خانه » پروژه » عمران و معماری » دانلود پروژه روستای خرگرد
دانلود پروژه روستای خرگرد

دانلود پروژه روستای خرگرد

روستای خرگرد
فهرست مطالب فصل اول ۸
– موقعیت جغرافیایی خواف ۸
– موقعیت جغرافیایی روستای خرگرد ۸
– پیشینه تاریخی خواف ۸
– اقلیم خواف ۸
فصل اول ۹
موقعیت جغرافیایی خواف ۹
۱_سایت اینترنتیhttp://ghiasiehkhargerd.persianblog.ir/ ۹
موقعیت جغرافیایی روستای خرگرد ۱۰
پیشینه تاریخی خواف ۱۰
اقلیم خواف ۱۲
۲-جفرافیای تاریخی ولایت زاده ،محمد رضا خسروی انتشارات آستان قدس رضوی ۱۳
فصل دوم ۱۴
– مدارس ۱۴
– مدارس دوره اسلامی ۱۴
مدارس دوره تیمور ۱۴
– غیاثیه خرگرد ۱۴
– موقعیت مدرسه غیاثیه خرگرد در سایت ۱۴
— پیشینه تاریخی مدرسه غیاثیه خرگرد ۱۴
فصل دوم ۱۴
مدارس ۱۴
مدارس اسلامی ۱۴
نمایی از مدرسه غیاثیه خرگرد ۱۵
مدارس دوره ی تیموری ۱۵
۱- ایوان ۱۶
۲- خود اتاق ۱۶
۳- پستوی کنار اتاق (۱) ۱۶
۲- پیچیدگی فضای مدارس ۱۶
۳- فضای اغلب مدارس بسته و متنوع به نظر می‌رسد. ۱۷
۴- عظمت و اهمیت مدخل با به کار بردن سر دری با ابعاد بزرگ و تناسبات کشیده‌تر ۱۷
۵- توجه و تأکید دو طرف ورودی ۱۷
۶- انجام نماسازی در جبهه خارجی مدارس؛ در برخی از مدارس این دوره چهار مناره در چهار گوشه مدارس ساخته شده‌است ۱۷
۷- نمایش اجزای داخلی مدارس مانند گنبد، ایوان، تاق‌نما، ورودی و حتی حجره‌ها در بیرون از بنا ۱۷
۸- صحن مدارس اغلب مستطیل شکل است. ۱۷
۹- گوشه‌ها معمولاً بریده و احجام نیز کشید‌ه‌تر به‌نظر می‌رسند. ۱۷
‌۱: سایت اینترنتی: باستان شناسی، تاریخ هنر و معماری اسلامی ۱۸
۲:معماری اسلامی (شکل،کارکرد و معنی) ۱۸
– موقعیت مدرسه غیاثیه خرگرد در سایت ۱۸
— پیشینه تاریخی مدرسه غیاثیه خرگرد ۱۹
بانی و معمار مدرسه غیاثیه خرگرد ۲۰
فصل سوم ۲۱
-توصیف اجمالی از بنا ۲۲
-معرفی اجزای تشکیل دهنده غیاثیه خرگرد ۲۲
-نمای اصلی بنا ۲۲
– مناره ها ۲۲
-هشتی  و ورودیهای مرکب درونی ۲۲
-سالن اجتماعات ۲۲
-حجره ۲۲
-ایوان ۲۲
-اتاق های مسکونی ۲۲
-اتاق های چهار گوشه بنا ۲۲
-بادگیر ۲۲
فصل سوم ۲۲
توصیف اجمالی از بنا: ۲۲
معرفی اجزای تشکیل دهنده غیاثیه خرگرد ۲۳
نمای اصلی بنا ۲۵
مناره ها ۲۶
مناره ها از چهار جزء اصلی تشکیل شده اند: ۲۶
• پایه : به صورت مربع، شش یا دوازده ضلعی. ۲۶
• ساقه : به شکل استوانه یا مخروطی ۲۷
• سرپوش : مربع و هشت گوش که مهمترین بخش مناره است. ۲۷
• رأس : همان سایبان که به اشکال مختلف ساخته می شود. ۲۷
هشتی و ورودیهای مرکب درونی ۲۹
سالن اجتماعات ۳۲
حجره ۳۴
ایوان ۳۶
بادگیر ۴۱
دست نوشته های شاگردان روی دیوار مدرسه ۴۲
فصل چهارم ۴۳
تزئینات ۴۳
-کاشی کاری ۴۳
-کاشیکاری معرق ۴۳
-کاشی کاری معقلی ۴۳
-کاشی کاری هفت رنگ ۴۳
فصل چهارم ۴۴
تزئینات بنا ۴۴
کاشیکاری ۴۶
کاشی کاری هفت رنگ ۵۰
کاشی کاری معقلی ۵۱
فصل پنجم ۵۲
سازه بنای غیاثیه خرگرد ۵۲
مصالح ۵۲
-آجر ۵۳
-گچ ۵۳
-سنگ چوب ۵۳
سازه ۵۳
مصالح ۵۶
آجر. ۵۶
گچ. ۵۷
سنگ. ۵۸
چوب. ۵۹
فصل ششم ۶۰
مرمت بنا ۶۰
الف-عوامل درونی بنا ۶۰
عوامل و پدیده های وابسته به موقعیت بنا ۶۰
۲-عوامل مربوط به استخوان بندی بنا ۶۰
– عوامل زیست محیطی یا بیولوژیک ۶۰
ب-عوامل خارج از بنا ۶۱
مرمت بنا ۶۱
مدرسه غیاثیه خرگرد قبل وبعد از مرمت ۶۱
وضعیت قبل از مرمت ۶۲
وضعیت حاضر ۶۳
الف-عوامل درونی بنا ۶۶
۱-عوامل و پدیده های وابسته به موقعیت بنا ۶۶
۲-عوامل مربوط به استخوان بندی بنا ۶۷
۳- عوامل زیست محیطی یا بیولوژیک ۶۸
ب-عوامل خارج از بنا ۶۹
مقدمه
مصالح ساختمانی موجود شکل ها بزرگی را القا میکرد.خاک رس،که در نقاط مختلف در دسترس بود رشد ابتدایی ترین فنون ساختمانی را تشویق کرد.
برخی عناصر طراحی در معماری ایران بیش از ۳۰۰۰ سال دوام یافت ،تکان دهنده ترین جنبه ای عناصر،نمایانی به عظمت مقیاس ها و بهره گیری هوشمندانه از شکل های ساده و حجیم پایداری کامل و خیره کننده سلیقه ها بود در طی اعصار این عناصر در اقسام بنا هایی تکرار شد که برای منظور های متفاوت بوده است.
که یک  نمونه خیره کننده آن ها که این پروژه آن را مورد تحلیل قرار میدهد  مدرسه زیبا و شگف انگیز غیاثیه خرگرد است که در شهر خواف واقع است.
این پروژه مربوط به درس معماری اسلامی و به کمک و لطف  استاد راهنما سرکار خانم سریانی تهیه شده است
که بعد از سفر به شهر خواف و بازدید مدرسه و عکس برداری تهیه و تنظیم شده است لازم به ذکر است عکس های موجود در این پروژه به جز چند مورد از عکس های گرفته شده توسط اعضای گروه می باشد.
و در اینجا لازم به تشکر ازدست اندرکاران  شهرداری،میراث فرهنگی خواف می باشد،که مارا در انجام این پروژه یاری کردند.
همچنین از جناب آقای امامیان مرمت کار بنای غیاثیه خرگرد که نهایت همکاری را با این گروه فرمودند کمال تشکر را داریم.که فیلم ضمیمه شده به پروژه نیز توسط ایشان گرفته شده است.
فصل اول
– موقعیت جغرافیایی خواف
– موقعیت جغرافیایی روستای خرگرد
– پیشینه تاریخی خواف
– اقلیم خواف
فصل اول
موقعیت جغرافیایی خواف
۱_سایت اینترنتیhttp://ghiasiehkhargerd.persianblog.ir/
موقعیت جغرافیایی روستای خرگرد
روستای خرگرد یکی از قدیمی ترین روستاهای خطه خراسان است که روزگاری ازرونق عظیم علمی برخوردار بوده و در کتاب تاریخ رجال شرق خراسان چنین آمده است که : « خرگرد که از اسلام تا قرن هشتم هجری آن را با نام معربش “خرجرد” می نامیدند با جمعیت تاریخی ۱۵۰۰ نفر بر روی طول جغرافیایی ۵۹ ـ ۵۹ درجه و عرض جغرافیایی ۳۴درجه و۳۲ دقیقه در ارتفاع ۹۴۵ متر از سطح دریا قرار دارد و روستای آن که روزگاران درازی یکی از شهرهای مهم خواف بوده امروز بر روی خرابه های شهر قدیمی اش در فاصله ۵ کیلومتر ی جنوب شهر رود خواف وبر کنار جاده آسفالته تایباد ـ خواف به سنگان و قاسم آباد و زوزن واقع است … این روستا در قرون اولیه هجری و شاید قبل از آنکه در منابع تاریخی آمده و بویژه در قرن چهارم شهری بوده از شهرهای تابع فوشنج ( بوشنج) هرات که ابن حوقل صاحب صورت الارض به سال ۳۶۳ هجری ضمن شرح شهر هرات و توابع آن از خرگرد چنین نام می برد : …اما پوشنگ دارای شهرهای خرگرد، فرگرد و کره است و بزرگتر از همه آنها پوشنگ است … خرگرد دارای آب و باغهای بسیار و کوسوی کوچکتر است و فرگرد از خرگرد کوچکتر است و آب جاری آن اندک است … و باز مولف حدود العالم  بسال ۳۷۲ هجری آنرا شهرکی خوانده و شغل عمده مردمش را دامداری نوشته : ” خرگرد شهرکی است خرد ، مردمان او خداوند چارپایانند ” … یاقوت حموی در سال ۶۲۳ آنرا شهری نزدیک بوشنج هرات آورده و نامی از تبعیتش که جزء کدام ولایت بوده است نبرده :” و اما علامه دهخدا نیز  به نقل از منابع تاریخی و نظر جغرافیدانان از خرگرد چنین می گوید :« نام یکی از شهرهای مهم خواف است و به نام شهر خرجرد معروف بوده است(۱)
پیشینه تاریخی خواف
شهرستانی از شهر های استان خراسان در جوارمرز مشترک با کشور افغانستان و در همسایگی شهرستانهای : تربت حیدریه تایباد طیبات قائن و … که تا سال ۱۳۶۸ هجری شمسی به عنوان یکی از بخشهای پنج گانه شهرستان تربت حیدریه به شمار می آمد واز آن سال به بعد به عنوان یک شهر ستان مستقل در تقسیمات کشوری منظور گردید شهرستان خواف دارای سه بخش به نامهای بالاخواف میان خواف جلگه زوزن میباشد این شهر دارای پیشینه تاریخی است و نواحی تاریخی آن عبارتند از خرجردزوزن سجاوند یا سیجاوند سنگان یا همان سنجان قدیم.
در گذشته تربت حیدریه و بخشی از منطقه ای که اکنون در خاک افغانستان است جز خواف بوده است . خواف از نظر پیشینه ی تاریخی پیش از اسلام جزئی از قلمرو پارتیان بوده که سابقه تاریخی اش به چندین هزار سال می رسد . خواف ناحیه ای است مشهور که مردم بزرگ از آنجا برخاسته اند .
خواف محل عبور شاخه ای از جاده ابریشم به طول ده هزار کیلومتر است …………………..

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است