دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

روشهای ماشین کاری نوین بوسیله جت لیزر و اصول ماشین کاری

روشهای ماشین کاری نوین بوسیله جت لیزر و اصول ماشین کاری
فهرست مطالب
مقدمه. 1
نشر خود به خود تابش…. 2
انتشار القايي.. 3
(6.5) N1 B21 uv 4
(الف) پمپاژ نوري (مثل ليزر ياقوت) 7
(ب) تحريک مستقيم الکترون (مثل ليزر آرگون) 7
(ج) برخوردهاي غير الاسيتک اتم- اتم (مثل ليزر هليم – نئون) 7
نوسان ليزر. 8
انواع  ليزر. 8
ليزر گاز. 9
ليزر هليم- نئون. 9
ليزر دي اکسيد کربن.. 10
ليزرهاي حالت جامد با پمپاژ نوري.. 12
مشخصات اشعه ليزري.. 14
پروفيل فضايي.. 15
واگريي اشعه. 15
تمرکز وتوان. 16
اثرات ليزر بر مواد. 18
بازتابش پذيري.. 19
جذب… 20
رسانش گرمايي.. 21
ذوب سطح.. 23
تبخير. 24
انرژي لازم براي تبخير. 25
اصول ماشین کاری.. 27
فرزكاري.. 27
اجزاء تيغ فرز. 27
فرزكاري محيطي ( غلطكي ) 29
محاسبه پارامترهاي مختلف برش در فرز كاري محيطي.. 31
عمل برش يكنواخت در فرزكاري.. 35
عكس العمل نيروها روي تيغ فرز. 37
سنگ زني.. 41
نيروهاي سنگ زني.. 41
منابع: 43
مقدمه
ماشينكاري ليزر بر اساس اصولي است كه اخيرا كشف شده‌اند ليزر يك نام اختصاري به معني تقويت نو با انتشار بر انگيخته تابش است. فرآيند به برخورد يك اشعه نور تكرنگ همفاز جهت دار و شديد به قطعه كاري كه ماده به وسيله تبخير از آن خارج مي‌شود بستگي دارد. توضيح پديده اتمي كه در ضميمه ارائه شده مبناي مفيدي براي فراگيري اثرات ليزر است. شناولا و تانز در سال 1958 براي اولين بار ليزر را مطرح كردند. آنها يك تداخل سنج فابري- پرت كه مثل يك جعبه تشديد عمل مي‌كرد در نظر گرفتند. هماطور كه در شكل 105 مشخص است اين دستگاه اساسا از دو آينده نيمه نقره اندود موازي و تخت تشكيل شده كه در بين آنها يك شعاع نور تكرنگ چندين با بازتابش مي‌شود. فضاي بين آينده‌ها به يك ميحط تقويت كننده، ملكولهاي گاز بر انگيخته شده تا سطوح بالاتري انرژي، پر مي‌شود. ماكنيزم تقويت در قسمت 305و 405 بحث خواهد شد.
نور پس از بازتابش به وسيله آينه‌ها درون گاز برانگيخته درون گاز بر انگيخته، در جهت موازي به محور تداخل سنج منتشر شده و به اين ترتيب نور تقويت مي‌شود. البته به شرط اينكه در بازتابشهاي فلز آن تغيير نكند. رشد موج نور در محيط با موج رشد يابنده W1 كه در شكل 1.5 از آينده M1 به سمت راست حركت مي‌كند نشان داده مي‌شود. پس از بازتابش از آينه M2 يك موج رشد يابنده ديگر M2 كه در جهت عكس حركت مي‌كند ايجاد مي‌شود. آينه M2نيز کمي جابه جا مي‌شود. بنابراين اشعه نوري که از آن منتشر مي‌گردد تحت زاويه  نسبت به محور واگرا است.
قطر آينه است. مثلا اگر  يا 22s قوس خواهد بود.يعني نور انتشاري کاملا همراستا است. و اگرايي اشعه را مي‌توان با استفاده از عدسيهاي مناسب کنترل کرد. مي‌توان قطر آن را روي سطوح گسترده تري متمرکز کرد. مثلا ليزر ياقوت (قسمت 5.5.4) با لامپ فلاش برانگيخته شده، 1kj انرژي الکتريکي را در 1ms منتشر مي‌کند. اشعه ليزري با انرزي 3j در6934A با سطح مقطع 5mm واگرايي 10-3rad توليد شده است. اين اشعه در حالت متمرکز شدت توان 1MWcm-2 را ايجاد مي‌کند. حداکثر همسويي يا همدوسي فضايي مجموعه اشعه باپراش آينه‌هاي مورد نظر شاولاو وتانز توجه بيشتري را جلب کرده است. براي دستيابي به اشعه نور کاملا همراستا پديده‌هاي فيزيک و مرتبط به انتشار تابش بررسي شدند. ابتدا پديده معروف نشر خود به خود بررسي مي‌شود.

روشهای ماشین کاری نوین بوسیله جت لیزر و اصول ماشین کاری
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد