عمر آنقدر کوتاه است که نمی‌ارزد آدم حقیر و کوچک بماند.
خانه » پروژه » زمین شناسی و معدن » دانلود پروژه روشهاي موجود فرآوري كاني آلونيت در گذشته و حال
دانلود پروژه روشهاي موجود فرآوري كاني آلونيت در گذشته و حال

دانلود پروژه روشهاي موجود فرآوري كاني آلونيت در گذشته و حال

روشهاي موجود فرآوري كاني آلونيت در گذشته و حال
فهرست مطالب
مقدمه
زمين شناسي و پراكندگي آلونيت در ايران و جهان
پيش درآمد
تركيب شيميايي و برخي خصوصيات كاني شناسي آلونيت
موارد استفاده و پراكندگي آلونيت در جهان
چگونگي رخداد
آلونيت هاي رگه اي
آلونيت هاي گرهكي در سنگ هاي رسي رسوبي
آلونيت جانشيني در سنگ هاي ولكانيكي و سنگ هاي نفوذي كم عمق
منطقه بندي انباشته هاي جانشيني
زون سيليسي مغزه اي يا پوششي
زون كوارتز ـ‌ آلونيت و زون آرژيلي
زون پروپيليتي
ژنز انباشته هاي جانشيني آلونيت
انباشته ها و معادن آلونيت در ايران
خاستگاه آلونيت در سنگ هاي ولكانيكي ترسير  ايران
انباشته هاي آلونيت در ايران
كانسار حسن آباد
زمين شناسي كانسار
كانسار سيردان
زمين شناسي كانسار
كانسار زاجكان
كانسار يوزباشي چاي
كانسار زاج كندي
كانسار تا كند ( در استان زنجان )
كانسار زايليك ـ قلندر
كانسار مشكين شهر
ديگر مناطقي كه دگرساني گرمايي ( هيدروترمال ) تحمل نموده اند
روشهاي فرآوري كاني آلونيت در آمريكا
روش چپل ( Chappel )
مراحل مختلف در اين طريقه
روش موفت R . MC . MOFFAT
روش Kalunite ( تأثير محلولهاي اسيدي )
مراحل تهيه
روش ‌Mc Cullough   ( تأثير محلولهاي اسيدي)
 روش آلومت ( Alumet )
روش(1974)   D. Stevenes
روش C.j. Hartman
مطالعه روشهاي فرآوري آلونيت در شوروي ( سابق )
روش هاي قليايي تهيه آلومين از سنگ معدن آلونيت
موارد استعمال
روش مينرال : ( MINERAL )
تكليس سنگهاي معدني آلونيت
روش احياء
روش( Loest )
پروسه احياي آلونيت در بازيابي آلومينا از آن
دياگرام (فلوشيت) روش LOEST
روش براي بازيابي آلومينيوم از آلونيت
فلوشيت روش HARTMAN
طرح براي حرارت دهي به روش بسترسيالي برروي gآلونيت پودر شده
روش LOEST
بازيابي آلومينيوم از آلونيت براي ليچينگ اسيدي و تصفيه پس ماند براي
مرحله BAYER
فلوشيت روش LOEST
رفتار گرمايي آلونيت با تركيبات همراه
رفتار گرمايي تركيبات سنگ كاني آلونيت همراه با
خلاصه
مقدمه
دستگاه گرمايي
رفتار گرماي آلونيت
نتايج و بحث ها
ارزشيابي XRD
خاتمه و نتيجة بحث
كاربرد سنگ كاني آلونيت بعنوان يك كمك در انعقاد (‌Coagulant , Flocculant )
خلاصه
مقدمه
مواد و روشها
نتايج تجربي و بحث دربارة آنها
دماي بهينه شدة كلسينه شدن 
آلونيت كلسينه شده بعنوان يك كمك منعقد كننده
مقرون به صرف بودن
نتيجه گيري
شرايط بهينه براي ليچينگ سنگ كاني كلسينة آلونيت در NaoH قوي
روش پيشنهادي مؤلف براي فرآوري آلونيت در ايران
نامگذاري
مقدمه
روش تجربي
نتايج و بحث مربوط به آنها
نتيجة بحث
مشكلات محيط زيستي فرآوري آلونيت و تأثيرات آن بر طبيعت
گزارش خلاصه اي از تحقيقات انجام شده بر روي تهيه آلومينا از آلونيت در شركت ايتوك
پروژه توليد آلومينا از آلونيت در ايران
مشكل اسيدسولفوريك
سولفات پتاسيم
مشكل تهيه هيدروكسيد پتاسيم
چشم انداز توليد آلومينا از آلونيت در ايران
اطلاعاتي دربارة آمار فرآوري آلونيت در روسيه و آمريكا
توليد  در  روسيه
توليد  در آمريكا
روشهاي تركيبي اقتصادي فرآوري كاني آلونيت
توليد آلومينا از آلونيت در شوروي سابق
پروسه توليد آلومينا مطابق شرح زير است
آلونيت در ايران
منابع (References)
مقدمه:
از قرون و اعصار گذشته بشر در پي دستيابي به امكانات و ابزارهاي توسعه تلاشهاي فراواني را در راه كشف مجهولات وتازه‌ها انجام داده است.
بي‌شك  فلز درعصر حاضر به عنوان زير ساخت توسعه و فناوري همواره مورد توجه بوده و كشورهاي پيشرفتة جهان با علم به اين نكته سعي فراواني را در راه كشف وتوسعة‌ ذخاير و منابع فلزي خود انجام داده و هم اكنون نيز علاوه بر استفادة‌ بهينه از ذخاير و منابع خود چشم به بهره‌برداري از مواد و كاني‌هاي غني موجود در كرات ديگر و من جمله ماه دارند.
بديهي است با توجه به بودن ذخاير و معادن قابل استحصال كشورها و همچنين استفادة‌ نادرست در بعضي مناطق، دورنماي صنعت فلز مبهم نمايد با توجه به مطالب فوق نياز بشر به ابداع روشهاي جديد فرآوري جهت بهره‌برداري از معادن  و ذخاير كم عيار و همچنين استحصال آن بخشي از كاني‌هايي كه از لحاظ متالوژيكي و كانه‌آرايي مشكل‌زا مي باشند ضروري به نظر مي‌رسد.
لذا در عصر حاضر تمام توجهات به سمت مواد و كانيهايي است كه تاكنون مورد توجه نبوده و يا به دليل مشكلات فرآوري قابل استحصال نبوده‌اند.
با توجه به اين مطلب فلز آلومينيوم نيز از اين قاعده مستثني نبوده و نياز بشر به توليد واستحصال آن در سالهاي آتي بسيار مورد توجه مي‌باشد. در حال حاضر در صنعت آلومينيم جهان مهمترين منبع براي تأمين آلومينيوم كاني بوكسيت مي‌باشد.
هم‌اكنون مهمترين و بهترين گزينه‌ براي تأمين آلومينيوم بعد از بوكسيت، آلونيت مي‌باشد. كانيهاي ديگري نيز جهت توليد آلومينيوم مورد توجه قرار دارند كه از آن جمله مي‌توان به آنورتوزيت – نفلين- رسها و شيل اشاره كرد.
سميناري كه در حال مطالعه مي‌فرماييد بحث در مورد روشهاي موجود فرآوري كاني آلونيت در گذشته و حال مي‌باشد كه همراه با بحث در مورد رفتارهاي اختصاصي كاني آلونيت در شرايط مختلف شيميايي و حرارتي و مطالعه دقيق خواص اين كاني در محيطهاي اسيدي و قليايي مي‌باشد.
همچنين كاربردهاي مختلف آلونيت به غير از توليد آلومينا مانند استفاده به عنوان منعقد كننده ( كواگولان) و ( فلوگولانت) در بحث تصفيه آب (‌Water Treatment ) و داروسازي مورد بحث قرار گرفته است.
بحث در مورد مشكلات محيط زيستي و مشكلات موجود فرآوري اين كاني نيز از جمله مطالعات انجام گرفته در اين سمينار مي‌‌باشد. در پايان لازم مي‌دانم از استاد راهنماي درس سمينار جناب آقاي دكتر محمدمهدي سالاري‌راد و همچنين كمكها و راهنماييهاي استاد درس سمينار جناب آقاي مهندس ياوري كمال تشكر را بنمايم.
در آخر اميد است با تلاش و كوشش شبانه‌روزي متخصّصين و كارشناسان صنعت و معدن وابستگي عظيم درآمد كشور به نفت به مرور زمان كم شده و ما نيز همچون ساير كشورها در حفظ ذخاير  و منابع ملّي خود براي آيندگان كوشاتر باشيم.
سهند اندرزي گرگري
زمين شناسي و پراكندگي آلونيت در ايران و جهان
پيش درآمد :
آلونيت در جهان از قرن پانزدهم تا اواخر قرن حاضر بعنوان منبعي براي زاج و سولفات آلومينيوم مورد استفاده قرار گرفته است . از زمان شناخت و بكارگيري آلونيت در ايران تاريخ دقيقي در دسترس نيست اما ترديدي نيست كه سابقه طولاني داشته و چه بسا ايرانيان از پيش از قرن پانزدهم آن را مورد استفاده قرار مي دهند از اوايل قرن حاضر از بوكسيت و رس هم تا حدودي براي بدست آوردن زاج و سولفات آلومينيوم استفاده    مي شود . آلونيت در طول اولين جنگ جهاني نقشي استراتژيك و حساس در استراليا و ايالات متحده امريكا در تهيه كود سولفات پتاسيم ايفا كرده است . ( (  Hall et al, 1983
1 ـ 1 ـ تركيب شيميايي و برخي خصوصيات كاني شناسي آلونيت
آلونيت خالص از نظر تئوري با فرمول   داراي كه  05/13 ، درصد  37/11 درصد ،  92/36 درصد و  66/38 درصد مي باشد آناليز بعضي از بلورها ممكن است مشابه تركيب فوق باشد اما آلونيت طبيعي مقداري سديم دارد كه جانشين پتاسيم شده است. و در صورتيكه نسبت اتمي سديم به پتاسيم معادل يك يا بزرگتر از يك باشد كاني را ناترو آلونيت گويند. چنانچه نسبت اتمي سديم به پتاسيم بزرگتر از 1:3 مي باشد ممكن است به آن آلونيت سديك گويند اگر چه اين نام گاهي به غلط مترادف با ناترو آلونيت در نظر گرفته مي شود .
آلونيت از نظر بلورشناسي در سيستم هگزا گونال تبلور يافته و در حالت بلوري به صورت فيبري ولي اغلب در طبيعت به صورت متراكم يافت مي شود . سختي كاني خالص آن 5/3 تا 4 درمقياس موس و وزن مخصوص آن بين 6/2 تا 8/2 متغير است . رنگ اين كاني با توجه به ناخالصي هاي همراه آن نيز متغير است چنانكه در رنگهاي سفيد ، خاكستري ، صورتي ، متمايل به زرد و قهوه اي و حتي بنفش مشاهده      مي شود .
2ـ1 ـ موارد استفاده و پراكندگي آلونيت در جهان
در برخي كشورها آلونيت جهت توليد آلومين  مورد استفاده قرار مي گيرد ، چنانكه در آذربايجان شوروي ( سابق ) كارخانه اي با ظرفيت توليد تقريباً 200 تن در روز آلومين برپاست كه از آلونيت ، آلومين استخراج مي شود ، از آنجا كه آلومين منبع با ارزشي براي آلومينيوم است ، آلونيت را مي توان كانسار آلومينيوم بشمار آورد . كود از محصولات فرعي آلونيت است در ايران آلونيت از قديم و بطور سنتي در توليد زاج مصرف مي شده است كه بكار رنگرزي و تصفيه خانه هاي آب و نفت مي آيد .
آلونيت در بسياري از كشورها وجود دارد البته بايد در نظر داشت كه انباشته هاي بزرگ و غني از آلونيت كه براي تاسيس كارخانه توليد آلومين يا كود مناسب باشد ، به طور نسبي ،  كم است .
در دهه اخير انباشته هاي بزرگي از آلونيت در برخي از ايالات باختري آمريكا كشف شده كه مهمترين آن ها در جنوب باختر يوتا است ، ولي انباشته هاي آريزونا و كلرادو هم شايان توجه اند ، در نوادا و نيومكزيكو و به احتمال در مكزيك هم پتانسيل يا كانسارهايي از آلونيت با عيار بطور نسبي خوب وجود دارد .
به نظر مي رسد بزرگترين و بهترين انباشته هاي آلونيت از نظر گستردگي و عيار در جمهوري هاي شوروي ( سابق ) است ، كارخانه توليد آلومين در آذربايجان شوروي از توف هاي آلونيتي شده اواخر ژوراسيك نزديك ، زايليك (Zaglik ) چند كيلومتري شمال باختر داش كسن ( Dashkesan ) تغذيه مي شود و مقدار آلونيت سنگ ها حدود 40 درصد مي باشد در ديگر جمهوري هاي شوري ( سابق ) بيش از 80 ذخيره ديگر وجود دارد كه اين انباشته ها در قزاقستان ، ارمنستان ، ازبكستان ، قرقيزستان ، تاجيكستان ـ پراكنده است ………………….

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است