دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

بررسي ارتباط سبب شناختي بين ايذاء در دوران كودكي از سوي والدين

روش تحقیق بررسي ارتباط سبب شناختي بين ايذاء در دوران كودكي از سوي والدين و بروز جرم شرارت در دوره هاي بعدي زندگي 

فهرست مطالب

چكيده
مقدمه :
طرحمسأله و بیان موضوع
حوزه‌ها ومفاهیم نظری
شرارت و خشونت آموخته شده :
يادگيري اجتماعي-مشاهده ای؛
پيامدهاي كودك آزاري
تعريف مفاهیم
تعريف پرخاشگري:
تعريف كودك‌آزاري
سؤالات و فرضياتپژوهش
روششناسی پژوهش
جامعه و نمونه آماري
يافته‌ها و داده هایآماري
ماههاي محكوميت
گزارش آزمون فرضيه‌ها:
دستان پر خشم پدر، آغوش ناامن مادر
ساده مثل كودك‌آزاري
كودك‌آزاري معضل است يا اغراق؟
كودك‌آزارها، قربانيان قبلي كودك‌آزاري
پيامدهاي كودك آزاري
اهدالدين سلگي
كودك آزاري از نگاه آمار
پيامدهاي كودك آزاري در اجتماع
بحث ونتيجه‌گيري
پيشنهادات و محدودیتهایپژوهش
منابع…………

چكيده:

اين مقاله به بررسي ارتباط سبب شناختي بين ايذاء در دوران كودكي از سوي والدين و بروز جرم شرارت در دوره هاي بعدي زندگي اين كودكان مي پردازد. بر مبنای نظریه برکوئیتس که معتقد به یادگیری مشاهده ای خشونت در دوران کودکی است و همچنین یادگیری مشاهده ای بندورا طرح مقاله و ساخت آزمون طراحی گردید.

جامعه پژوهشي این بررسی شامل كليه مجرمين بزه شرارت و خشونت در زندانهاي خوزستان در سال 1384 مي باشد كه با نمونه گيري تصادفي 80 نفر از آنها انتخاب و آزمون كودك آزاري در مورد آنها اجراء و پرونده محكوميتي و مددكاري آنها مورد مطالعه قرار گرفت. فرضيه اصلي پژوهش، معناداري و هماهنگي سبب شناختي بين اين دو پديده را تاييد كرد. رابطه معناداري بين  سواد والدين، ساخت خانواده تك والدي و طلاق زود هنگام با كودك آزاري آنها مشاهده شد. همچنين با كاهش سن و سواد مجرمان شدت جرم شرارت درآنها گسترش مي يابد. بدليل شرايط خاص اجتماعي و اهميت دهی والدين به موقعيت دختران، بخش اعظم نمونه ها مرد بودند. 90درصد نمونه ها گزارش كردند والدين (بويژه پدران) كم يا بيسواد، آنها را طي دوران كودكي آزار و اذيت نموده اند كه بيشتر از نوع آزار جسماني بوده است. در مجموع ميانگين درصدي نمره آزمون كودك آزاري در ميان آزمودنی ها بالاتر از سطح ميانه(60%) بود. مصاديق كودك آزاري شامل تنبيه بدني، سوء استفاده جنسي، غفلت از فرزندان و محرومیت از غذا و تفریح می باشد. ضریب پایایی پرسشنامه کودک آزاری والدین به روش زوج و فرد 82/0 محاسبه گردید. راهکارها و پیشنهادات؛ در پايان نيز چندين پيشنهاد از جمله ايجاد يك ساختار  مددكاري گسترده با اهرمهاي قدرتمند قانوني-قضايي براي پيشگيري و درمان موارد كودك آزاري، ثبت وقعات كودك آزاري والدين و خانواده، طراحي و ارائه واحد درسي آشناسازي با مصاديق آزار كودكان برای دانش آموزان ارائه گردید.

نکته : فایل قابل ویرایش می باشد

فرمت : ورد | صفحات:50

بررسي ارتباط سبب شناختي بين ايذاء در دوران كودكي از سوي والدين
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد