگران (زيردستان همطرازان و مافوقان) را روي شخصيت او مورد مطالعه قرار دهيم، لذا بايد در ابتدا «اداره‌‌» را تعريف كنيم:

تعريف اداره:
در علم اداره مي‎گويند: «آن‎گاه كه سعي و كوشش چند نفر از افراد انساني به منظور وصول به هدف معيني، مشترك شود، اداره به وجود مي‎آيد». به عبارت ديگر، غرض از اداره، محيطي است كه در آن جمعي براي رسيدن به هدف واحد و مشخصي مي‎كوشند.
در اين مقال كنشها و واكنشهاي افراد را، در شرايطي  كه عضو يك اداره‎اند، بررسي مي‎كنيم. خواه اين محيط به صورت ادارة عمومي، مثل يك مؤسسة دولتي باشد، و يا به وضع ادارة ‌خصوصي، مانند تجارتخانه يا شركت فلان.
براي توضيح روان‎شناسي در محيط اداري،‌ ناگزير بايد شخصيت و عوامل موجد آن را ولو به اجمال، ذكر كنيم:

تعريف شخصيت و عوامل موجد آن:
فارغ از گفتگوهايي كه در تعريف شخصيت شده است، اگر آن را مجموع سلوك، و نحوة عمل و عكس‎العمل فرد در قبال پديده‎هاي گوناگون بدانيم، عوامل موجد آن در هر كس بدين قرار است:
1- مختصات ارثي.
2- نژاد
3- دين و مذهب.
4- محيط جغرافيايي طبيعي، سياسي و بخصوص اقتصادي.
5- رسوم و سنن خانوادگي و ملي.
6- معلم و كتاب.
7- رفتار و سلوك‎ دوستان.
8- عوارض جسمي.
بعضي از دانشمندان عوامل مذكور را در چهار گروه اساسي به شرح زير قرار داده‎اند:
1- عوامل زيستي: شامل خصوصيات ناشي از ارث، نژاد، و عوارض جسمي بيماريها، جراحات و نقص عضو و يا اعضا).
2- عوامل محيط طبيعي: شامل اثر آب و هواي مناطق سرد، معتدل و گرم، كوهستاني يا جلگه‎اي، كويري و يا غيركويري بودن محل زندگي و نشو و نما در شد و پرورش آدمي……………

دانلود پروژه روانشناسی در محیط اداری
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد